Sticky Background

ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТА

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање струковних мастер инжењера менаџмента, који су оспособљени за послове у области пројектовања, успостављања, примене, одржавања, побољшавања и провера система менаџмента, и оцењивања усаглашености производа, услуга, процеса и особа, у складу са међународним и националним прописима и стандардима. Свршени студенти могу се запослити у организацијама свих врста делатности и величина, а својим ангажовањем доприносе успостављању ефективног, ефикасног и одрживог пословања, обезбеђењу и унапређењу квалитета производа и услуга, у економији заснованој на знању и информацијама, у условима сталних промена, дигиталне трансформације и иновативних технологија.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер менаџмента

Област

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестра

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Bureau Veritas

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум – модул Класични модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Примењени системи менаџмента

7

Системи менаџмента у телима за оцењивање

8

Теорија одлучивања

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Технологије, предузетништво и иновације

5

Трансформација технологије у бизнису

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Реализација система менаџмента

8

Менаџмент перформансама

6

Систем управљања безбедношћу и здрављем на раду

8

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Професионални ризик

8

Загађење и заштита животне средине

8

Мастер стручна пракса 1

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Управљање односима са корисницима

5

Финансијско планирање реализације оперативних активности

3

Сигурност и заштита података и информација

6

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Сервиси е-пословања

6

Информациони системи

6

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Од идеје до start up-а

4

Управљање ризиком од катастрофа и ванредним ситуацијама

4

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Стратешки менаџмент

5

Управљање променама

4

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Повезана индустрија

5

Big data

5

Мастер стручна пракса 2

3

Модели пословне изврсности

3

Завршни рад – примењени-истраживачки рад

8

Завршни рад – израда и одбрана

8

Курикулум – модул Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Примењени системи менаџмента

5

Системи менаџмента у телима за оцењивање усаглашености

5

Теорија одлучивања

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Технологије, предузетништво и иновације

5

Трансформација технологије у бизнису

5

Учење кроз рад 1

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Реализација система менаџмента

6

Менаџмент перформансама

4

Систем управљања безбедношћу и здрављем на раду

5

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Професионални ризик

6

Загађење и заштита животне средине

6

Учење кроз рад 2

12

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Управљање односима са корисницима

3

Финансијско планирање реализације оперативних активности

2

Сигурност и заштита података и информација

3

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Од идеје до start up-а

4

Управљање ризиком од катастрофа и ванредним ситуацијама

4

Информациони системи

3

Учење кроз рад 3

9

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Стратешки менаџмент

4

Управљање променама

4

Модели пословне изврсности

3

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Повезана индустрија

5

Big data

5

Учење кроз рад 4

4

Завршни рад – примењени-истраживачки рад

8

Завршни рад – израда и одбрана

8