Modni dizajn proizvoda od kože

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni dizajner – Dizajn proizvoda od kože

Oblast

Primenjene umetnosti i dizajn

Trajanje studija

Tri godine; šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Mona Fashion d.o.o.; Industrija obuće Beograd; Nesh Style; Zoran Blaževski PR Blayoni

Početak realizacije studijskog programa

Školska 1994/1995. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Realizacija studijskog programa Modni dizajn proizvoda od kože ima za cilj obrazovanje strukovnih dizajnera u oblasti modnog dizajna proizvoda od kože koji mogu da odgovore potrebama tržišta i zahtevima savremene modne industrije. Svrha studijskog programa ogleda se u kvalitetnom i efikasnom obrazovanju strukovnih dizajnera proizvoda od kože za potrebe obućarske i galanterijske delatnosti  i modnih detalja, kao i industrije kožne konfekcije.

Akademija je na ovom studijskom programu kao modul, akreditovala dualni model studija. Dualni modul studija realizuje se kroz aktivnu nastavu u prostorijama Akademije i praktičan rad kod poslodavca. Studije modnog dizajna, u dualnoj nastavi, imaju osnovni cilj sticanje znanja i praktičnih veština koje će omogućiti studentima uključivanje u proces proizvodnje i sticanje kompetencija u skladu sa potrebama tržišta iz oblasti dizajna proizvoda od kože i tekstilne industrije. Modul studijskog programa MDK od kože po dualnom modelu studija, organizuje se za oblast primenjene umetnosti i dizajna i obezbeđuje iste ishode učenja, efikasnost studiranja i nivo kvalifikacije kao i u slučaju klasičnog načina realizacije studijskog programa.

 • povezivanje teorijskih i praktičnih znanja;
 • sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja;
 • sposobnost praćenja inovacija i savremenih trendova;
 • sposobnost samostalnog i rada u timu;
 • kreativnost;
 • sposobnost komunikacije na engleskom jeziku;
 • sposobnost nastavka studiranja;
 • sposobnost komunikacije sa okruženjem.
 • dizajniranje i konstruisanje obuće, kožne konfekcije, galanterije i modnih detalja u skladu sa estetskim, ergonomskim, funkcionalnim i tehničko-tehnološkim zahtevima;
 • poznavanje standarda u oblasti proizvoda od kože;
 • sposobnost pripreme kolekcije i učestvovanje u organizaciji modne revije;
 • primenjivanje specifičnih softverskih paketa;
 • sposobnost prepoznavanja materijala za proizvode od kože

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Modni dizajn proizvoda od kože, student će moći da:

 • primenjuje teorijska i praktična znanja u procesu dizajniranja proizvoda od kože;
 • komunicira na engleskom jeziku, na B2 nivou Zajedničkog evropskog jezičkog okvira i razume sadržaje u vezi sa strukom;
 • radi samostalno i u stručnim timovima;
 • komunicira u profesionalnom i društvenom okruženju;
 • vrednuje svoj i rad drugih;
 • dizajnira kožnu konfekciju, obuću, galanteriju i modne detalje, polazeći od estetskih, ergonomskih i funkcionalnih zahteva;
 • konstruiše idejno rešenje proizvoda od kože;
 • modeluje proizvode od kože u skladu sa idejnim rešenjem;
 • izradi prototip proizvoda od kože;
 • prati savremene modne trendove i zahteve tržišta;
 • dizajnira kolekciju;
 • koristi specijalizovane softverske pakete za dizajniranje, razvoj konstrukcije i modelovanje obuće, kožne konfekcije i galanterije;
 • izabere materijal određenih karakteristika za dobijanje odgovarajućih proizvoda od kože;
 • definiše metode i tehnike u dizajnerskom procesu za izradu i finalizaciju gotovog modnog predmeta;
 • prilagodi kreirani modni proizvod od kože prema tehničko-tehnološkim mogućnostima;
 • utvrdi cenu gotovog proizvoda od kože;
 • primenjuje standarde u oblasti kvaliteta proizvoda od kože.

Kurikulum - Klasičan model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Tehničko crtanje

7

2.

Osnovi dizajniranja 1

8

3.

Razvoj proizvoda

7

4.

Crtanje 1

7

5.

Engleski jezik 1

3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Istorija umetnosti 1

4

7.

Osnovi dizajniranja 2

8

8.

Uvod u modni dizajn

6

9.

Crtanje 2

7

10.

Engleski jezik 2

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Slikanje

7

12.

Istorija umetnosti 2

4

13.

Dizajniranje obuće 1

7

14.

Materijali

5

15.

CAD

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Dizajniranje kožne konfekcije1

8

17.

Dizajniranje kožne galanterije

7

18.

Dizajniranje obuće 2

7

19.

