Mašinsko inženjerstvo - Kompjutersko projektovanje i CNC sistemi

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer mašinstva

Oblast

Mašinsko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2021/2022. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera mašinstva sa bližim usmerenjima u područjima modula, po klasičnom i dualnom modelu studija, Kompjutersko projektovanje i CNC sistemi i Grejna, rashladna i procesna tehnika. Studenti stiču znanja i veštine da razumeju složene tehničke problema, efikasno primene stečena znanja u industrijskim pogonima i energetskim sistemima, koriste svu relevantnu i aktuelnu literaturu, zakone, standarde, internet i druga savremena komunikaciona sredstva u cilju saradnje na rešavanju problema i da prate savremena tehnička i tehnološka dostignuća.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Statika

7

3.

Tehničko crtanje

6

4.

Engleski jezik 1

4

5.

Uvod u kompjutersko projektovanje i CNC sisteme

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Engleski jezik 2

3

7.

Metrologija

9

8.

Mehanika

7

9.

Mašinski materijali

6

10.

Otpornost materijala

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Upravljanje projektima

6

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

12.

Obrada metala rezanjem

5

13.

Održavanje i pregled sredstava za rad

5

14.

Merenje i kontrola

6

15.

Projektovanje proizvoda primenom računara CAD

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Informatika

6

17.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Automatizacija proizvodnih procesa

6

Merni senzori i osnove upravljanja

6

18.

Programiranje CNC mašina

5

19.

Mašinski elementi

5

20.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmeta)

Bezbednost i zdravlje na radu

7

Oprema i procesi u zaštiti životne sredine

7

21.

Stručna praksa 1

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

22.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmeta)

Proizvodni procesi i bezbednost opreme za rad

6

Sistem bezbednosti i preventivni inženjering

6

23.

Projektovanje tehnoloških postupaka

5

24.

Alati i pribori

5

25.

Stručna praksa 2

3

26.

Dizajn u mašinstvu

5

27.

Internet i elektronsko poslovanje

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

28.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmeta)

Tehnička hidromehanika

5

Oprema i uređaji za gašenje požara i spasavanje

5

29.

Završni rad – Stručno-istraživački rad

4

30.

Završni rad – Izrada i odbrana

8

31.

Osnove zakonskih regulativa

2

32.

Projektovanje tehnologije primenom računara SAM

6

33.

Obrada metala deformisanjem

5

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika               6

     2.        Statika               7

     3.        Tehničko crtanje      6

     4.        Engleski jezik 1         4  

     5.        Uvod u kompjutersko projektovanje i CNC sisteme          5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Engleski jezik 2        3

     7.        Metrologija         9

     8.        Mehanika     7

     9.        Mašinski materijali          6

    10.      Otpornost materijala      7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Upravljanje projektima         6

                Osnove primene računara u inženjerstvu        6

12.      Obrada metala rezanjem        5

  13.      Održavanje i pregled sredstava za rad       5

    14.      Merenje i kontrola         6

    15.      Projektovanje proizvoda primenom računara CAD        6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.      Informatika         6

   17.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Automatizacija proizvodnih procesa         6

                  Merni senzori i osnove upravljanja        6

    18.      Programiranje CNC mašina         5

    19.      Mašinski elementi       5

20.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)           

                  Bezbednost i zdravlje na radu      7    

                  Oprema i procesi u zaštiti životne sredine          7

    21.      Stručna praksa 1      3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

22.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)           

                  Proizvodni procesi i bezbednost opreme za rad      6   

                  Sistem bezbednosti i preventivni inženjering      6    

    23.      Projektovanje tehnoloških postupaka         5

    24.      Alati i pribori       5

    25.      Stručna praksa 2         3

    26.      Dizajn u mašinstvu         5

    27.      Internet i elektronsko poslovanje          6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

28.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)           

                  Tehnička hidromehanika      5   

                  Oprema i uređaji za gašenje požara i spasavanje      5   

    29.      Završni rad – Stručno-istraživački rad        4

    30.      Završni rad – Izrada i odbrana        8

    31.      Osnove zakonskih regulativa         2

    32.      Projektovanje tehnologije primenom računara SAM         6

    33.      Obrada metala deformisanjem        5