DOKUMENTI ZA UPIS

Nakon prijemnog ispita utvrđuje se rang lista kandidata na osnovu koje se stiče pravo na upis. Kandidati se rangiraju na osnovu ukupnog broja bodova. Ako dva kandidata imaju identičan broj bodova, prednost ima onaj kandidat koji je ostvario više bodova na prijemnom ispitu.

Kandidati koji su stekli pravo upisa, donose ORIGINALNE DOKUMENTE date na donjem spisku. Ovi dokumenti se zadržavaju. Pri upisu, kandidati dobijaju indekse i ŠV-20 obrasce neophodne za upis.

DOKUMENTI ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE

 1. Izvod iz matične knjige rođenih
 2. Dve identične fotografije 3,5 h 4,5 cm
 3. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole i diploma o položenom
  završnom / maturskom ispitu
 4. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za troškove upisa od 5.000 dinara
  (svi studenti).
 5. Potvrda o uplati prve rate školarine (samofinansirajući studenti). Prva rata iznosi 40% godišnje školarine.
 6. Kandidati koji su u radnom odnosu treba da prilože i potvrdu o zaposlenju.

DOKUMENTI ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE I MASTER STUDIJE

 1. Izvod iz matične knjige rođenih
 2. Dve identične fotografije 3,5 h 4,5 cm
 3. Diploma o stečenom višem ili visokom obrazovanju ili uverenje o diplomiranju,
  ako diploma još nije izdata
 4. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za troškove upisa od 5.000 dinara
  (svi studenti).
 5. Potvrda o uplati prve rate školarine (svi studenti). Prva rata iznosi 40% godišnje školarine.
 6. Kandidati koji su u radnom odnosu treba da prilože i potvrdu o zaposlenju.