Zaštita životne sredine i održivi razvoj

Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer zaštite životne sredine

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestara

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2022/2023. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je da se na savremen i kvalitetan način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu obrazuju strukovni master inženjeri zaštite životne sredine. Studijski program usmeren je ka sticanju znanja i veština koje omogućavaju temeljno poznavanje i razumevanje sistema zaštite životne sredine, odnosno obrazovanju stručnjaka za uspešno obavljanje inženjerskih poslova i aktivno uključivanje u procese rada u javnim i privatnim sistemima koji se bave zaštitom i kontrolom kvaliteta vazduha, vode i zemljišta, upravljanjem otpadom i implementacijom koncepta održivog razvoja u praksi.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Urbana ekologija

5

2.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom

8

Preventiva u bezbednosti i zdravlju na radu

8

3.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Biotehnologija u zaštiti životne sredine

7

Energetsko iskorišćenje otpada

7

4.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Osnove menadžmenta

6

Zaštita od buke i vibracija

6

5.

Modelovanje sistema životne sredine

4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Resursi u funkciji održivog razvoja

7

7.

Kretanje zagađujućih materija u životnoj sredini

8

8.

Industrijska ekologija

5

9.

Logistika otpada

7

10.

Stručna praksa 1

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Tokovi materijala u urbanim sistemima

6

12.

Metode istraživačkog rada

6

13.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Statističke metode i tehnike

8

Upravljanje komunalnim otpadnim vodama

8

14.

Analiza zagađujućih materija u životnoj sredini

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Upravljanje otpadom u cirkularnoj ekonomiji

5

16.

Ekološko poslovanje

5

17.

Upravljanje projektima u oblasti zaštite životne sredine

5

18.

Stručna praksa 2

3

19.

Završni master rad - praktično-istraživački rad

6

20.

Završni master rad - izrada i odbrana

8

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Urbana ekologija                         5

    2.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom          8

                  Preventiva u bezbednosti i zdravlju na radu          8

    3.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Biotehnologija u zaštiti životne sredine          7

                  Energetsko iskorišćenje otpada          7

    4.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Osnove menadžmenta          6

                  Zaštita od buke i vibracija          6

     5.          Modelovanje sistema životne sredine                         4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Resursi u funkciji održivog razvoja                           7

     7.        Kretanje zagađujućih materija u životnoj sredini           8

     8.        Industrijska ekologija                        5

     9.        Logistika otpada                     7

    10.      Stručna praksa 1         3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Tokovi materijala u urbanim sistemima          6

    12.      Metode istraživačkog rada          6

    13.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Statističke metode i tehnike         8

                Upravljanje komunalnim otpadnim vodama          8

    14.      Analiza zagađujućih materija u životnoj sredini         8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.      Upravljanje otpadom u cirkularnoj ekonomiji          5

    16.      Ekološko poslovanje          5

    17.       Upravanje projektima u oblasti zaštite životne sredine          5

    18.       Stručna praksa 2          3

    19.       Završni master rad – praktično-istraživački rad          6

    20.       Završni master rad – izrada i odbrana          8