Sticky Background

МОДНИ ДИЗАЈН ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ

О студијском програму

Циљ студијског програма Модни дизајн производа од коже је образовање дизајнера у области модног дизајна производа од коже који могу да одговоре потребама тржишта и захтевима савремене модне индустрије. Сврха студијског програма огледа се у квалитетном и ефикасном образовању дизајнера за потребе производње обуће, галантерије, кожне конфекције, као и за креирање модних детаља. На студијама модног дизајна стичу се знања и практичне вештине које омогућавају студентима укључивање у процес производње и стицање компетенција у складу са потребама тржишта из области дизајна производа од коже и текстилне индустрије.

Пријемни испит обухвата цртање, тест склоности и способности и тест општег информисања. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни дизајнер – Дизајн производа од коже

Област

Примењене уметности и дизајн

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; шест семестара

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Mona Fashion д.о.о.; Индустрија обуће Београд; Nesh Style; Зоран Блажевски ПР Blayoni

Почетак реализације студијског програма

Школска 1994/1995. година

Курикулум – Класичан модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Техничко цртање

7

Основи дизајнирања 1

8

Развој производа

7

Цртање 1

7

Енглески језик 1

3

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Историја уметности 1

4

Основи дизајнирања 2

8

Увод у модни дизајн

6

Цртање 2

7

Енглески језик 2

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Сликање

7

Историја уметности 2

4

Дизајнирање обуће 1

7

Материјали

5

CAD

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање кожне конфекције 1

8

Дизајнирање кожне галантерије

7

Дизајнирање обуће 2

7

Рачунарско моделовање

6

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање кожне конфекције 2

8

Модна илустрација

7

Технологија производа од коже

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Заштита животне средине

5

Менаџмент квалитетом

5

Основи пословања

5

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Психологија

3

Модни детаљи

6

Припрема завршног рада

8

Социологија моде

4

Завршни рад

12

Курикулум – Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Техничко цртање

7

Основи дизајнирања 1

8

Развој производа

7

Цртање 1

7

Енглески језик 1

3

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Историја уметности 1

4

Основи дизајнирања 2

8

Увод у модни дизајн

6

Цртање 2

7

Енглески језик 2

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Сликање

7

Историја уметности 2

4

Дизајнирање обуће 1

3

Материјали

2

CAD

2

Учење кроз рад 1

11

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање кожне конфекције 1

4

Дизајнирање кожне галантерије

4

Дизајнирање обуће 2

4

Рачунарско моделовање

6

Учење кроз рад 2

13

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Заштита животне средине

5

Менаџмент квалитетом

5

Основи пословања

5

Дизајнирање кожне конфекције 2

2

Модна илустрација

7

Технологија производа од коже

2

Учење кроз рад 3

11

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Психологија

3

Модни детаљи

2

Припрема завршног рада

2

Социологија моде

4

Завршни рад

12

Учење кроз рад 4

10