Mašinsko inženjerstvo

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer mašinstva

Oblast

Mašinsko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2021/2022. godina

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

GATECH d.o.o.; SZMR METALIK ; Teleoptik – žiroskopi d.o.o.; Aledjo d.o.o.; Igumanov d.o.o.

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera mašinstva sa bližim usmerenjima u područjima modula, po klasičnom i dualnom modelu studija, Kompjutersko projektovanje i CNC sistemi i Grejna, rashladna i procesna tehnika. Studenti stiču znanja i veštine da razumeju složene tehničke problema, efikasno primene stečena znanja u industrijskim pogonima i energetskim sistemima, koriste svu relevantnu i aktuelnu literaturu, zakone, standarde, internet i druga savremena komunikaciona sredstva u cilju saradnje na rešavanju problema i da prate savremena tehnička i tehnološka dostignuća.

Kurikulum - Modul 1: Kompjutersko projektovanje i CNC sistemi (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Statika

7

3.

Tehničko crtanje

6

4.

Engleski jezik 1

4

5.

Uvod u kompjutersko projektovanje i CNC sisteme

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Engleski jezik 2

3

7.

Metrologija

9

8.

Mehanika

7

9.

Mašinski materijali

6

10.

Otpornost materijala

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Upravljanje projektima

6

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

12.

Obrada metala rezanjem

5

13.

Održavanje i pregled sredstava za rad

5

14.

Merenje i kontrola

6

15.

Projektovanje proizvoda primenom računara CAD

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Informatika

6

17.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Automatizacija proizvodnih procesa

6

Merni senzori i osnove upravljanja

6

18.

Programiranje CNC mašina

5

19.

Mašinski elementi

5

20.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmeta)

Bezbednost i zdravlje na radu

7

Oprema i procesi u zaštiti životne sredine

7

21.

Stručna praksa 1

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

22.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmeta)

Proizvodni procesi i bezbednost opreme za rad

6

Sistem bezbednosti i preventivni inženjering

6

23.

Projektovanje tehnoloških postupaka

5

24.

Alati i pribori

5

25.

Stručna praksa 2

3

26.

Dizajn u mašinstvu

5

27.

Internet i elektronsko poslovanje

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

28.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmeta)

Tehnička hidromehanika

5

Oprema i uređaji za gašenje požara i spasavanje

5

29.

Završni rad – Stručno-istraživački rad

4

30.

Završni rad – Izrada i odbrana

8

31.

Osnove zakonskih regulativa

2

32.

Projektovanje tehnologije primenom računara SAM

6

33.

Obrada metala deformisanjem

5

Kurikulum - Modul 2: Grejna, rashladna i procesna tehnika (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Statika

7

3.

Tehničko crtanje

6

4.

Odabrana poglavlja fizike

7

5.

Engleski jezik 1

4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Engleski jezik 2

3

7.

Otpornost materijala

7

8.

Uvod u procesnu tehniku

7

9.

Mehanika

7

10.

Mašinski materijali

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Upravljanje projektima

6

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

12.

Termodinamika

6

13.

Inženjerski proračuni

6

14.

Obrada metala rezanjem

5

15.

Projektovanje proizvoda primenom računara CAD

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Grejanje

5

17.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Automatizacija proizvodnih procesa

6

Merni senzori i osnove upravljanja

6

18.

Tehnička hidromehanika

5

19.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmeta)

Oprema i procesi u zaštiti životne sredine

7

Projektovanje energetski efikasnih objekata

7

20.

Stručna praksa 1

3

21.

Mašinski elementi

5

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

22.

Cevni vodovi

7

23.

Toplotni aparati i rashladni uređaji

6

24.

Pumpe, kompresori i ventilatori

7

25.

Stručna praksa 2

3

26.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmeta)

Mikroklima i radna okolina

6

Internet i elektronsko poslovanje

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

27.

Završni rad - Stručni istraživački rad

4

28.

Osnove zakonskih regulativa

2

29.

Završni rad – Izrada i odbrana

8

30.

Kanalski razvod

6

31.

Procesi sagorevanja i termoenergetska postrojenja

6

32.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmeta)

Oprema i uređaji za gašenje požara i spasavanja

5

Obrada metala deformisanjem

5

Kurikulum - Modul 3: Kompjutersko modelovanje i CNC sistemi (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Statika

7

3.

Tehničko crtanje

6

4.

Engleski jezik 1

4

5.

Uvod u kompjutersko projektovanje i CNC sisteme

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Engleski jezik 2

3

7.

Metrologija

9

8.

Mehanika

7

9.

Mašinski materijali

6

10.

Otpornost materijala

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Merenje i kontrola

3

12.

Obrada metala rezanjem

3

13.

