Sticky Background

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

О студијском програму

Циљ студијског програма је да обезбеди студентима знања која га чине компетентним за управљање радним активностима у складу са савременом транспортном политиком и правцима развоја саобраћајно-транспортног система. Дипломирани студенти биће компетентни за организацију међународног транспорта робе и путника, управљање радом возних паркова, организацију активности у логистичким центрима и складиштима, шпедитерским пословима, управљање безбедношћу саобраћаја, вештачења, израду техничке документације, примену стандарда и обезбеђење квалитета, познавање савремених ИТ алата и др.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер саобраћаја

Област

Саобраћајно инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Пословне комуникације

7

Шпедиција

8

Економика у саобраћају и транспорту

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Сервиси е-пословања

6

Основе менаџмента

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Управљање безбедношћу саобраћаја

7

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Складишта

8

Основе саобраћајног пројектовања

8

Управљање радом возних паркова

7

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Процедуре за унапређење безбедности саобраћаја

7

Логистички центри

7

Стручна пракса 1

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Анализа градског транспортног система

6

Вештачење у безбедности, саобраћају и транспорту

5

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Анализа загађујућих материја у животној средини

8

Превентива у безбедности и здрављу на раду

8

Примењени системи менаџмента

7

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Међународни транспорт

5

Стручна пракса 2

3

ИТ у саобраћајном инжењерству

5

Систем квалитета и стандарди у саобраћају

5

Завршни мастер рад – примењени истраживачки рад

8

Завршни мастер рад – израда и одбрана

8