Mašinsko inženjerstvo

Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer mašinstva

Oblast

Mašinsko inženjerstvo

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestara

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2021/2022. godina

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Teleoptik – žiroskopi d.o.o.; Frezal d.o.o.; Igumanov d.o.o.

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je savremeno obrazovanje budućih master strukovnih inženjera mašinstva. U okviru modula CNC tehnologije i sistemi studenti stiču znanja u oblastima projektovanje CNC tehnologija, alata i pribora primenom 3D modeliranja, računarski podržane simulacije procesa obrade, kontrole i automatizacije proizvodnje i dr. Na modulima Procesna tehnika i termotehnika student se osposobljava za poslove izgradnje, održavanja i eksploatacije termotehničkih, termoenergetskih i procesnih sistema, regulisanja strujnih i toplotnih procesa u industriji, projektovanje i izvođenje instalacija i dr.

Kurikulum - Modul: CNC tehnologije i sistemi (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Računarski alati

8

2.

3D modeliranje u inženjerstvu

7

3.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Tehnički propisi i standardi

7

Poslovne komunikacije

7

4.

Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

Metode ispitivanja uslova radne okoline

8

Špedicija i logistika

8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Modeliranje alata i pribora za CNC sisteme

6

6.

Parametarsko programiranje CNC mašina

7

7.

Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

Teorija i simulacija procesa obrade

7

Bezbednost mašina i uređaja

7

8.

Stručna praksa 1

3

9.

Osnove tehnike merenja

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima

5

11.

CNC mašine nove generacije

5

12.

Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija

6

Postupci zavarivanja

6

13.

Izborni blok 5 (student bira po 1 predmet)

Nekonvencionalne metode obrade

7

Ergonomija opreme za rad

7

14.

Stručna praksa 2

4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Lična zaštitna oprema

6

16.

Alati za oblikovanje lima i plastike

5

17.

Virtuelne CNC mašine

5

18.

Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu

3

19.

Master rad – primenjeni istraživački rad

5

20.

Master rad – izrada i odbrana

9

Kurikulum - Modul: Procesna tehnika i termotehnika (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Tehnički propisi i standardi

7

Poslovne komunikacije

7

2.

3D modeliranje u inženjerstvu

7

3.

Gasne instalacije i oprema

6

4.

Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

Regulisanje procesa

7

Bezbednost mašina i uređaja

7

6.

Rashladna postrojenja

6

7.

Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

Energetska efikasnost

6

Lična zaštitna oprema

6

8.

Energija biomase

5

9.

Stručna praksa 1

3

10.

Osnove tehnike merenja

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija

6

Postupci zavarivanja

6

12.

Izborni blok 5 (student bira po 1 predmet)

Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima

5

Održavanje protivpožarnih sistema

5

13.

Mehaničke i hidromehaničke operacije

6

14.

Klimatizacija

5

15.

Stručna praksa 2

4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Vetroturbine i solarni sistemi

6

17.

Posude pod pritiskom

5

18.

Energetske simulacije zgrada

6

19.

Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu

3

20.

Master rad – primenjeni istraživački rad

5

21.

Master rad – izrada i odbrana

9

Kurikulum - Modul: CNC tehnologije i sistemi (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Računarski alati

5

2.

3D modeliranje u inženjerstvu

5

3.

Tehnički propisi i standardi

5

4.

Metode ispitivanja uslova radne okoline

8

5.

Učenje kroz rad 1

8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Teorija i simulacija procesa obrade

5

7.

Modeliranje alata i pribora za CNC sisteme

4

8.

Parametarsko programiranje CNC mašina

5

9.

Osnove tehnike merenja

7

10.

Učenje kroz rad 2

8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima

4

12.

Nekonvencionalne metode obrade

5

13.

CNC mašine nove generacije

5

14.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija

6

Postupci zavarivanje

6

15.

Učenje kroz rad 3

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Alati za oblikovanje lima i plastike

2

17.

Virtuelne CNC mašine

1

18.

Lična zaštitna oprema

6

19.

Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu

3

20.

Učenje kroz rad 4

7

21.

Master rad – primenjeni istraživački rad

5

22.

Master rad – izrada i odbrana

9

Kurikulum - Modul: Procesna tehnika i termotehnika (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

3D modeliranje u inženjerstvu

5

2.

Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja

5

3.

Učenje kroz rad 1

8

4.

Gasne instalacije i oprema

5

5.

Tehnički propisi i standardi

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Rashladna postrojenja

4

7.

Regulisanje procesa

4

8.

Energetska efikasnost

6

9.

Energija biomase

5

10.

Učenje kroz rad 2

6

11.

Osnove tehnike merenja

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

12.

Održavanje protivpožarnih sistema

3

13.

Mehaničke i hidromehaničke operacije

4

14.

Klimatizacija

4

15.

Učenje kroz rad 3

10

16.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija

6

Postupci zavarivanje

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Vetroturbine i solarni sistemi

3

18.

Posude pod pritiskom

3

19.

Energetske simulacije zgrada

4

20.

Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu

3

21.

