КАТЕДРА ЗА ОПШТЕОБРАЗОВНЕ И ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ

Катедра за општеобразовне и друштвено-хуманистичке науке је наставно-стручна организациона јединица коју чине наставници и сарадници Академије из области које су бирани у звања у пољу природних и друштвено-хуманистичких наука. Катедра учествује у реализацији свих студијских програма Академије техничких струковних студија Београд.

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: ljmasirevic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: zbaros@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: pbojovic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: smarkovic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: mmiletic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: sostojic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: ztomic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: aslavkovic@atssb.edu.rs

наставник страног језика
Биографија
Kонтакт: mmicanovic@atssb.edu.rs

наставник страног језика
Биографија
Kонтакт: tradovic@atssb.edu.rs

професор струковних студија
Биографија
Kонтакт: igor.p@vsvaspitacka.edu.rs