Sticky Background

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

О студијском програму

Циљ студијског програма је да се на квалитетан и савремен начин образују стручњаци оспособљени за рад у студијима за дизајн, маркетинг агенцијама и издавачким кућама на пословима графичког дизајна. Студијски програм има три модула: Дизајн амбалаже и оглашавање (по класичном и дуалном моделу студија), Дизајн визуелног идентитета и Обликовање књиге. Студенти стичу знања и вештине потребне за стручно извођење сложенијих дизајнерских решења у складу са естетским, функционалним и техничким захтевима тржишта, односно да анализирају и развијају концепте и примену пројектних задатака. 

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер дизајнер

Област

Примењене уметности и дизајн

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестара

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Ball Global Business Services EMEA д.о.о. ; SVA д.о.о.

Почетак реализације студијског програма

Школска 2018/2019. година (ДМС од 2021/2022.)

Курикулум – Модул Дизајн визуелног идентитета

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Репродукционе технике и колор менаџмент

6

Популарна култура

3

Креативне визуелне технике 1

6

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

Фотографија:Студио

8

Графичке технике

8

Типографија

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Креативне визуелне технике 2

6

Анимирани графички дизајн 1

8

Дизајн визуелног идентитета 1

9

Експериментална типографија

6

Стручна пракса 1

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Отворени студио

6

Анимирани графички дизајн 2

7

Дигитална фотографија

7

Историја и теорија уметности 1

3

Дизајн визуелног идентитета 2

9

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Историја и теорија уметности 2

3

Комуникологија

3

Изборни блок 2 (студент бира по 1 предмет)

3Д моделовање и анимација

7

Интернет технологије за дизајнере

7

Стручна пракса 2

3

Завршни рад

12

Курикулум – Модул Обликовање књиге

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Репродукционе технике и колор менаџмент

6

Популарна култура

3

Креативне визуелне технике 1

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Фотографија:Студио

8

Графичке технике

8

Типографија

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Креативне визуелне технике 2

6

Анимирани графички дизајн 1

8

Обликовање књиге 1

9

Експериментална типографија

6

Стручна пракса 1

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Отворени студио

6

Анимирани графички дизајн 2

7

Дигитална фотографија

7

Историја и теорија уметности 1

3

Обликовање књиге 2

9

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Историја и теорија уметности 2

3

Комуникологија

3

Изборни блок 2 (студент бира по 1 предмет)

3Д моделовање и анимација

7

Интернет технологије за дизајнере

7

Стручна пракса 2

3

Завршни рад

12

Курикулум – Модул Дизајн амбалаже и оглашавање

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Репродукционе технике и колор менаџмент

6

Популарна култура

3

Креативне визуелне технике 1

6

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

Фотографија:Студио

8

Графичке технике

8

Типографија

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Креативне визуелне технике 2

6

Анимирани графички дизајн 1

8

Дизајн амбалаже и оглашавање 1

9

Експериментална типографија

6

Стручна пракса 1

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Отворени студио

6

Анимирани графички дизајн 2

7

Дигитална фотографија

7

Историја и теорија уметности 1

3

Дизајн амбалаже и оглашавање 2

9

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Историја и теорија уметности 2

3

Комуникологија

3

Изборни блок 2 (студент бира по 1 предмет)

3Д моделовање и анимација

7

Интернет технологије за дизајнере

7

Стручна пракса 2

3

Завршни рад

12

Курикулум – модул Дизајн амбалаже и оглашавање (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Репродукционе технике и колор менаџмент

3

Популарна култура

3

Креативне визуелне технике 1

6

Типографија

5

Графичке технике

3

Учење кроз рад 1

8

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Креативне визуелне технике 2

6

Анимирани графички дизајн 1

8

Дизајн амбалаже и оглашавање 1

4

Експериментална типографија

6

Учење кроз рад 2

8

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Отворени студио

3

Анимирани графички дизајн 2

7

Анимирани графички дизајн 2

7

Историја и теорија уметности 1

3

Дизајн амбалаже и оглашавање 2

4

Учење кроз рад 3

8

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Историја и теорија уметности 2

3

Комуникологија

3

3Д моделовање и анимација

3

Учење кроз рад 4

7

Завршни рад

12