Sticky Background

О центрима

Академија техничких струковних студија Београд образовала је и организовала центре за обављање апликативно-стручних послова из различитих области. Центри Академије се организују у циљу развоја профитних делатности Академије, односно пружања услуга привреди и трећим лицима. У том смислу, образовани су следећи центри: