Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer saobraćaja

Oblast

Saobraćajno inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Model 5 d.o.o.

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2021/2022. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program Drumski saobraćaj prati savremene trendove u saobraćajnom inženjerstvu i zasniva se na nastavnom planu u okviru kojeg se izučavaju propisi u saobraćaju i transportu, organizacija transporta putnika i tereta, bezbednost i regulisanje saobraćaja, kao i uticaji infrastrukturnih, prostornih i vremenskih uslova na procese u saobraćaju i transportu. Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti saobraćaja i transporta.

Studijski program Drumski saobraćaj ima dva modula:

 • Klasični modul studija (KMS)
 • Dualni modul studija (DMS)

Studije drumskog saobraćaja studentima nakon savladavanja predviđenog studijskog programa omogućavaju da stiču znanja i veštine za obavljanje poslova, na nivou strukovnog inženjera saobraćaja, iz oblasti saobraćaja i transporta koji se odnose na: organizaciju drumskog prevoza robe i putnika, javnog gradskog prevoza, logistiku, tehnologiju pretovara, organizaciju tokova putnika i poslovanja na putničkim saobraćajnim terminalima; saobraćajne tokove; zatim na poslove bezbednosti i regulisanja saobraćaja i transporta kao i nadzora nad bezbednošću saobraćaja; poslove eksploatacije i održavanja vozila; koordinisanje aktivnostima u vezi sa parkiranjem u gradovima, organizaciju parkiranja; poslove planiranja, organizacije i realizacije transporta robe i putnika, kontrole postavljanja i održavanja saobraćajne signalizacije i opreme puta, organizacije rada i upravljanja održavanjem voznog parka, praćenje pokazatelja bezbednosti saobraćaja i predlaganje mera za njihovo unapređenje; poslove kontrole efikasnosti korišćenja saobraćajnih površina, regulisanja saobraćaja, intermodalnog transporta, obuke kandidata za vozače, osiguranja vozila i tereta i procene štete na vozilima.

 • Sposobnost primenjivanja znanja u praksi i rešavanje problema;
 • Sposobnost stručnog usmenog i pisanog izražavanja;
 • Sposobnost komunikacije na engleskom jeziku;
 • Korišćenje komunikaciono-informacionih tehnologija;
 • Sposobnost učenja i praćenja novina u struci;
 • Sposobnost prilagođavanja novim situacijama i primene novih ideja;
 • Sposobnost samostalnog rada i rada u timu;
 • Poznavanje osnova inženjerskog istraživanja;
 • Sposobnost za nastavak studiranja;
 • Planiranje, organizovanje i praćenje transporta tereta u nacionalnom i međunarodnom transportu;
 • Planiranje, organizovanje i kontrolisanje prevoza putnika u nacionalnom i međunarodnom transportu;
 • Planiranje, organizovanje i praćenje intermodalnog transporta;
 • Organizovanje unutrašnjeg transporta različitim tehnologijama pretovara tereta;
 • Organizovanje, realizovanje i kontrolisanje poslova u parking servisima u pogledu upravljanja parkiralištima;
 • Obavljanje stručnih poslova izvođenja radova u oblasti saobraćaja prilikom postavljanja i održavanja saobraćajne signalizacije i opreme puta;
 • Organizovanje i sprovođenje unutrašnje kontrole bezbednosti saobraćaja u kompaniji;
 • Planiranje, organizovanje i praćenje transporta opasne robe;
 • Sposobnost osiguranja vozila, putnika i robe;
 • Sposobnost procene šteta na vozilima i drugih šteta koje su nastale kao posledice saobraćajnih nezgoda;
 • Sposobnost teorijske i praktične obuke kandidata za vozače.
 • Komunikacija u profesionalnom i društvenom okruženju;
 • Usmeno prezentovanje rezultate svog rada;
 • Izrada pisani stručni izveštaj;
 • Pretraživanje stručne literature;
 • Primena propisa, standarda i ostalih normativno-tehničkih dokumenata;
 • Vrednovanje svog i rada drugih;
 • Komunikacija na engleskom jeziku i razumevanje sadržaje u vezi sa strukom;
 • Izbor odgovarajućeg vida transporta, puta i mera bezbednosti prema vrsti robe;
 • Planiranje i organizovanje izvršavanja zadataka transporta robe različitim vidovima saobraćaja;
 • Rešavanje i praćenje realizacije logističkih zadataka;
 • Praćenje i analiza karakteristika saobraćajnih tokova i procena kapaciteta i nivoa usluge puteva;
 • Vršenje proračuna voznih karakteristika i ekonomskih pokazatelja u eksploataciji vozila;
 • Organizovanje i kontrola eksploatacije i održavanja voznog parka u kompaniji;
 • Organizovanje i unapređenje sistema unutrašnje kontrole bezbednosti saobraćaja u kompaniji;
 • Sprovođenje preventivnih programa i kampanja za unapređenje bezbednosti saobraćaja;
 • Organizovanje i realizovanje odgovarajuće tehnologije pretovara i unutrašnjeg transporta robe;
 • Realizovanje radova prema projektima saobraćaja i saobraćajne signalizacije;
 • Merenje parametara i unapređenje funkcionisanje parkiranja na uličnim frontovima i vanuličnim parkiralištima;
 • Organizovanje intermodalnog transporta primenom savremenih tehnologija;
 • Organizovanje javnog prevoza putnika u nacionalnom i međunarodnom saobraćaju.

