Integrisani sistemi menadžmenta

Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer menadžmenta

Oblast

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestra

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Bureau Veritas

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2023/2024. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih master inženjera menadžmenta, koji su osposobljeni za
poslove u oblasti projektovanja, uspostavljanja, primene, održavanja, poboljšavanja i provera sistema
menadžmenta, i ocenjivanja usaglašenosti proizvoda, usluga, procesa i osoba, u skladu sa međunarodnim i
nacionalnim propisima i standardima. Svršeni studenti mogu se zaposliti u organizacijama svih vrsta
delatnosti i veličina, a svojim angažovanjem doprinose uspostavljanju efektivnog, efikasnog i održivog
poslovanja, obezbeđenju i unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga, u ekonomiji zasnovanoj na znanju i
informacijama, u uslovima stalnih promena, digitalne transformacije i inovativnih tehnologija.

Kurikulum - modul Klasični model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Primenjeni sistemi menadžmenta

7

2.

Sistemi menadžmenta u telima za ocenjivanje

8

3.

Teorija odlučivanja

7

4.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Tehnologije, preduzetništvo i inovacije

5

Transformacija tehnologije u biznisu

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Realizacija sistema menadžmenta

8

6.

Menadžment performansama

6

7.

Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu

8

8.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Profesionalni rizik

8

Zagađenje i zaštita životne sredine

8

9.

Master stručna praksa 1

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Upravljanje odnosima sa korisnicima

5

11.

Finansijsko planiranje realizacije operativnih aktivnosti

3

12.

Sigurnost i zaštita podataka i informacija

6

13.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Servisi e-poslovanja

6

Informacioni sistemi

6

14.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Od ideje do start up-a

4

Upravljanje rizikom od katastrofa i vanrednim situacijama

4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Strateški menadžment

5

16.

Upravljanje promenama

4

17.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Povezana industrija

5

Big data

5

18.

Master stručna praksa 2

3

19.

Modeli poslovne izvrsnosti

3

20.

Završni rad - primenjeni-istraživački rad

8

21.

Završni rad - izrada i odbrana

8

Kurikulum - modul Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Primenjeni sistemi menadžmenta

5

2.

Sistemi menadžmenta u telima za ocenjivanje usaglašenosti

5

3.

Teorija odlučivanja

7

4.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Tehnologije, preduzetništvo i inovacije

5

Transformacija tehnologije u biznisu

5

5.

Učenje kroz rad 1

5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Realizacija sistema menadžmenta

6

7.

Menadžment performansama

4

8.

Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu

5

9.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Profesionalni rizik

6

Zagađenje i zaštita životne sredine

6

10.

Učenje kroz rad 2

12

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Upravljanje odnosima sa korisnicima

3

12.

Finansijsko planiranje realizacije operativnih aktivnosti

2

13.

Sigurnost i zaštita podataka i informacija

3

14.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Od ideje do start up-a

4

Upravljanje rizikom od katastrofa i vanrednim situacijama

4

15.

Informacioni sistemi

3

16.

Učenje kroz rad 3

9

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Strateški menadžment

4

18.

Upravljanje promenama

4

19.

Modeli poslovne izvrsnosti

3

20.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Povezana industrija

5

Big data

5

21.

Učenje kroz rad 4

4

22.

Završni rad - primenjeni-istraživački rad

8

23.

Završni rad - izrada i odbrana

8

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        Primenjeni sistemi menadžmenta        7

     2.        Sistemi menadžmenta u telima za ocenjivanje      8

     3.        Teorija odlučivanja       7

    4.      Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Tehnologije, preduzetništvo i inovacije        5

                  Transformacija tehnologije u biznisu      5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.        Realizacija sistema menadžmenta      8

     6.        Menadžment performansama      6

     7.      Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu        8

    8.      Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Profesionalni rizik      8

                  Zagađenje i zaštita životne sredine      8

     9.        Master stručna praksa 1        3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Upravljanje odnosima sa korisnicima      5

    11.      Finansijsko planiranje realizacije operativnih aktivnosti    3

    12.    Sigurnost i zaštita podataka i informacija    6

    13.      Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Servisi e-poslovanja      6

                  Informacioni sistemi       6

     14.      Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Od ideje do start up-a       4

                  Upravljanje rizikom od katastrofa i vanrednim situacijama        4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.      Strateški menadžment   5

    16.      Upravljanje promenama  4

    17.      Modeli poslovne izvrsnosti   3

     18.      Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Povezana industrija       5

                  Big data       5

    19.      Master stručna praksa 2  3

    20.      Završni rad – primenjeni istraživački rad        8

   21.      Završni rad – izrada i odbrana        8

Kurikulum - modul Dualni model studija (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.      Primenjeni sistemi menadžmenta      5

     2.        Sistemi menadžmenta u telima za ocenjivanje usaglašenosti       5

     3.        Teorija odlučivanja     7

    4.      Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Tretman otpada i reciklaža        5

                  Poljoprivredna zoologija       5

     5.        Učenje kroz rad 1        5

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

  6.        Realizacija sistema menadžmenta       6

  7.        Menadžment performansama      4

    8.      Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu        5

     9.      Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Profesionalni rizik       6

                  Zagađenje i zaštita životne sredine        6

     10.        Učenje kroz rad 2        12

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Upravljanje odnosima sa korisnicima      3

    12.      Finansijsko planiranje realizacije operativnih aktivnosti    2

    13.      Sigurnost i zaštita podataka i informacija   3

     14.      Izborni blok  3 (student bira 1 predmet)

                  Od ideje do start up-a       4

                  Upravljanje rizikom od katastrofa i vanrednim situacijama        4

     15.        Informacioni sistemi       3

     16.        Učenje kroz rad 3        9

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    17.      Strateški menadžment   4

    18.      Upravljanje promenama  4

    19.      Modeli poslovne izvrsnosti  3

     20.      Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Povezana industrija       5

                  Big data       5

     21.        Učenje kroz rad 4        4

    22.      Završni rad – primenjeni istraživački rad        8

   23.      Završni rad – izrada i odbrana        8