Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer mašinstva

Oblast

Mašinsko inženjerstvo

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestara

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2021/2022. godina

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Teleoptik – žiroskopi d.o.o.; Frezal d.o.o.; Igumanov d.o.o.

Dokumenta

Studijski program Mašinsko inženjerstvo obezbeđuje sticanje znanja na nivou strukovnog inženjera mašinstva sa bližim usmerenjima u područjima rada koji se odnose na Kompjutersko projektovanje i CNC sisteme (konstrukcija alata i pribora; projektovanja tehnoloških procesa, operativnog upravljanja konvencionalnim i CNC tehnologijama; organizacija i priprema proizvodnje i kontrole kvaliteta proizvoda; nabavke, prodaje i upravljanja proizvodnjom – modul M1), po klasičnom i po dualnom modelu obrazovanja (modul M3) ili Grejnu, rashladnu i procesnu tehniku (izvođenje i održavanje instalacija: grejanja, provetravanja i industrijske ventilacije; distribucije fluida cevnim vodovima; regulisanje strujnih i toplotnih procesa, zatim instalacija u širokom spektru procesnih postrojenja i prehrambene industrije kao i razumevanje poslova koji se odnose na eksploataciju i održavanje termotehničkih, termoenergetskih i procesnih postrojenja – modul M2), po klasičnom i po dualnom modelu obrazovanja (modul M4).

Svrha studijskog programa je da studentu pruži teorijsko i praktično znanje u oblasti kompjuterskog projektovanja i CNC sistema i grejne, rashladne i procesne tehnike (ali i srodnih i energetskih grana industrije), da proizvede strukovne inženjere da razumeju postavljene složene tehničke problema, da efikasno primene stečena znanja u industrijskim pogonima i energetskim sistemima, inženjere koji će efikasno koristiti literaturu, zakone, standarde, internet i druga komunikaciona sredstva u cilju saradnje na rešavanju problema i koji će da prate savremena tehnička i tehnološka dostignuća.

Svrha modula M3 i M4 po dualnom modelu obrazovanja je da se studenti kroz predmete „učenje kroz rad“ još u toku studiranja praktično osposobe za rad.

Studijski program je racionalno postavljen tako da je pripremni deo nastave za oba modula zajednički, a usmeravanje se vrši kroz uže stručne predmete koji se međusobno razlikuju po modulima.

Odbranom završnog rada student stiče diplomu obima 180 ESPB – bodova, sa stručnim nazivom Strukovni inženjer mašinstva.

Završetkom osnovnih strukovnih studija na studijskom programu Mašinsko inženjerstvo – sa četiri modula (Modul M1, M2, M3 i M4), student stiče opšte sposobnosti i predmetno specifične sposobnosti.

U okviru programa se razvijaju:

 1. opšte sposobnosti – analiza i razvoj rešenja, ovladavanje metodima i postupcima istraživanja, primena znanja u praksi, razvoj komunikacionih sposobnosti i timskog rada;
 2. Stručne – inženjerske sposobnosti:

– osposobljenost za poslove: izrade projektne i operativne tehnologije za izradu mašinskih delova; konstrukciju alata i pribora za obradu rezanjem i deformisanjem i alata za livenje plastike; programiranja CNC obradnih sistema; proizvodne logistike; kontrole proizvoda i sistema kvaliteta; upravljanja zalihama; planiranja proizvodnje; održavanja kapaciteta i dr. (za modul M1 i M3)

– osposobljenost za poslove: poznavanje i razumevanje oblasti grejne, rashladne i procesne tehnike, rešavanje konkretnih problema, korišćenje informaciono-komunikacionih  tehnologija, izrada projekata montaže za instalacije grejanja, ventilacije, gasnih instalacija i radova vezanih za kotlarnice i nadzor nad izvođenjem istih; vođenje montaže instalacija i ugradnje opreme u širokom spektru termoenergetskih i procesnih postrojenja kao i poslova koji se odnose na njihovu eksploataciju i održavanje; održavanje i regulisanje strujnih i toplotnih procesa u raznim granama industrije, i dr. (za modul M2 i M4).

U dodatku diplomi, pored ostalih podataka opisno se daje profesionalni status studenta, odnosno njegove kompetencije.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Mašinsko inženjerstvo student će moći da: 

1) modul M1 i M3

 • stečeno znanje je u stanju da primeni produbljeno i da ispolji razumevanje i veštine pri rešavanju problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u odnosu na oblast studija;
 • stečeno znanje i veštine je u stanju da primeni u timskom radu pri rešavanju složenih problema iz struke;
 • u stanju je da efikasno prati i usvaja novine u oblasti i da na jasan i nedvosmisleni način prenosi svoje zaključke, saznanja i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti,
 • projektuje CNC tehnologije i programira CNC sisteme,
 • radi na poslovima optimizacije proizvodnje i unapređenja kvaliteta.