Kurikulum - Klasični model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Odabrana poglavlja fizike

7

3.

Tehnička mehanika

8

4.

Osnovi inženjerstva

7

5.

Engleski jezik 1

4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Engleski jezik 2

3

7.

Informatika

6

8.

Roba u transportu

7

9.

Uvod u saobraćaj i transport

6

10.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Zaštita od buke i vibracija

6

Održivi razvoj i životna sredina

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Organizacija i tehnologija drumskog transporta

6

12.

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

13.

Logistika

5

14.

Teorija saobraćajnih tokova

7

15.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Preduzetništvo i marketing u saobraćaju

6

Propisi u saobraćaju i transportu

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Motori i motorna vozila

7

17.

Elektrotehnika sa elektronikom

5

18.

Bezbednost saobraćaja

7

19.

Tehnologija pretovara

5

20.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Transport opasne robe

6

Procena štete na vozilima

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Regulisanje saobraćaja

7

22.

Parkiranje

7

23.

Intermodalni transport

6

24.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Osiguranje u saobraćaju i transportu

6

Internet i elektronsko poslovanje

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

25.

Organizacija javnog prevoza putnika

6

26.

Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava

6

27.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmeta)

Metodika osposobljavanja kandidata za vozače

6

Tehnike bezbednosti i kontrole saobraćaja

6

28.

Stručna praksa

4

29.

Završni rad - stručno-istraživački rad

5

30.

Završni rad - izrada i odbrana

7

Kurikulum - Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Odabrana poglavlja fizike

7

3.

Tehnička mehanika

8

4.

Osnovi inženjerstva

7

5.

Engleski jezik 1

4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Engleski jezik 2

3

7.

Informatika

6

8.

Roba u transportu

7

9.

Uvod u saobraćaj i transport

6

10.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Zaštita od buke i vibracija

6

Održivi razvoj i životna sredina

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Organizacija i tehnologija drumskog transporta

3

12.

Osnove primene računara u inženjerstvu

2

13.

Logistika

2

14.

Teorija saobraćajnih tokova

3

15.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Preduzetništvo i marketing u saobraćaju

6

Propisi u saobraćaju i transportu

6

16.

Učenje kroz rad 1

14

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Motori i motorna vozila

4

18.

Elektrotehnika sa elektronikom

5

19.

Bezbednost saobraćaja

3

20.

Tehnologija pretovara

5

21.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Transport opasne robe

6

Procena štete na vozilima

6

22.

Učenje kroz rad 2

10

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

23.

Regulisanje saobraćaja

3

24.

Parkiranje

3

25.

