Profesorka dr um. Natalija Simeonović održala je predavanja na Banja Luka Koledžu u okviru Erasmus+ projekta mobilnosti

Profesorka dr um. Natalija Simeonović održala je predavanja na Banja Luka Koledžu u okviru Erasmus+ projekta mobilnosti

Profesorka Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd dr um. Natalija Simeonović u okviru Erasmus+ projekta KA107- Mobilnost nastavnika je tokom perioda od 9. do 14. maja održala predavanja i radionice na Banja Luka Koledžu u Republici Srpskoj.  Program je obuhvatao teme i uvide u različite metode i prakse u savremenim vizuelnim umetnostima, ilustraciji i dizajnu sa naglaskom na intersekciji tradicionalnih i savremenih pristupa, tehnika i tendencija u vizuelnoj komunikaciji. Studentima je prezentovan studijski program Grafički dizajn i aktivnosti Akademije koji mogu da pobude veće interesovanje za mobilnost studenata i profesora između ove dve obrazovne institucije.