2) modul M2 i M4

 • radi na montaži i instalaciji grejne opreme, toplotnih aparata i rashladnih uređaja, pumpi, kompresora i ventilatora, cevnih vodova i kanalskog razvoda vazduha;
 • radi na održavanju postrojenja i opreme u procesnoj industriji,
 • radi na montiranju i održavanju merno regulacione opreme,
 • radi na izradi pratećih projekata za uzvođenje radova na montaži instalacija i opreme.

Kurikulum - Modul M1: CNC tehnologije i sistemi (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Računarski alati

8

2.

3D modeliranje u inženjerstvu

7

3.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Tehnički propisi i standardi

7

Poslovne komunikacije

7

4.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Metode ispitivanja uslova radne okoline

8

Špedicija i logistika

8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Modeliranje alata i pribora za CNC sistema

6

6.

Parametarsko programiranje CNC mašina

7

7.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Teorija i simulacija procesa obrade

7

Bezbednost mašina i uređaja

7

8.

Stručna praksa 1

3

9.

Osnove tehnike merenja

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima

5

11.

CNC mašine nove generacije

5

12.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija

6

Postupci zavarivanja

6

13.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Nekonvencionalne metode obrade

7

Ergonomija opreme za rad

7

14.

Stručna praksa 2

4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Lična zaštitna oprema

6

16.

Alati za oblikovanje lima i plastike

5

17.

Virtuelne CNC mašine

5

18.

Analiza i upravljenje rizicima u mašinskom inženjerstvu

3

19.

Master rad – primenjeni istraživački rad

5

20.

Master rad – izrada i odbrana

9

Kurikulum - Modul M2: Procesna tehnika i termotehnika (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Tehnički propisi i standardi

7

Poslovne komunikacije

7

2.

3D modeliranje u inženjerstvu

7

3.

Gasne instalacije i oprema

6

4.

Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Regulisanje procesa

7

Bezbednost mašina i uređaja

7

6.

Rashladna postrojenja

6

7.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Energetska efikasnost

6

Lična zaštitna oprema

6

8.

Energija biomase

5

9.

Stručna praksa 1

3

10.

Osnove tehnike merenja

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija

6

Postupci zavarivanja

6

12.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima

5

Održavanje protivpožarnih sistema

5

13.

Mehaničke i hidromehaničke operacije

6

14.

Klimatizacija

5

15.

Stručna praksa 2

4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Vetroturbine i solarni sistemi

6

17.

Posude pod pritiskom

5

18.

Energetske simulacije zgrada

6

19.

Analiza i upravljenje rizicima u mašinskom inženjerstvu

3

20.

Master rad – primenjeni istraživački rad

5

21.

Master rad – izrada i odbrana

9

Kurikulum - Modul M3: CNC tehnologije i sistemi (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Računarski alati

5

2.

3D modeliranje u inženjerstvu

5

3.

Tehnički propisi i standardi

5

4.

Metode ispitivanja uslova radne okoline

8

5.

Učenje kroz rad 1

8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Teorija i simulacija procesa obrade

5

7.

Modeliranje alata i pribora za CNC sistema

4

8.

Parametarsko programiranje CNC mašina

5

9.

Osnove tehnike merenja

7

10.

Učenje kroz rad 2

8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima

4

12.

Nekonvencionalne metode obrade

5

13.

CNC mašine nove generacije

5

14.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija

6

Postupci zavarivanje

6

15.

Učenje kroz rad 3

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Alati za oblikovanje lima i plastike

2

17.

Virtuelne CNC mašine

1

18.

Lična zaštitna oprema

6

19.

Analiza i upravljenje rizicima u mašinskom inženjerstvu

3

20.

Učenje kroz rad 4

7

21.

Master rad – primenjeni istraživački rad

5

22.

Master rad – izrada i odbrana

9

Kurikulum - Modul M4: Procesna tehnika i termotehnika (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

3D modeliranje u inženjerstvu

5

2.

Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja

5

3.

Učenje kroz rad 1

8

4.

Gasne instalacije i oprema

5

5.

Tehnički propisi i standardi

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Rashladna postrojenja

4

7.

Regulisanje procesa

4

8.

Energetska efikasnost

6

9.

Energija biomase

5

10.

Učenje kroz rad 2

6

11.

Osnove tehnike merenja

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

12.

Održavanje protivpožarnih sistema

3

13.

Mehaničke i hidromehaničke operacije

4

14.

Klimatizacija

4

15.

Učenje kroz rad 3

10

16.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija

6

Postupci zavarivanje

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Vetroturbine i solarni sistemi

3

18.

Posude pod pritiskom

3

19.

Energetske simulacije zgrada

4

20.

Analiza i upravljenje rizicima u mašinskom inženjerstvu

3

21.

Učenje kroz rad 4

6

22.

Master rad – primenjeni istraživački rad

5

23.