Održavanje i pregled sredstava za rad

2

14.

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

15.

Projektovanje proizvoda primenom računara CAD

3

16.

Učenje kroz rad 1

12

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Informatika

6

18.

Mašinski elementi

5

19.

Programiranje CNC mašina

3

20.

Automatizacija proizvodnih procesa

3

21.

Oprema i procesi u zaštiti životne sredine

3

22.

Učenje kroz rad 2

11

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

23.

Dizajn u mašinstvu

3

24.

Projektovanje tehnoloških postupaka

4

25.

Internet i elektronsko poslovanje

6

26.

Alati i pribori

3

27.

Učenje kroz rad 3

12

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

28.

Osnove zakonskih regulativa

2

29.

Projektovanje tehnologije primenom računara

3

30.

Opreme i uređaji za gašenje požara i spasavanje

2

31.

Obrada metala deformisanjem

3

32.

Završni rad – Stručno-istraživački rad

4

33.

Završni rad – Izrada i odbrana

8

34.

Učenje kroz rad 4

10

Kurikulum - Modul M4: Grejna, rashladna i procesna tehnika (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Statika

7

3.

Tehničko crtanje

6

4.

Engleski jezik 1

4

5.

Odabrana poglavlja fizike

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Engleski jezik 2

3

7.

Otpornost materijala

7

8.

Mehanika

7

9.

Uvod u procesnu tehniku

7

10.

Mašinski materijali

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Termodinamika

4

12.

Projektovanje proizvoda primenom računara

3

13.

Obrada materijala rezanjem

3

14.

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

15.

Inženjerski proračuni

3

16.

Učenje kroz rad 1

12

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Grejanje

4

18.

Tehnička hidromehanika

4

19.

Mašinski elementi

5

20.

Merni senzori i osnove upravljanja

2

21.

Oprema i procesi u zaštiti životne sredine

3

22.

Učenje kroz rad 2

11

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

23.

Cevni vodovi

4

24.

Toplotni aparati i rashladni uređaji

4

25.

Pumpe, kompresori i ventilatori

4

26.

Mikroklima i radna okolina

3

27.

Učenje kroz rad 3

13

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

28.

Osnove zakonskih regulativa

2

29.

Kanalski razvod

3

30.

Procesi sagorevanja i termoenergetska postrojenja

3

31.

Obrada metala deformisanjem

3

32.

Završni rad - Stručno-istraživački rad

4

33.

Završni rad - Izrada i odbrana

8

27.

Učenje kroz rad 4

9

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika               6

     2.        Statika               7

     3.        Tehničko crtanje      6

     4.        Engleski jezik 1         4  

     5.        Uvod u kompjutersko projektovanje i CNC sisteme          5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Engleski jezik 2        3

     7.        Metrologija         9

     8.        Mehanika     7

     9.        Mašinski materijali          6

    10.      Otpornost materijala      7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Upravljanje projektima         6

                Osnove primene računara u inženjerstvu        6

12.      Obrada metala rezanjem        5

  13.      Održavanje i pregled sredstava za rad       5

    14.      Merenje i kontrola         6

    15.      Projektovanje proizvoda primenom računara CAD        6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.      Informatika         6

   17.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Automatizacija proizvodnih procesa         6

                  Merni senzori i osnove upravljanja        6

    18.      Programiranje CNC mašina         5

    19.      Mašinski elementi       5

20.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)           

                  Bezbednost i zdravlje na radu      7    

                  Oprema i procesi u zaštiti životne sredine          7

    21.      Stručna praksa 1      3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

22.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)           

                  Proizvodni procesi i bezbednost opreme za rad      6   

                  Sistem bezbednosti i preventivni inženjering      6    

    23.      Projektovanje tehnoloških postupaka         5

    24.      Alati i pribori       5

    25.      Stručna praksa 2         3

    26.      Dizajn u mašinstvu         5

    27.      Internet i elektronsko poslovanje          6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

28.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)           

                  Tehnička hidromehanika      5   

                  Oprema i uređaji za gašenje požara i spasavanje      5   

    29.      Završni rad – Stručno-istraživački rad        4

    30.      Završni rad – Izrada i odbrana        8

    31.      Osnove zakonskih regulativa         2

    32.      Projektovanje tehnologije primenom računara SAM         6

    33.      Obrada metala deformisanjem        5

Kurikulum - Modul 2: Grejna, rashladna i procesna tehnika (KMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika               6

     2.        Statika                  7

     3.        Tehničko crtanje        6

     4.        Engleski jezik 1          4  

     5.        Odabrana poglavlja fizike         7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Engleski jezik 2         3

