Sticky Background

ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА

О студијском програму

Циљ студијског програма Дизајн ентеријера је оспособљавање студента за израду свеобухватног идејног дизајнерског концепта и финалног решења ентеријера заснованог на креативном истраживању просторних проблема на основу свих релевантних стандарда. Студенти се оспособљавају да професионално визуелно уобличе и пренесу идеје користећи стратегије критичког и креативног мишљења, којим се креирају решења унутрашњег простора, диспозиције намештаја и опреме, имајући у виду избор материјала, тип грађевине, захтеве наручиоца, инсталације у просторији, стандарде безбедности и одрживости. 

Пријемни испит обухвата цртање, тест склоности и способности и тест општег информисања. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни дизајнер

Област

Примењене уметности и дизајн

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; шест семестара

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Шимшић д.о.о.; Ана Ненадовић д.о.о., SMS 3D STUDIO

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Курикулум – Класични модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Техничко цртање

7

Теорија форме

9

Материјали у ентеријеру

7

Презентационе технике 1

6

Енглески језик 1

3

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

CAD 1

5

Дизајн ентеријера 1

10

Историја уметности 1

3

Презентационе технике 2

6

Енглески језик 2

4

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајн ентеријера 2

8

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

Развој производа

7

Визуелне комуникације

7

Елементи грађевинских конструкција

5

3D моделовање

5

Историја уметности 2

3

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајн ентеријера 3

8

Осветљење у ентеријеру

5

3D визуелизација

5

Дигиталне презентације у дизајну ентеријера

4

Изборни блок 2 (студент бира по 1 предмет)

Дизајн урбаног мобилијара

7

Израда модела

8

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајн ентеријера 4

8

Изборни блок 3 (студент бира по 1 предмет)

Графички дизајн

5

Фотографија

5

Аспекти безбедности у ентеријеру

6

Технички системи и инсталације у објектима

7

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 4 (студент бира по 1 предмет)

Психологија

3

Социологија културе

3

Прорачуни у ентеријеру

5

Изборни блок 5 (студент бира по 1 предмет)

Моделовање

7

Портфолио

8

Технологија производа у ентеријеру

4

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

9

Курикулум – Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Техничко цртање

7

Теорија форме

9

Материјали у ентеријеру

7

Презентационе технике 1

6

Енглески језик 1

3

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

CAD 1

5

Дизајн ентеријера 1

7

Историја уметности 1

3

Презентационе технике 2

6

Енглески језик 2

4

Учење кроз рад 1

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајн ентеријера 2

2

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

Развој производа

7

Визуелне комуникације

7

Елементи грађевинских конструкцијаx

3

3D моделовање

3

Историја уметности 2

3

Учење кроз рад 2

12

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајн ентеријера 3

3

Осветљење у ентеријеру

3

3D визуелизација

2

Дигиталне презентације у дизајну ентеријера

4

Изборни блок 2 (студент бира по 1 предмет)

Дизајн урбаног мобилијара

7

Израда модела

8

Учење кроз рад 3

11

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајн ентеријера 4

2

Изборни блок 3 (студент бира по 1 предмет)

Графички дизајн

5

Фотографија

5

Аспекти безбедности у ентеријеру

3

Технички системи и инсталације у објектима

3

Учење кроз рад 4

13

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 4 (студент бира по 1 предмет)

Психологија

3

Социологија културе

3

Прорачуни у ентеријеру

2

Изборни блок 5 (студент бира по 1 предмет)

Моделовање

7

Портфолио

8

Технологија производа у ентеријеру

1

Учење кроз рад 5

6

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

9