U okviru Erazmus+ projekta Mobilnost nastavnika dr Sanja Petronić posetila je Alžir i Univerzitet Batna 2

U okviru Erazmus+ projekta Mobilnost nastavnika dr Sanja Petronić posetila je Alžir i Univerzitet Batna 2

Profesor Akademije dr Sanja Petronić, dipl. inž. maš. u okviru Erasmus + projekta Mobilnost nastavnika, u periodu od 13. do 17. juna boravila je u Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir na Univerzitetu Batna 2 gde je održala predavanja u oblasti mašinstva.

Predavanja su obuhvatila tehnike obrade materijala laserom, od osnovnih principa, primene i optimizacije do najnovijih dostignuća iz ovih oblasti. Drugi deo predavanja se odnosio na praktične probleme ispitivanja posuda pod pritiskom sa posebnim akcentom na RBI tehnike koje su zastupljene u petrohemiji, a samim tim veoma interesantne alžirskim studentima.

Univerzitet Batna 2, osim odličnih nastavnika, nudi studentima besplatno školovanje, stanovanje, ishranu, biblioteku i mogućnost pretraživanja velikog broja naučnih baza. Praktična nastava se odvija u velikom broju odlično opremljenih laboratorija, među kojima se posebno ističe laboratorija za solarnu energiju.

Cilj projekta je bio i uspostavljanje saradnje između dve visokoškolske ustanove kako u nastavnom tako i u načnom smislu, a prvi rezultati ove saradnje će se videte već u oktobru ove godine na konferenciji u Beogradu gde će učestvovati profesori sa Univerziteta Batna 2.