     7.        Otpornost materijala         7

     8.        Uvod u procesnu tehniku     7

     9.        Mehanika         7

    10.      Mašinski materijali     6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Upravljanje projektima         6

                Osnove primene računara u inženjerstvu         6

12.      Termodinamika       6

  13.      Inženjerski proračuni      6

    14.      Obrada metala rezanjem         5

    15.      Projektovanje proizvoda primenom računara CAD        6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.      Grejanje         5

   17.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Automatizacija proizvodnih procesa         6

                  Merni senzori i osnove upravljanja         6

    18.      Tehnička hidromehanika        5

   19.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Oprema i procesi u zaštiti životne sredine         7

                  Projektovanje energetski efikasnih objekata         7

    20.      Stručna praksa 1        3

    21.      Mašinski elementi        5

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    22.      Cevni vodovi        7

    23.      Toplotni aparati i rashladni uređaji        6

    24.      Pumpe, kompresori i ventilatori        7

    25.      Stručna praksa 2        3

    26.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)           

                  Mikroklima i radna okolina     6    

                  Internet i elektronsko poslovanje    6    

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    27.      Završni rad – Stručni istraživački rad        4

    28.      Osnove zakonskih regulativa        2

    29.      Završni rad – Izrada i odbrana        8

    30.      Kanalski razvod        6

    31.      Procesi sagorevanja i termoenergetska postrojenja       6

    32.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)           

                  Oprema i uređaji za gašenje požara i spasavanja      5    

                  Obrada metala deformisanjem     5    

Kurikulum - Modul 3: Kompjutersko projektovanje i CNC sistemi (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika               6

     2.        Statika                  7

     3.        Tehničko crtanje      6

     4.        Engleski jezik 1          4  

     5.        Uvod u kompjutersko projektovanje i CNC sisteme          5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Engleski jezik 2         3

     7.        Metrologija         9

     8.        Mehanika     7

     9.        Mašinski materijali          6

    10.      Otpornost materijala      7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Merenje i kontrola     3

    12.      Obrada metala rezanjem    3

    13.      Održavanje i pregled sredstava za rad     2

    14.      Osnove primene računara u inženjerstvu     6

    15.      Projektovanje proizvoda primenom računara CAD    3

    16.      Učenje kroz rad 1     11

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    17.      Informatika     6

    18.      Mašinski elementi     5

    19.      Programiranje CNC mašina     3

    20.      Automatizacija proizvodnih procesa     3

    21.      Oprema i procesi u zaštiti životne sredine    5

    22.      Učenje kroz rad 2     11

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    23.      Dizajn u mašinstvu     3

    24.      Projektovanje tehnoloških postupaka     4

    25.      Internet i elektronsko poslovanje     6

    26.      Alati i pribori     3

    27.      Učenje kroz rad 3     12

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    28.      Osnove zakonskih regulativa     2

    29.      Projektovanje tehnoloških postupaka     4

    30.      Opreme i uređaji za gašenje požara i spasavanje     2

    31.      Obrada metala deformisanjem     3

    32.      Završni rad – Stručno-istraživački rad     4

    33.      Završni rad – Izrada i odbrana     8

    34.      Učenje kroz rad 4     10

Kurikulum - Modul M4: Grejna, rashladna i procesna tehnika (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika               6

     2.        Statika                  7

     3.        Tehničko crtanje        6

     4.        Engleski jezik 1          4  

     5.        Odabrana poglavlja fizike         7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Engleski jezik 2         3

     7.        Otpornost materijala         7

     8.        Mehanika         7

     9.        Uvod u procesnu tehniku     7

    10.      Mašinski materijali     6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Termodinamika       4

    12.      Projektovanje proizvoda primenom računara        3

    13.      Obrada metala rezanjem         3

    14.      Osnove primene računara u inženjerstvu         6

    15.      Inženjerski proračuni        3

    16.      Učenje kroz rad 1         12

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    17.      Grejanje         4

    18.      Tehnička hidromehanika         4

    19.      Mašinski elementi         5

    20.      Merni senzori i osnove upravljanja         2

    21.      Oprema i procesi u zaštiti životne sredine        3

    22.      Učenje kroz rad 2         11

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    23.      Cevni vodovi        4

    24.      Toplotni aparati i rashladni uređaji        4

    25.      Pumpe, kompresori i ventilatori        4

    26.      Mikroklima i radna okolina        3

    27.      Učenje kroz rad 3         13

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    28.      Osnove zakonskih regulativa         2

    29.      Kanalski razvod         3

    30.      Procesi sagorevanja i termoenergetska postrojenja        3

    31.      Obrada metala deformisanjem         3

    32.      Završni rad -Stručno- istraživački rad         4

    33.      Završni rad – izrada i odbrana         8

    34.      Učenje kroz rad 4         9