Sticky Background

ГРАФИЧКА ПРОИЗВОДЊА

О студијском програму

Циљ студијског програма је да образује струковне мастер инжењере за потребе графичке индустрије, који ће бити оспособљени да креирају развој производних капацитета и управљају графичком производњом. Студенти стичу напредна знања и вештине у области графичке производње у складу са захтевима тржишта и могућностима које пружа интензиван напредак графичке технологије. Посебна пажња се посвећује студенту и његовим потребама да приступачно и квалитетно стекне потребне компетенције. Студијски програм омогућиће студентима да професионално управљају процесима графичке производње.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер технологије

Област

Технолошко инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестaра

Почетак реализације студијског програма

Школска 2020/2021. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Мултимедијалне презентације

8

Заштита животне средине у графичкој индустрији

7

Организација инвестиција

6

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

Статистичке методе и технике

9

Стандардизација и оцењивање усаглашености

9

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 2 (студент бира по 1 предмет)

Индустријска екологија

5

Еколошко пословање

5

Методе и технике испитивања графичких производа

7

Kолор менаџмент и специјализована припрема за штампу

8

Савремени амбалажни материјали и системи паковања

7

Стручна пракса 1

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Организација израде графичких производа

7

Савремена технолошка решења дигиталних штампача

7

Дизајнирање графичких производа

6

Изборни блок 3 (студент бира по 1 предмет)

Токови материјала у урбаним системима

7

Еколошки ризици

7

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 4 (студент бира по 1 предмет)

Боје и лакови у графичкој индустрији

10

Дорада графичких производа специфичног дизајна

10

Управљање квалитетом комерцијалних технологија штампе

5

Примењени истраживачки рад

5

Стручна пракса 2

3

Завршни мастер рад – истраживачки рад

3

Завршни мастер рад – израда и одбрана

9