Sticky Background

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО – КОМПЈУТЕРСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И CNC СИСТЕМИ

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање струковних инжењера машинства са ближим усмерењима у подручјима модула, по класичном и дуалном моделу студија, Компјутерско пројектовање и CNC системи и Грејна, расхладна и процесна техника. Студенти стичу знања и вештине да разумеју сложене техничке проблема, ефикасно примене стечена знања у индустријским погонима и енергетским системима, користе сву релевантну и актуелну литературу, законе, стандарде, интернет и друга савремена комуникациона средства у циљу сарадње на решавању проблема и да прате савремена техничка и технолошка достигнућа.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер машинства

Област

Машинско инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Статика

7

Техничко цртање

6

Енглески језик 1

4

Увод у компјутерско пројектовање и CNC системе

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Енглески језик 2

3

Метрологија

9

Механика

7

Машински материјали

6

Отпорност материјала

7

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Управљање пројектима

6

Основе примене рачунара у инжењерству

6

Обрада метала резањем

5

Oдржавање и преглед средстава за рад

5

Мерење и контрола

6

Пројектовање производа применом рачунара CAD

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Информатика

4

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Аутоматизација производних процеса

6

Мерни сензори и основе управљања

6

Програмирање CNC машина

5

Машински елементи

5

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмета)

Безбедност и здравље на раду

7

Oпрема и процеси у заштити животне средине

7

Стручна пракса 1

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмета)

Производни процеси и безбедност опреме за рад

6

Систем безбедности и превентивни инжењеринг

6

Пројектовање технолошких поступака

5

Алати и прибори

5

Стручна пракса 2

3

Дизајн у машинству

5

Интернет и електронско пословање

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмета)

Техничка хидромеханика

5

Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавање

5

Завршни рад – Стручно-истраживачки рад

4

Завршни рад – Израда и одбрана

8

Основе законских регулатива

2

Пројектовање технологије применом рачунара САМ

6

Обрада метала деформисањем

5