Sticky Background

КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање мастер струковних инжењера машинства, који су компетентни да по завршетку студија раде у конструкционим бироима, као конструктори сложених машинских елемената и конструкција, у припреми производње, као технолози-програмери, у производњи, у сектору контроле квалитета и у рачунарским центрима пројектно-производних предузећа, као и у услужним делатностима. Студенти стичу напредна знања из области рачунарске технике, програмирања, машинских материјала, обрадних система и програмирања CNC алатних машина, коришћењем најновијих CAD/CAM софтвера.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Мастер струковни инжењер машинства

Област

Машинско инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестра

Почетак реализације студијског програма

Школска 2018/2019. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Простирање топлоте и масе

10

Заваривање и спајање материјала

9

Мехатронички системи

10

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Транспортни и складишни системи

9

Нове производне технологије

9

Триболошки системи

9

Стручна пракса 1

4

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 1 (студент бира по 2 предметa)

Компјутерско моделирање и прорачун конструкција

8

Компјутерско моделирање и прорачун конструкција

8

Савремени обрадни системи

8

Пројектовање машинских компоненти

8

Примењени истраживачки рад

12

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 2 (студент бира по 2 предметa)

Методе вештачке интелигенције

8

CNC технологије

8

Интегрално управљање квалитетом производа

8

Индустријска постројења и аутоматика

8

Стручна пракса 2

4

Мастер рад

12