Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara

Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštita na radu

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestra

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

VATROIVAL DOO

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2023/2024. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je osposobljavanje strukovnih master inženjera koji će moći da planiraju i projektuju mere za zaštitu od požara i projektuju zone opasnosti. Pored toga moći će da rade u poljima forenzičkog inženjerstva, projektovanja i održavanja protivpožarnih sistema, nadzora u sistemima zaštite od požara i vanrednim situacijama, analize i upravljanja rizikom od požara i katastrofalnih događaja, izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, organizovanja i upravljanja u sistemima zaštite od požara i vanrednim situacijama, primenom IT rešenja i upravljanjem dokumentima.

Kurikulum - modul Klasični model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Tehnički propisi i standardi

7

2.

Protivpožarni sistemi

7

3..

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Primenjeni sistemi menadžmenta

7

Poslovne komunikacije

7

4.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu

8

Električne i gromobranske zaštitne instalacije

8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama

8

6.

Industrijska ekologija

5

7.

Stručna praksa 1

3

8.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Osnove tehnike merenja

7

Bezbednost mašina i uređaja

7

9.

Zagađenje i zaštita životne sredine

8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Finansijsko planiranje realizacije operativnih aktivnosti

3

11.

Forenzičko inženjerstvo

6

12.

Održavanje protivpožarnih sistema

5

13.

Upravljanje rizikom od katastrofa i vanrednim situacijama

4

14.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Upravljanje merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju hemijskih materija

8

Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Industrija 4.0 i inženjerstvo zaštite

5

16.

Nadzor nad primenom propisa u inženjerstvu zaštite

5

17.

Planiranje i projektovanje mera zaštite od požara

5

18.

Stručna praksa 2

3

19.

Završni rad - primenjeni istraživački rad

8

20.

Završni rad - izrada i odbrana

8

Kurikulum - modul Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Tehnički propisi i standardi

5

2.

Protivpožarni sistemi

3

3.

Učenje kroz rad 1

6

4.

Poslovne komunikacije

7

5.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu

8

Električne i gromobranske zaštitne instalacije

8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama

5

7.

Industrijska ekologija

4

8.

Bezbednost mašina i uređaja

5

9.

Učenje kroz rad 2

9

10.

Zagađenje i zaštita životne sredine

8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Finansijsko planiranje realizacije operativnih aktivnosti

3

12.

Forenzičko inženjerstvo

2

13.

Održavanje protivpožarnih sistema

3

14.

Upravljanje rizikom od katastrofa i vanrednim situacijama

2

15.

Upravljanje merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju hemijskih materija

8

16.

Učenje kroz rad 3

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Industrija 4.0 i inženjerstvo zaštite

5

18.

Nadzor nad primenom propisa u inženjerstvu zaštite

3

19.

Planiranje i projektovanje mera zaštite od požara

3

20.

Učenje kroz rad 4

7

21.

Završni rad - primenjeni istraživački rad

8

22.

Završni rad - izrada i odbrana

8

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        Tehnički propisi i standardi       7

     2.         Protivpožarni sistemi       7

     3.      Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Primenjeni sistemi menadžmenta        7

                  Poslovne komunikacije       7

    4.      Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu       8

                  Električne i gromobranske zaštitne instalacije        8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

   5.        Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama      8

     6.        Industrijska ekologija      5

     7.        Stručna praksa 1         3

    8.      Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Osnove tehnike merenja       7

                Bezbednost mašina i uređaja       7

     9.        Zagađenje i zaštita životne sredine      8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Finansijsko planiranje realizacije operativnih aktivnosti      3

    11.      Forenzičko inženjerstvo     6

    12.    Održavanje protivpožarnih sistema    5

    13.    Upravljanje rizikom od katastrofa i vanrednim situacijama   4

     14.      Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Upravljanje merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju hemijskih materija       8

                  Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom        8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.      Industrija 4.0 i inženjerstvo zaštite   5

    16.      Nadzor nad primenom propisa u inženjerstvu zaštite  5

    17.      Planiranje i projektovanje mera zaštite od požara  5

    18.      Stručna praksa 2    3

    19.      Završni rad – primenjeni istraživački rad        7

   20.      Završni master rad – izrada i odbrana        7

Kurikulum - modul Dualni model studija (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

    1.        Tehnički propisi i standardi       5

    2.    Protivpožarni sistemi        3

     3.        Učenje kroz rad 1        6

     4.        Poslovne komunikacije        7

    5.      Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu       8

                  Električne i gromobranske zaštitne instalacije        8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama     5

     7.      Industrijska ekologija       4

    8.      Bezbednost mašina i uređaja          5

     9.        Zagađenje i zaštita životne sredine      8

     10.        Učenje kroz rad 2          9

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Finansijsko planiranje realizacije operativnih aktivnosti      3

    12.      Forenzičko inženjerstvo    2

    13.      Održavanje protivpožarnih sistema   3

    14.      Upravljanje rizikom od katastrofa i vanrednim situacijama  2

    15.      Upravljanje merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju hemijskih materija 8

     16.        Učenje kroz rad 3        8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    17.      Industrija 4.0 i inženjerstvo zaštite   5

    18.      Nadzor nad primenom propisa u inženjerstvu zaštite  3

      19.      Planiranje i   projektovanje mera zaštite od požara  3

     20.        Učenje kroz rad 4        7

    21.      Završni rad – primenjeni istraživački rad        8

   22.      Završni rad – izrada i odbrana        8