Sticky Background

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРА

О студијском програму

Циљ студијског програма је оспособљавање струковних мастер инжењера који ће моћи да планирају и пројектују мере за заштиту од пожара и пројектују зоне опасности. Поред тога моћи ће да раде у пољима форензичког инжењерства, пројектовања и одржавања противпожарних система, надзора у системима заштите од пожара и ванредним ситуацијама, анализе и управљања ризиком од пожара и катастрофалних догађаја, израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, организовања и управљања у системима заштите од пожара и ванредним ситуацијама, применом ИТ решења и управљањем документима.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара

Област

Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестра

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

VATROIVAL DOO

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум – модул Класични модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Технички прописи и стандарди

7

Противпожарни системи

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Примењени системи менаџмента

7

Пословне комуникације

7

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу

8

Електричне и громобранске заштитне инсталације

8

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Заштита и спасавање у ванредним ситуацијама

8

Индустријска екологија

5

Стручна пракса 1

3

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Основе технике мерења

7

Безбедност машина и уређаја

7

Загађење и заштита животне средине

8

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Финансијско планирање реализације оперативних активности

3

Форензичко инжењерство

6

Одржавање противпожарних система

5

Управљање ризиком од катастрофа и ванредним ситуацијама

4

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Управљање мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу хемијских материја

8

Управљање чврстим и опасним отпадом

8

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Индустрија 4.0 и инжењерство заштите

5

Надзор над применом прописа у инжењерству заштите

5

Планирање и пројектовање мера заштите од пожара

5

Стручна пракса 2

3

Завршни рад – примењени истраживачки рад

8

Завршни рад – израда и одбрана

8

Курикулум – модул Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Технички прописи и стандарди

5

Противпожарни системи

3

Учење кроз рад 1

6

Пословне комуникације

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу

8

Електричне и громобранске заштитне инсталације

8

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Заштита и спасавање у ванредним ситуацијама

5

Индустријска екологија

4

Безбедност машина и уређаја

5

Учење кроз рад 2

9

Загађење и заштита животне средине

8

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Финансијско планирање реализације оперативних активности

3

Форензичко инжењерство

2

Одржавање противпожарних система

3

Управљање ризиком од катастрофа и ванредним ситуацијама

2

Управљање мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу хемијских материја

8

Учење кроз рад 3

8

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Индустрија 4.0 и инжењерство заштите

5

Надзор над применом прописа у инжењерству заштите

3

Планирање и пројектовање мера заштите од пожара

3

Учење кроз рад 4

7

Завршни рад – примењени истраживачки рад

8

Завршни рад – израда и одбрана

8