Sticky Background

ИНДУСТРИЈА 4.0

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање стручњака у области мехатронике оспособљених за решавање сложених инжењерских проблема. Студенти ће стећи знања и вештине за проналажење решења при програмирању система индустријске аутоматизације, адитивну производњу, одржавање производних система, као и за развој иновативних техничко-технолошких решења. Стицањем знања и вештина на предметима овог студијског програма образују се струковни мастер инжењери компетентни за обављање послова у компанијама које се баве имплементацијом и одржавањем мехатроничких склопова и система.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер мехатронике

Област

Интердисциплинарне студије

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Електротехника и електроника

4

Internet of Things, IoT

6

Обрада података применом Python-а

5

Технолошко предузетништво и одрживост

4

Мехатроника

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Обрада сигнала и Cloud сервиси

6

Сензорске технологије

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Повезана индустрија

5

Основе адитивне производње и 3D принтинг технологије

8

CAD 3D визуелизација, Digital Twin

8

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Развој софтвера и апликација

5

Big data

5

Стручна пракса 1

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Од идеје до start up-а

4

Примена CAD дизајна за адитивну производњу

6

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Технологије, предузетништво и иновације

5

Трансформација технологије у бизнису

5

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Надзор и управљање индустријским системима

5

ЦНЦ машине нове генерације

5

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Материјали за адитивну производњу

6

Виртуелна реалност у индустрији

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Безбедност рачунарских мрежа

6

Изборни блок 6 (студент бира 1 предмет)

Машинско учење

4

Управљање променама

4

Start Up пројекат

5

Стручна пракса 2

3

Завршни рад – примењени-истраживачки рад

8

Завршни рад – израда и одбрана

8