Bezbednost i zdravlje na radu

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer zaštite na radu

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2007/2008. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Savladavanjem nastavnog gradiva student će moći da planira, sprovodi, kontroliše i unapređuje sve aktivnosti, postupke i mere kod poslodavca.  Na studijama se obrazuju strukovni inženjeri zaštite na radu u skladu sa prepoznatim potrebama poslodavaca i društva u celini. Po završetku studija studenti će biti osposobljeni za rad u privrednim društvima svih delatnosti, specijalizovanim agencijama, inspekciji rada i dr.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Primena računara

6

3.

Osnovi mašinstva

7

4.

Osnove kvaliteta

6

5.

Osnovi poslovanja

4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Fizika

6

7.

Hemija

7

8.

Medicina rada

7

9.

Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu

8

10.

Poslovne komunikacije

3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Objekti i instalacije namenjeni za radne procese

7

12.

Bezbednost opreme za rad

7

13.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Engleski jezik 1

3

Cirkularna ekonomija

3

14.

Preventivna zaštita od požara i eksplozija

6

15.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Zaštita životne sredine

6

Ekološki rizici

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Tehnološke operacije

6

17.

Bezbednost pri izvođenju građevinskih radova

7

18.

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu

6

19.

Engleski jezik 2

3

20.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Zaštita od buke i vibracija

6

Zaštita od zračenja

6

21.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

22.

Bezbednost tehnoloških procesa

6

23.

Procena rizika na radu

6

24.

Opasne i štetne materije

6

25.

Preduzetništvo

4

26.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Menadžment znanjem i inovacijama

4

Organizaciono ponašanje i digitalne transformacije

4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

27.

Ispitivanje uslova radne okoline

4

28.

Virtuelna realnost

3

29.

Sociologija sa sociologijom rada

3

30.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Menadžment ljudskim resursima

5

Upravljanje rizicima i kontinuitetom poslovanja

5

31.

Izborni blok 6 (student bira 1 predmet)

Internet stvari

5

Savremena industrijska proizvodnja

5

32.

Završni rad – stručno-istraživački rad

7

33.

Završni rad – izrada i odbrana

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                       6

     2.         Primena računara              6

     3.        Osnovi mašinstva          7

     4.        Osnove kvaliteta            6

     5.         Osnovi poslovanja                4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.         Fizika                    6

     7.        Hemija                          7

   8.          Medicina rada           7

    9.        Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu           8

     10.        Poslovne komunikacije               3

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Objekti i instalacije namenjeni za radne procese          7

    12.      Bezbednost opreme za rad         7

    13.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Engleski jezik  1          3

                Cirkularna ekonomija         3

    14.      Preventivna zaštita od požara i eksplozija      6

    15.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Zaštita životne sredine          6

                  Ekološki rizici         6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.      Tehnološke operacije        6

    17.      Bezbednost pri izvođenju građevinskih radova          7

    18.      Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu         6

    19.      Engleski jezik 2          3

    20.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Zaštita od buke i vibracija        6

                  Zaštita od zračenja        6

    21.        Stručna praksa          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    22.       Bezbednost tehnoloških procesa          6

    23.       Procena rizika na radu          6

    24.      Opasne i štetne materije          6

    25.      Preduzetništvo          4

    26.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Menadžment znanjem i inovacijama          4

                  Organizaciono ponašanje i digitalne
transformacije          4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    27.       Ispitivanje uslova radne okoline        4

    28.      Virtuelna realnost          3

    29.      Sociologija sa sociologijom rada        3

    30.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Menadžment ljudskim resursima          5

               Upravljanje rizicima i kontinuitetom poslovanja         5

   31.       Izborni blok 6 (student bira 1 predmet)

                  Internet stvari          5

                  Savremena industrijska proizvodnja          5

    32.      Završni rad – stručno-istraživački rad          7

    33.      Završni rad – izrada i odbrana          7