Sticky Background

МОДНИ ДИЗАЈН ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ

О студијском програму

Циљ студијског програма Модни дизајн производа од коже је образовање дизајнера у области модног дизајна производа од коже који могу да одговоре потребама тржишта и захтевима савремене модне индустрије. Сврха студијског програма огледа се у квалитетном и ефикасном образовању дизајнера за потребе производње обуће, галантерије, кожне конфекције, као и за креирање модних детаља. На студијама модног дизајна стичу се знања и практичне вештине које омогућавају студентима укључивање у процес производње и стицање компетенција у складу са потребама тржишта из области дизајна производа од коже и текстилне индустрије.

Пријемни испит обухвата цртање, тест склоности и способности и тест општег информисања. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни дизајнер – Дизајн производа од коже

Област

Примењене уметности и дизајн

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; шест семестара

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Mona Fashion д.о.о.; Индустрија обуће Београд; Nesh Style; Зоран Блажевски ПР Blayoni

Почетак реализације студијског програма

Школска 1994/1995. година

Курикулум – Класичан модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Техничко цртање

7

Теорија форме

9

Развој производа

7

Цртање 1

6

Увод у модни дизајн

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Технике дораде коже

8

Историја уметности

3

Модни цртеж

7

CAD

4

Енглески језик 2

4

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање кожне галантерије 1

6

Дизајнирање обуће 1

6

Технологија производа од коже

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Цртачке технике

6

Презентационе технике 1

6

Основи пословања

4

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање кожне конфекције 1

7

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Интернет ствари

5

Растерска графика

5

Дизајнирање кожне галантерије 2

6

Дизајнирање обуће 2

6

Рачунарско моделовање 1

5

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање кожне конфекције 2

5

Предузетништво

4

Дизајнирање аксесоара од коже 1

6

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Заштита животне средине

6

Одрживи дизајн

6

Рачунарско моделовање 2

5

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Модна илустрација

3

Дизајнирање аксесоара од коже 2

3

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Дизајнирање дечије конфекције

5

Дизајнирање спортске обуће

5

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Медијска култура

5

Социологија културе

5

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

9

Завршни рад – израда и одбрана

9

Курикулум – Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Техничко цртање

7

Теорија форме

9

Развој производа

7

Цртање 1

6

Увод у модни дизајн

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Технике дораде коже

4

Историја уметности

3

Модни цртеж

4

CAD

3

Енглески језик 2

4

Учење кроз рад 1

8

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање кожне галантерије 1

3

Дизајнирање обуће 1

3

Технологија производа од коже

2

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Цртачке технике

6

Презентационе технике 1

6

Основи пословања

2

Учење кроз рад 2

12

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање кожне конфекције 1

4

Дизајнирање кожне галантерије 2

3

Дизајнирање обуће 2

3

Рачунарско моделовање 1

5

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Интернет ствари

5

Растерска график

5

Учење кроз рад 3

12

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Заштита животне средине

6

Одрживи дизајн

6

Дизајнирање кожне конфекције 2

3

Предузетништво

2

Дизајнирање аксесоара од коже 1

2

Рачунарско моделовање 2

3

Учење кроз рад 4

10

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Модна илустрација

3

Дизајнирање аксесоара од коже 2

3

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Дизајнирање дечије конфекције

2

Дизајнирање спортске обуће

2

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Медијска култура

5

Социологија културе

5

Учење кроз рад 5

3

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

9

Завршни рад – израда и одбрана

9