Sticky Background

ЗАШТИТА БИЉА

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање стручњака у области пољопривредних наука, специјалности за заштиту биља, оспособљених  за рационалну примену мера за заштиту биља на пољу током вегетације и заштиту пољопривредних производа током складиштења, водећи рачуна о  заштити здравља људи и животиња. Стечена знања треба да омогуће студентима разумевање и могућност деловања у сузбијању патогена, штеточина и корова који проузрокују значајне економске губитке, а са друге стране, да обезбеде производњу здравствено безбедне хране, без штетних резидуа и загађења спољашње средине.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер пољопривреде

Област

Биотехничке науке

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Почетак реализације студијског програма

Школска 2017/2018. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Хемија

9

Биологија 1

9

Примена рачунара

3

Физиологија биљака

9

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Метеорологија са климатологијом

6

Увод у агрономију

9

Социологија и пословне комуникације

3

Микробиологија

6

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Физика, хемија и заштита земљишта

6

Ратарство са семенарством

9

Хортикултура

6

Фитопатологија

6

Пољопривредна механизација

5

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Повртарство

6

Ентомологија

6

Мелиорације

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Машине у заштити биља

6

Законска регулатива

6

Радна (феријална) пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Воћарство и виноградарство

5

Фитофармација

6

Корови и њихово сузбијање

5

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Дијагноза биљних болести

9

Бактериозе и вирозе

9

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Микозе биљака

5

Лековито и зачинско биље

5

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Органска пољопривреда

6

Организација рада

5

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Заштита агроекосистема

9

Акарологија и нематологија

9

Производна пракса

2

Технолошко-организациона пракса

1

Завршни рад

7