Sticky Background

ФИТОМЕДИЦИНА

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање струковних мастер инжењера који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање послова у области заштите биља и производње здравствено безбедне хране. Савладавањем градива студенти ће моћи да познају и детектују штетне агенсе који се јављају у свим аспектима биљне производње, као и да пројектују мере интегралне заштите у циљу њиховог сузбијања, одговорно спроводе мере заштите, безбедно и рационално примењују пестициде, примењују алтернативне мере заштите биља доприносећи заштити животне средине и очувању агроекосистема.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер пољопривреде за фитомедицину

Област

Биотехничке науке

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестра

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Винарија Virtus д.о.о.; PRUNA д.о.о.

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Курикулум – модул Класични модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Третман отпада и рециклажа

6

Пољопривредна зоологија

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Болести ратарских култура

6

Болести воћа и винове лозе

6

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Болести поврћа

6

Болести цвећа и украсног биља

6

Законска регулатива у заштити биља

6

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Предузетништво

6

Сервиси е-пословања

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Патофизиологија биљака

6

Специјална ентомологија

6

Апликација пестицида

6

Фитофармација са токсикологијом и екотоксикологијом

8

Стручна пракса 1

4

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Примењени истраживачки рад

7

Педологија и заштита геодиверзитета

6

Заштита животне средине

6

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Заштита биља у органској производњи

6

Корисни микроорганизми земљишта

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Исхрана биљака

6

Подизање и одржавање вишегодишњих засада

5

Хербологија

6

Стручна пракса 2

4

Завршни мастер рад – примењени истраживачки рад

7

Завршни мастер рад – израда и одбрана

7

Курикулум – модул Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Законска регулатива у заштити биља

5

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Третман отпада и рециклажа

6

Пољопривредна зоологија

6

Учење кроз рад 1

4

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Болести ратарских култура

6

Болести воћа и винове лозе

6

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Болести поврћа

6

Болести цвећа и украсног биља

6

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Предузетништво

6

Сервиси е-пословања

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Патофизиологија биљака

4

Специјална ентомологија

4

Апликација пестицида

4

Фитофармација са токсикологијом и екотоксикологијом

4

Учење кроз рад 2

14

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Примењени истраживачки рад

7

Педологија и заштита геодиверзитета

3

Заштита животне средине

3

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Заштита биља у органској производњи

6

Корисни микроорганизми земљишта

6

Учење кроз рад 3

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Исхрана биљака

4

Подизање и одржавање вишегодишњих засада

4

Хербологија

4

Завршни мастер рад – примењени истраживачки рад

7

Завршни мастер рад – израда и одбрана

7

Учење кроз рад 4

9