Industrija 4.0

Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer mehatronike

Oblast

Interdisciplinarne studije

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestara

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2023/2024. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje stručnjaka u oblasti mehatronike osposobljenih za rešavanje složenih inženjerskih problema. Studenti će steći znanja i veštine za pronalaženje rešenja pri programiranju sistema industrijske automatizacije, aditivnu proizvodnju, održavanje proizvodnih sistema, kao i za razvoj inovativnih tehničko-tehnoloških rešenja. Sticanjem znanja i veština na predmetima ovog studijskog programa obrazuju se strukovni master inženjeri kompetentni za obavljanje poslova u kompanijama koje se bave implementacijom i održavanjem mehatroničkih sklopova i sistema.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Elektrotehnika i elektronika

4

2.

Internet of Things, IoT

6

3.

Obrada podataka primenom Python-a

5

4.

Tehnološko preduzetništvo i održivost

4

5.

Mehatronika

6

6.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Obrada signala i Cloud servisi

6

Senzorske tehnologije

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

7.

Povezana industrija

5

8.

Osnove aditivne proizvodnje i 3D printing tehnologije

8

9.

CAD 3D vizuelizacija, Digital Twin

8

10.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Razvoj softvera i aplikacija

5

Big data

5

11.

Stručna praksa 1

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

12.

Od ideje do start up-a

4

13.

Primena CAD dizajna za aditivnu proizvodnju

6

14.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Tehnologije, preduzetništvo i inovacije

5

Transformacija tehnologije u biznisu

5

15.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima

5

CNC mašine nove generacije

5

16.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Materijali za aditivnu proizvodnju

6

Virtuelna realnost u industriji

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Bezbednost računarskih mreža

6

18.

Izborni blok 6 (student bira 1 predmet)

Mašinsko učenje

4

Upravljanje promenama

4

19.

Start Up projekat

5

20.

Stručna praksa 2

3

21.

Završni rad – primenjeni-istraživački rad

8

22.

Završni rad – izrada i odbrana

8

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Elektrotehnika i elektronika                        4

     2.        Internet of Things, IoT                  6

     3.       Obrada podataka primenom Python-a         5

     4.        Tehnološko preduzetništvo i održivost            4

     5.        Mehatronika            6

    6.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Obrada signala i Cloud servisi          6

                 Senzorske tehnologije          6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     7.        Povezana industrija          5

     8.        Osnove aditivne proizvodnje i 3D printing tehnologije                    8

     9.        CAD 3D vizuelizacija, Digital Twin                   8

     10.        Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Razvoj softvera i aplikacija        5

                  Big data        5

    11.      Stručna praksa 1      3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    12.      Od ideje do start up-a       4

    13.    Primena CAD dizajna za aditivnu proizvodnju      6

    14.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Tehnologije, preduzetništvo i inovacije         5

                Transformacija tehnologije u biznisu          5

    15.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                Nadzor i upravljanje industrijskim sistemima          5

                CNC mašine nove generacije          5

    16.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                Materijali za aditivnu proizvodnju        6

                Virtuelna realnost u industriji          6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    17.       Bezbednost računarskih mreža        6

    18.        Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)         

                Mašinsko učenje         4

                Upravljanje promenama          4

    19.    Start Up projekat          5

    20.  Stručna praksa 2               3

    21.  Završni rad – primenjeni-istraživački rad       8

    22.    Završni rad – izrada i odbrana              8