Učenje kroz rad 4

6

22.

Master rad – primenjeni istraživački rad

5

23.

Master rad – izrada i odbrana

9

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Računarski alati         8

     2.        3D modeliranje u inženjerstvu        7

    3.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Tehnički propisi i standardi         7

                  Poslovne komunikacije         7

    4.       Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

                  Metode ispitivanja uslova radne okoline         8

                  Špedicija i logistika         8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Modeliranje alata i pribora za CNC sisteme           6

     6.      Parametarsko programiranje CNC mašina           7

    7.       Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

                  Teorija i simulacija procesa obrade         7

                  Bezbednost mašina i uređaja         7

     8.        Stručna praksa 1   3

     9.        Osnove tehnike merenja     7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     10.        Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima     5

     11.        CNC mašine nove generacije    5

    12.       Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

                  Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija        6

                  Postupci zavarivanja         6

    13.       Izborni blok 5 (student bira po 1 predmet)

                  Nekonvencionalne metode obrade         7

                  Ergonomija opreme za rad         7

   14.        Stručna praksa 2   4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

   15.        Lična zaštitna oprema   6

   16.        Alati za oblikovanje lima i plastike   5

   17.        Virtuelne CNC mašine   5

   18.        Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu   3

   19.        Master rad – primenjeni istraživački rad   5

   20.        Master rad – izrada i odbrana   9

Kurikulum - Modul: Procesna tehnika i termotehnika (KMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

    1.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Tehnički propisi i standardi        7

                  Poslovne komunikacije         7

     2.        3D modeliranje u inženjerstvu         7  

     3.        Gasne instalacije i oprema        6  

     4.        Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja         6  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

    5.       Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

                  Regulisanje procesa        7

                  Bezbednost mašina i uređaja         7

     6.        Rashladna postrojenja    6

    7.       Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

                  Energetska efikasnost        6

                Lična zaštitna oprema        6

     8.        Energija biomase    5

     9.        Stručna praksa 1    3

     10.        Osnove tehnike merenja    7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

                  Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija        6

                  Postupci zavarivanja        6

    12.       Izborni blok 5 (student bira po 1 predmet)

                  Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima        5

                  Održavanje protivpožarnih sistema        5

     13.        Mehaničke i hidromehaničke operacije    6

     14.        Klimatizacija    5

     15.        Stručna praksa 2    4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     16.        Vetroturbine i solarni sistemi    6

     17.        Posude pod pritiskom    5

     18.        Energetske simulacije zgrada   6

     19.        Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu    3

     20.        Master rad – primenjeni istraživački rad    5

     21.        Master rad – izrada i odbrana    9

Kurikulum - Modul: CNC tehnologije i sistemi (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Računarski alati         5

     2.        3D modeliranje u inženjerstvu        5

     3.        Tehnički propisi i standardi       5

     4.        Metode ispitivanja uslova radne okoline        8

     5.        Učenje kroz rad 1        8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Teorija i simulacija procesa obrade        5

     7.        Modeliranje alata i pribora za CNC sisteme        4

     8.        Parametarsko programiranje CNC mašina       5

     9.        Osnove tehnike merenja        7

     10.        Učenje kroz rad 2        8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     11.        Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima        4

     12.      Nekonvencionalne metode obrade        5

     13.      CNC mašine nove generacije       5

    14.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija       6

                  Postupci zavarivanja        6

     15.      Učenje kroz rad 3      7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     16.      Alati za oblikovanje lima i plastike      2

     17.      Virtuelne CNC mašine     1

     18.      Lična zaštitna oprema     6

     19.      Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu      3

     20.      Učenje kroz rad 4      7

     21.      Master rad – primenjeni istraživački rad     5

     22.      Master rad – izrada i odbrana      9

Kurikulum - Modul: Procesna tehnika i termotehnika (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        3D modeliranje u inženjerstvu         5  

     2.        Eksploatacija termotehničkih i termoenergetskih postrojenja        5  

     3.        Učenje kroz rad 1         8  

     4.      Gasne instalacije i oprema         5  

     5.        Tehnički propisi i standardi        5  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Rashladna postrojenja        4

     7.        Regulisanje procesa        4  

     8.        Energetska efikasnost        6  

     9.        Energija biomase        5  

     10.        Učenje kroz rad 2         6  

     11.        Osnove tehnike merenja         7  

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     12.        Održavanje protivpožarnih   sistema         3  

     13.        Mehaničke i hidromehaničke operacije         4  

     14.        Klimatizacija         4  

     15.        Učenje kroz rad 3         10  

    16.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Tehnologija zavarivanja i proračun zavarenih konstrukcija       6

                  Postupci zavarivanja        6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     17.        Vetroturbine i solarni sistemi         3  

     18.        Posude pod pritiskom        3  

     19.        Energetske simulacije zgrada         4  

     20.        Analiza i upravljanje rizicima u mašinskom inženjerstvu        3  

     21.        Učenje kroz rad 4         6  

     22.        Master rad – primenjeni istraživački rad         5  

     23.        Master rad – izrada i odbrana         9