GRAFIČKA PROIZVODNJA

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer tehnologije

Oblast

Tehnološko inženjerstvo

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestara

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2020/2021. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa master strukovnih studija Grafička proizvodnja je da obrazuje strukovne master inženjere grafičke proizvodnje, za potrebe grafičke industrije koji će moći da odgovore sledećim zahtevima:

 • kreiranje razvoja proizvodnih kapaciteta;
 • upravljanje grafičkom proizvodnjom.

Studenti stiču produbljena znanja i veštine u oblasti grafičke proizvodnje u skladu sa zahtevima tržišta i mogućnostima koje pruža intenzivan napredak grafičke tehnologije, vodeći računa o principima zaštite životne sredine. Posebna pažnja se posvećuje studentu i njegovim potrebama da pristupačno i kvalitetno stekne potrebne kompetencije, koje su društveno opravdane i korisne. Kompetencije stečene realizacijom studijskog programa omogućiće studentu da se neposredno i adekvatno uključi u rukovođenje grafičkom proizvodnjom.

 • Sposobnost rešavanja problema;
 • Sposobnost prilagođavanja novim situacijama;
 • Kontrola kvaliteta u oblasti grafičke proizvodnje;
 • Sposobnost primenjivanja novina u oblasti grafičke proizvodnje;
 • Sposobnost planiranja i organizovanja grafičke proizvodnje;
 • Uspostavljanje odnosa između štampanih i elektronskih medija;
 • Sposobnost kreiranja i poboljšanja procesa izrade grafičkih proizvoda u skladu sa zahtevima tržišta i zaštite životne sredine;
 • Poznavanje procesa dizajniranja grafičkih proizvoda;
 • Sposobnost specijalizovane pripreme za štampu za određenu tehnologiju štampe;
 • Sposobnost kontrole kvaliteta otiska za različite tehnologije štampe;
 • Poznavanje savremenih ambalažnih materijala i sistema pakovanja u ambalžnoj industriji;
 • Sposobnost unapređenja protoka materijala i informacija u procesu izrade grafičkih proizvoda;
 • Sposobnost kontrole kvaliteta pripreme i izrade grafičkih proizvoda;
 • Sposobnost analize rezultata poslovanja.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Grafička proizvodnja student će po završetku studija biti osposobljen da:

 • Oceni mogućnosti zajedničkog nastupa štampanih i elektronskih medija;
 • Kreira jednostavnije elektronske medije;
 • Pazume principe dizajniranja različitih grafičkih proizvoda;
 • Integriše zahteve zaštite životne sredine u procese izrade grafičkih proizvoda;
 • Upravlja bojom kroz ceo proces pripreme za štampu;
 • Kontroliše specijalizovanu pripremu za štampu za različite tehnologije štampe;
 • Kontroliše celokupan proces izrade grafičkog proizvoda za sve tehnologije štampe radi unapređivanja kvaliteta;
 • Planira grafičku proizvodnju prateći trendove razvoja savremenih ambalažnih materijala;
 • Primenjuje savremena tehnološka rešenja digitalnih štampača u cilju poboljšanja kvaliteta grafičkih proizvoda dobijenih tehnologijom digitalne štampe;
 • Izradi poslovni plan u cilju procenjivanja opravdanosti investiranja u grafičku proizvodnju;
 • Analizira tržište i izdvaja zahteve koje treba primeniti;
 • Planira proizvodnju u skladu sa novopostavljenim zahtevima tržišta;
 • Poboljša postojeću grafičku proizvodnju u skladu sa novonastalim zahtevima;
 • Transformiše organizaciju izrade grafičkih proizvoda u cilju poboljšanja protoka materijala;
 • Razume prednosti mrežnog povezivanja proizvodnih celina i odredi zahteve za uspostavljanje poboljšanog protoka informacija mrežnim povezivanjem;
 • Koristi metode i tehnike ispitivanja različitih grafičkih proizvoda u cilju upravljanja kvalitetom.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Multimedijalne prezentacije

8

2.

Zaštita životne sredine u grafičkoj industriji

7

3.

Organizacija investicija

6

4.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Statističke metode i tehnike

9

Standardizacija i ocenjivanje usaglašenosti

9

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

Industrijska ekologija

5

Ekološko poslovanje

5

6.

Metode i tehnike ispitivanja grafičkih proizvoda

7

7.

Kolor menadžment i specijalizovana priprema za štampu

8

8.

Savremeni ambalažni materijali i sistemi pakovanja

7

9.

Stručna praksa 1

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Organizacija izrade grafičkih proizvoda

7

11.

Savremena tehnološka rešenja digitalnih štampča

7

12.

Dizajniranje grafičkih proizvoda

6

13.

Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

Tokovi materijala u urbanim sistemima

7

Ekološki rizici

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

Boje i lakovi u grafičkoj industriji

10

Dorada grafičkih proizvoda specifičnog dizajna

10

15.

Upravljanje kvalitetom komercijalnih tehnologija štampe

5

16.

Primenjeni istraživački rad

5

17.

Stručna praksa 2

3

18.

Završni master rad - istraživački rad

3

19.

Završni master rad - izrada i odbrana

9

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Multimedijalne prezentacije                          8

     2.        Zaštita životne sredine u grafičkoj industriji                    7

     3.        Organizacija investicija          6

    4.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Statističke metode i tehnike           9

                  Standardizacija i ocenjivanje usaglašenosti            9

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

    5.       Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

                  Industrijska ekologija           5

                  Ekološko poslovanje           5

     6.        Metode i tehnike ispitivanja grafičkih proizvoda                    7

     7.        Kolor menadžment i specijalizovana priprema za štampu     8

     8.        Savremeni ambalažni materijali i sistemi pakovanja       7

     9.        Stručna praksa 1           5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Organizacija izrade grafičkih proizvoda        7

    11.      Savremena tehnološka rešenja digitalnih štampča      7

    12.      Dizajniranje grafičkih proizvoda     7

    13.       Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

                  Tokovi materijala u urbanim sistemima          7

                Ekološki rizici          7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.       Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

                  Boje i lakovi u grafičkoj industriji          10

                  Dorada grafičkih proizvoda specifičnog dizajna          10

    15.      Upravljanje kvalitetom komercijalnih tehnologija štampe            5

    16.      Primenjeni istraživački rad          5

    17.       Stručna praksa 2         3

    18.      Završni master rad – istraživački rad          3

    19.        Završni master rad – izrada i odbrana          9