Sticky Background

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

O студијском програму

Циљ студијског програма је да студентима пружи напредна знања из области електротехничког и рачунарског инжењерства и развије организационе способности потребних за управљање радним процесима у електропривреди и осталим гранама привреде. Студенти се оспособљавају за извођење комплексних инжењерских задатака у областима пројектовања, извођења радова, одржавања и управљања деловима електроенергетских и индустријских система, пројектовање и развој софтверских апликација, управљање тимовима за израду, примену и одржавање апликација информационих система, анализу и унапређење пословних процеса.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Област

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестра

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

DIGITAL LOGIC д.о.о., Елсол

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Курикулум – модул Класични модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Одабрана поглавља из електричних кола

8

Информациони системи

6

Индустријски системи и протоколи

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Сервиси е-пословања

6

Предузетништво

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Процена утицаја на животну средину

6

Управљање чврстим и опасним отпадом

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Поузданост електричних система

6

Примена електронике у индустрији

6

Стручна пракса 1

4

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Телекомуникације у електроенергетици

6

Бежичне мреже

6

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Паметне дистрибутивне мреже

6

Програмирање апликација база података

6

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Примењени истраживачки рад

6

Пројектовање и израда техничке документације

6

Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу

8

Електричне и громобранске заштитне инсталације

8

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Рачунарство у облаку

6

Безбедност рачунарских мрежа

6

Одабрана поглавља из опреме и система

2

Стручна пракса 2

4

Завршни мастер рад – примењени истраживачки рад

6

Завршни мастер рад – израда и одбрана

8

Изборни блок 6 (студент бира 1 предмет)

Обрада сигнала

6

Обновљиви извори енергије

6

Курикулум – модул Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Сервиси е-пословања

6

Предузетништво

6

Одабрана поглавља из електричних кола

5

Информациони системи

4

Индустријски системи и протоколи

4

Учење кроз рад 1

7

Учење кроз рад 1

Процена утицаја на животну средину

6

Управљање чврстим и опасним отпадом

8

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Поузданост електричних система

4

Примена електронике у индустрији

4

Примена електронике у индустрији

Примена електронике у индустрији

6

Бежичне мреже

6

Учење кроз рад 2

8

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Паметне дистрибутивне мреже

6

Програмирање апликација база података

6

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Учење кроз рад 3

11

Пројектовање и израда техничке документације

3

Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу

4

Електричне и громобранске заштитне инсталације

4

Примењени истраживачки рад

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Рачунарство у облаку

6

Безбедност рачунарских мрежа

6

Учење кроз рад 4

6

Завршни мастер рад – примењени истраживачки рад

6

Одабрана поглавља из опреме и система

2

Завршни мастер рад – израда и одбрана

8

Обрада сигнала

4