Računarsko modelovanje

6

20.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Dizajniranje kožne konfekcije 2

8

22.

Modna ilustracija

7

25.

Tehnologija proizvoda od kože

7

24.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Zaštita životne sredine

5

Menadžment kvalitetom

5

Osnovi poslovanja

5

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

25.

Psihologija

3

26.

Modni detalji

6

27.

Priprema završnog rada

8

28.

Sociologija mode

4

29.

Završni rad

12

Kurikulum - Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Tehničko crtanje

7

2.

Osnovi dizajniranja 1

8

3.

Razvoj proizvoda

7

4.

Crtanje 1

7

5.

Engleski jezik 1

3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Istorija umetnosti 1

4

7.

Osnovi dizajniranja 2

8

8.

Uvod u modni dizajn

6

9.

Crtanje 2

7

10.

Engleski jezik 2

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Slikanje

7

12.

Istorija umetnosti 2

4

13.

Dizajniranje obuće 1

3

14.

Materijali

2

15.

CAD

2

16.

Učenje kroz rad 1

11

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Dizajniranje kožne konfekcije1

4

18.

Dizajniranje kožne galanterije

4

19.

Dizajniranje obuće 2

4

20.

Računarsko modelovanje

6

21.

Učenje kroz rad 2

13

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

22.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Zaštita životne sredine

5

Menadžment kvalitetom

5

Osnovi poslovanja

5

23.

Dizajniranje kožne konfekcije 2

2

24.

Modna ilustracija

7

25.

Tehnologija proizvoda od kože

2

26.

Učenje kroz rad 3

11

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

27.

Psihologija

3

28.

Modni detalji

2

29.

Priprema završnog rada

2

30.

Sociologija mode

4

31.

Završni rad

12

32.

Učenje kroz rad 4

10

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Tehničko crtanje                         7

     2.        Osnovi dizajniranja1                    8

     3.          Razvoj proizvoda                       7

     4.        Crtanje 1                        7

     5.          Engleski jezik 1                         3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.          Istorija umetnosti 1                        4

    7.          Osnovi dizajniranja 2                         8

     8.        Uvod u modni dizajn                         6

    9.          Crtanje 2                        7

     10.          Engleski jezik 2                        3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     11.          Slikanje                         7

     12.          Istorija umetnosti 2                    4                        

     13.          Dizajniranje obuće 1                       7

     14.          Materijali                         5

     15.          CAD                       6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     16.          Dizajniranje kožne konfekcije1                        8

     17.          Dizajniranje kožne galanterije                        7

     18.          Dizajniranje obuće 2                      7

     19.        Računarsko  modelovanje                      6

    20.          Stručna praksa                        3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.          Dizajniranje kožne konfekcije 2                       8

    22.          Modna ilustracija                       7

    23.          Tehnologija proizvoda od kože                       7

    24.        IZBORNI BLOK 1 (bira se 1 predmet od 3)                       

            Zaštita životne sredine                      5

              Menadžment kvalitetom                       5

              Osnovi poslovanja                     5

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    25.          Psihologija                     3

    26.          Modni detalji                       6

    27.          Priprema završnog rada                      8

   28.          Sociologija mode                      4

    29.          Završni rad                     12

Kurikulum - Dualni model studija (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Tehničko crtanje                         7

     2.        Osnovi dizajniranja1                    8

     3.          Razvoj proizvoda                       7

     4.        Crtanje 1                        7

     5.          Engleski jezik 1                         3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.          Istorija umetnosti 1                        4

    7.          Osnovi dizajniranja 2                         8

     8.        Uvod u modni dizajn                         6

    9.          Crtanje 2                        7

     10.          Engleski jezik 2                        3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     11.          Slikanje                         7

     12.          Istorija umetnosti 2                    4                        

     13.          Dizajniranje obuće 1                       3

     14.          Materijali                         2

     15.          CAD                       2

 16.       Učenje kroz rad 1                       11

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    17.          Dizajniranje kožne konfekcije1                        4

     18.          Dizajniranje kožne galanterije                        4

     19.          Dizajniranje obuće 2                     4

     20.        Računarsko  modelovanje                      6

   21.       Učenje kroz rad 2                       13

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    22.        IZBORNI BLOK 1 (bira se 1 predmet od 3)                       

            Zaštita životne sredine                      5

              Menadžment kvalitetom                       5

              Osnovi poslovanja                     5

    23.          Dizajniranje kožne konfekcije 2                       2

    24.          Modna ilustracija                       7

    25.          Tehnologija proizvoda od kože                       2

    26.         Učenje kroz rad 3                       11

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    27.          Psihologija                     3

    28.          Modni detalji                       2

  29.          Priprema završnog rada                     2

 30.          Sociologija mode                      4

    31.          Završni rad                     12

   32.           Učenje kroz rad 4             10