Master rad – izrada i odbrana

9

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Računarski alati         8

     2.        3D modeliranje u inženjerstvu        7

    3.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Tehnički propisi i standardi         7

                  Poslovne komunikacije         7

    4.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Metode ispitivanja uslova radne okoline         8

                  Špedicija i logistika         8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Modeliranje alata i pribora za CNC sistema           6

     6.      Parametarsko programiranje CNC mašina           7

    7.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Teorija i simulacija procesa obrade         7

                  Bezbednost mašina i uređaja         7

     8.        Stručna praksa 1   3

     9.        Osnove tehnike merenja     7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     10.        Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima     5

     11.        CNC mašine nove generacije    5

    12.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija        6

                  Postupci zavarivanja         6

    13.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Nekonvencionalne metode obrade         7

                  Ergonomija opreme za rad         7

   14.        Stručna praksa 2   4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

   15.        Lična zaštitna oprema   6

   16.        Alati za oblikovanje lima i plastike   5

   17.        Virtuelne CNC mašine   5

   18.        Analiza i upravljenje rizicima u mašinskom inženjerstvu   3

   19.        Master rad – primenjeni istraživački rad   5

   20.        Master rad – izrada i odbrana   9

Kurikulum - Modul M2: Procesna tehnika i termotehnika (KMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

    1.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Tehnički propisi i standardi        7

                  Poslovne komunikacije         7

     2.        3D modeliranje u inženjerstvu         7  

     3.        Gasne instalacije i oprema        6  

     4.        Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja         6  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

    5.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Regulisanje procesa        7

                  Bezbednost mašina i uređaja         7

     6.        Rashladna postrojenja    6

    7.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Energetska efikasnost        6

                Lična zaštitna oprema        6

     8.        Energija biomase    5

     9.        Stručna praksa 1    3

     10.        Osnove tehnike merenja    7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija        6

                  Postupci zavarivanja        6

    12.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima        5

                  Održavanje protivpožarnih sistema        5

     13.        Mehaničke i hidromehaničke operacije    6

     14.        Klimatizacija    5

     15.        Stručna praksa 2    4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     16.        Vetroturbine i solarni sistemi    6

     17.        Posude pod pritiskom    5

     18.        Energetske simulacije zgrada   6

     19.        Analiza i upravljenje rizicima u mašinskom inženjerstvu    3

     20.        Master rad – primenjeni istraživački rad    5

     21.        Master rad – izrada i odbrana    9

Kurikulum - Modul M3: CNC tehnologije i sistemi (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Računarski alati         5

     2.        3D modeliranje u inženjerstvu        5

     3.        Tehnički propisi i standardi       5

     4.        Metode ispitivanja uslova radne okoline        8

     5.        Učenje kroz rad 1        8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Teorija i simulacija procesa obrade        5

     7.        Modeliranje alata i pribora za CNC sisteme        4

     8.        Parametarsko programiranje CNC mašina       5

     9.        Osnove tehnike merenja        7

     10.        Učenje kroz rad 2        8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     11.        Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima        4

     12.      Nekonvencionalne metode obrade        5

     13.      CNC mašine nove generacije       5

    14.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija       6

                  Postupci zavarivanja        6

     15.      Učenje kroz rad 3      7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     16.      Alati za oblikovanje lima i plastike      2

     17.      Virtuelne CNC mašine     1

     18.      Lična zaštitna oprema     6

     19.      Analiza i upravljenje rizicima u mašinskom inženjerstvu      3

     20.      Učenje kroz rad 4      7

     21.      Master rad – primenjeni istraživački rad     5

     22.      Master rad – izrada i odbrana      9

Kurikulum - Modul M4: Procesna tehnika i termotehnika (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        3D modeliranje u inženjerstvu         5  

     2.        Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja        5  

     3.        Učenje kroz rad 1         8  

     4.      Gasne instalacije i oprema         5  

     5.        Tehnički propisi i standardi        5  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Rashladna postrojenja        4

     7.        Regulisanje procesa        4  

     8.        Energetska efikasnost        6  

     9.        Energija biomase        5  

     10.        Učenje kroz rad 2         6  

     11.        Osnove tehnike merenja         7  

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     12.        Održavanje protivpožarnih   sistema         3  

     13.        Mehaničke i hidromehaničke operacije         4  

     14.        Klimatizacija         4  

     15.        Učenje kroz rad 3         10  

    16.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija       6

                  Postupci zavarivanja        6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     17.        Vetroturbine i solarni sistemi         3  

     18.        Posude pod pritiskom        3  

     19.        Energetske simulacije zgrada         4  

     20.        Analiza i upravljenje rizicima u mašinskom inženjerstvu        3  

     21.        Učenje kroz rad 4         6  

     22.        Master rad – primenjeni istraživački rad         5  

     23.        Master rad – izrada i odbrana         9