Intermodalni transport

3

26.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Osiguranje u saobraćaju i transportu

6

Internet i elektronsko poslovanje

6

27.

Učenje kroz rad 3

11

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

29.

Organizacija javnog prevoza putnika

3

30.

Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava

3

31.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmeta)

Metodika osposobljavanja kandidata za vozače

6

Tehnike bezbednosti i kontrole saobraćaja

6

32.

Završni rad - stručno-istraživački rad

5

33.

Završni rad - izrada i odbrana

7

34.

Učenje kroz rad 4

10

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                         6

     2.        Odabrana poglavlja fizike                7

     3.        Tehnička mehanika         8

     4.        Osnovi inženjerstva          7  

    5.         Engleski jezik 1.           4 

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

    6.         Engleski jezik 2.           3 

     7.        Informatika               6

     8.        Roba u transportu                         7

     9.        Uvod u saobraćaj i transport         6

    10.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Zaštita od buke i vibracija         6

                  Održivi razvoj i životna sredina         6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     11.        Organizacija i tehnologija drumskog transporta                        6

    12.        Osnove primene računara u inženjerstvu                   6

    13.      Logistika         5

    14.      Teorija saobraćajnih tokova         7

    15.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Preduzetništvo i marketing u saobraćaju         6

                Propisi u saobraćaju i transportu         6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.      Motori i motorna vozila        7

  17.      Elektrotehnika sa elektronikom         5

    18.      Bezbednost saobraćaja         7

    19.      Tehnologija pretovara        5

    20.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Transport opasne robe         6

                  Procena štete na vozilima         6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

   21.      Regulisanje saobraćaja         7

22.      Parkiranje       7

    23.      Intermodalni transport         6

   24.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Osiguranje u saobraćaju i transportu         6

                  Internet i elektronsko poslovanje         6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    25.      Organizacija javnog prevoza putnika         6

    26.      Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava         6

27.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)           

                  Metodika osposobljavanja kandidata za vozače         6 

                  Tehnike bezbednosti i kontrole saobraćaja         6

    28.      Stručna praksa         4

    29.      Završni rad – stručno-istraživački rad          5

    30.      Završni rad – izrada i odbrana          7

Kurikulum - Dualni model studija (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                         6

     2.        Odabrana poglavlja fizike                7

     3.        Tehnička mehanika         8

     4.        Osnovi inženjerstva          7  

    5.         Engleski jezik 1.           4 

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

    6.         Engleski jezik 2.           3 

     7.        Informatika               6

     8.        Roba u transportu                         7

     9.        Uvod u saobraćaj i transport         6

    10.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Zaštita od buke i vibracija         6

                  Održivi razvoj i životna sredina         6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     11.        Organizacija i tehnologija drumskog transporta                        3

    12.        Osnove primene računara u inženjerstvu                   2

    13.      Logistika         2

    14.      Teorija saobraćajnih tokova         3

    15.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Preduzetništvo i marketing u saobraćaju         6

                Propisi u saobraćaju i transportu         6

    16.      Učenje kroz rad 1         14

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.      Motori i motorna vozila        4

  18.      Elektrotehnika sa elektronikom         5

    19.      Bezbednost saobraćaja         3

    20.      Tehnologija pretovara        5

    21.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Transport opasne robe         6

                  Procena štete na vozilima         6

    22.      Učenje kroz rad 2         10

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

   23.      Regulisanje saobraćaja         3

24.      Parkiranje       3

    25.      Intermodalni transport         3

   26.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Osiguranje u saobraćaju i transportu         6

                  Internet i elektronsko poslovanje         6

    27.      Učenje kroz rad 3         11

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    28.      Organizacija javnog prevoza putnika         3

    29.      Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava         3

30.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)           

                  Metodika osposobljavanja kandidata za vozače         6 

                  Tehnike bezbednosti i kontrole saobraćaja         6

   31.      Završni rad – stručno-istraživački rad          5

    32.      Završni rad – izrada i odbrana          7

   33.      Učenje kroz rad 4         10