Sticky Background

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање струковних инжењера машинства са ближим усмерењима у подручјима модула, по класичном и дуалном моделу студија, Компјутерско пројектовање и CNC системи и Грејна, расхладна и процесна техника. Студенти стичу знања и вештине да разумеју сложене техничке проблема, ефикасно примене стечена знања у индустријским погонима и енергетским системима, користе сву релевантну и актуелну литературу, законе, стандарде, интернет и друга савремена комуникациона средства у циљу сарадње на решавању проблема и да прате савремена техничка и технолошка достигнућа.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер машинства

Област

Машинско инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Aledio, Телеоптик – жироскопи д.о.о., Szmr Metalik, Gatech, Игуманов ИЕР д.о.о.

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Курикулум – Модул 1: Компјутерско пројектовање и CNC системи (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Статика

7

Техничко цртање

6

Енглески језик 1

4

Увод у компјутерско пројектовање и CNC системе

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Енглески језик 2

3

Метрологија

9

Механика

7

Машински материјали

6

Отпорност материјала

7

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Управљање пројектима

6

Основе примене рачунара у инжењерству

6

Обрада метала резањем

5

Oдржавање и преглед средстава за рад

5

Мерење и контрола

6

Пројектовање производа применом рачунара CAD

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Информатика

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Аутоматизација производних процеса

6

Мерни сензори и основе управљања

6

Програмирање CNC машина

5

Машински елементи

5

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмета)

Безбедност и здравље на раду

7

Oпрема и процеси у заштити животне средине

7

Стручна пракса 1

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмета)

Производни процеси и безбедност опреме за рад

6

Систем безбедности и превентивни инжењеринг

6

Пројектовање технолошких поступака

5

Алати и прибори

5

Стручна пракса 2

3

Дизајн у машинству

5

Интернет и електронско пословање

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмета)

Техничка хидромеханика

5

Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавање

5

Завршни рад – Стручно-истраживачки рад

4

Завршни рад – Израда и одбрана

8

Основе законских регулатива

2

Пројектовање технологије применом рачунара САМ

6

Обрада метала деформисањем

5

Курикулум – Модул 2: Грејна, расхладна и процесна техника (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Статика

7

Техничко цртање

6

Одабрана поглавља физике

7

Енглески језик 1

4

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Енглески језик 2

3

Отпорност материјала

7

Увод у процесну технику

7

Механика

7

Машински материјали

6

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Управљање пројектима

6

Основе примене рачунара у инжењерству

6

Термодинамика

6

Инжењерски прорачуни

6

Обрада метала резањем

5

Пројектовање производа применом рачунара CAD

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Грејање

5

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Аутоматизација производних процеса

6

Мерни сензори и основе управљања

6

Техничка хидромеханика

5

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмета)

Oпрема и процеси у заштити животне средине

7

Пројектовање енергетски ефикасних објеката

7

Стручна пракса 1

3

Машински елементи

5

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Цевни водови

7

Топлотни апарати и расхладни уређаји

6

Пумпе, компресори и вентилатори

7

Стручна пракса 2

3

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмета)

Микроклима и радна околина

6

Интернет и електронско пословање

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Завршни рад – Стручни истраживачки рад

4

Основе законских регулатива

2

Завршни рад – Израда и одбрана

8

Каналски развод

6

Процеси сагоревања и термоенергетска постројења

6

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмета)

Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавања

5

Обрада метала деформисањем

5

Курикулум – Модул 3: Компјутерско моделовање и CNC системи (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Статика

7

Техничко цртање

6

Енглески језик 1

4

Увод у компјутерско пројектовање и CNC системе

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Енглески језик 2

3

Метрологија

9

Механика

7

Машински материјали

6

Отпорност материјала

7

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Мерење и контрола

3

Обрада метала резањем

3

Oдржавање и преглед средстава за рад

2

Основе примене рачунара у инжењерству

6

Пројектовање производа применом рачунара CAD

3

Учење кроз рад 1

12

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Информатика

6

Машински елементи

5

Програмирање CNC машина

3

Аутоматизација производних процеса

3

Oпрема и процеси у заштити животне средине

3

Учење кроз рад 2

11

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајн у машинству

3

Пројектовање технолошких поступака

4

Интернет и електронско пословање

6

Алати и прибори

3

Учење кроз рад 3

12

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основе законских регулатива

2

Пројектовање технологије применом рачунара

3

Опреме и уређаји за гашење пожара и спасавање

2

Обрада метала деформисањем

3

Завршни рад – Стручно-истраживачки рад

4

Завршни рад – Израда и одбрана

8

Учење кроз рад 4

10

Курикулум – Модул М4: Грејна, расхладна и процесна техника (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Статика

7

Техничко цртање

6

Енглески језик 1

7

Одабрана поглавља физике

4

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Енглески језик 2

3

Отпорност материјала

7

Механика

7

Увод у процесну технику

7

Машински материјали

6

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Термодинамика

4

Пројектовање производа применом рачунара

3

Обрада материјала резањем

3

Основе примене рачунара у инжењерству

6

Инжењерски прорачуни

3

Учење кроз рад 1

12

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Грејање

4

Техничка хидромеханика

4

Машински елементи

5

Мерни сензори и основе управљања

2

Опрема и процеси у заштити животне средине

3

Учење кроз рад 2

11

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Цевни водови

4

Топлотни апарати и расхладни уређаји

4

Пумпе, компресори и вентилатори

4

Микроклима и радна околина

3

Учење кроз рад 3

13

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основе законских регулатива

2

Каналски развод

3

Процеси сагоревања и термоенергетска постројења

3

Обрада метала деформисањем

3

Завршни рад – Стручно-истраживачки рад

4

Завршни рад – Израда и одбрана

8

Учење кроз рад 4

9