ALUMNI

Poštovane koleginice i kolege, dragi diplomirani studenti svih nivoa studija Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd

Vi ste završili svoje studije i stekli diplomu Odseka sa kojeg dolazite, ipak, nadamo se da se ovim neće završiti i naša saradnja. Želeli bismo da uspostavimo i održimo dobre kolegijalne i poslovne odnose sa vama, na obostrano zadovoljstvo i korist.

U cilju umrežavanja, informisanja, razmene iskustva i znanja, međusobne komunikacije alumnista ATSSB, kao i održavanja veze ATSSB sa svojim diplomiranim studentima odlučili smo da formiramo Alumni organizaciju Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd.

Formiranje jedinstvene baze diplomiranih studenata omogućiće povezivanje i razvijanje saradnje između Akademije, alumnista ATSSB, kao i preduzeća, organizacija ili institucija u kojima ste ili ćete biti zaposleni.

Zadatak naše Alumni organizacije je da omogući nastavak druženja uspostavljenog u toku studija i doprinese jačanju struke. Drugi njegov važan zadatak je da pruži pomoć diplomiranim studentima i uspostavi aktivnu i konstantnu saradnju Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd s jedne, i privrede i društva s druge strane. Ponovnim uspostavljanjem kontakata, ostvarivanjem i unapređenjem stručne, obrazovne, poslovne i lične međusobne saradnje – između onih koji se bave istom ili sličnom profesijom, doprinosi se poboljšanju kvaliteta i života na Akademiji, promovisanju i angažovanju obrazovnih i istraživačkih kapaciteta Akademije, promovisanju struka i unapređenju kvaliteta i društvenog života alumnista Akademije. Očekujemo da će ova organizacija, na osnovu iskustva članova Alumnija, Akademiji dati i korisne informacije potrebne za unapređenje studijskih programa, nastavnih metoda, prenošenje praktičnih znanja i slično.

Da biste postali član Alumni organizacije Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, potrebno je posetiti sajt Odseka koji ste završili i bliže se informisati o pristupanju u Alumni. Članstvo u Alumniju je dobrovoljno i besplatno.

Članstvom u Alumniju stičete mogućnost bržeg i lakšeg rešavanja poslovnih problema i dilema, kao i ostvarivanje različitih poslovnih aranžmana, na osnovu očekivane prakse dobrih odnosa između članova Alumnija.