Digitalni sistemi menadžmenta

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer menadžmenta

Oblast

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2023/2024. godina

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Institut za standardizaciju Srbije

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je sticanje znanja iz inženjerskih disciplina, menadžmenta kvalitetom, ostalih sistema menadžmenta, kao i savremenih tehnologija. Studenti se obrazuju u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom i ostalih sistema menadžmenta neophodnih za realizaciju programa projektovanja, uspostavljanja, održavanja i poboljšavanja sistema menadžmenta u organizaciji, i razumevanje ”smart” konteksta prozvodnih i uslužnih organizacija. Po završetku studija studenti će moći da rade u sertifikacionim i kontrolnim telima i laboratorijama, u službama kvaliteta u proizvodnim i uslužnim organizacijama.

Kurikulum – Klasični model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Osnove kvaliteta

6

2.

Razvoj proizvoda

7

3.

Veštine i tehnike poslovne komunikacije

5

4.

Primena računara

6

5.

Matematika

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Standardizacija i ocenjivanje usglašenosti

8

7.

Osnove digitalnog menadžmenta

7

8.

Primenjena statistika

6

9.

Metrologija

9

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Sistem menadžmenta kvalitetom

7

11.

Proizvodne i uslužne organizacije

6

12.

Logistika i lanci snabdevanja

5

13.

Menadžment informacijama

6

14.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Zaštita životne sredine

6

Ekološki rizici

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Standardizovani sistemi menadžmenta

6

16.

Menadžment humanim resursima

5

17.

Upravljanje rizicima i kontinuitetom poslovanja

5

18.

Engleski jezik 2

3

19.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu

8

Logistika povratnih tokova

8

20.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Uspostavljanje i integracija sistema menadžmenta

6

22.

Metode i tehnike u menadžmentu

6

23.

Organizaciono ponašanje i digitalne transformacije

4

24.

Menadžment znanjem i inovacijama

4

25.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Internet i elektronsko poslovanje

6

Baze podataka

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26.

Provere sistema menadžmenta

5

27.

Smart sistemi menadžmenta

5

28.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Sociologija kulture

5

Medijska kultura

5

29.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Savremena industrijska proizvodnja

5

Internet stvari

5

30.

Završni rad – izrada i odbrana

7

31.

Završni rad – stručno istraživački rad

7

Kurikulum – Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Osnove kvaliteta

6

2.

Veštine i tehnike poslovne komunikacije

5

3.

Primena računara

6

4.

Razvoj proizvoda

7

5.

Matematika

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Standardizacija i ocenjivanje usglašenosti

4

7.

Osnove digitalnog menadžmenta

7

8.

Primenjena statistika

6

9.

Učenje kroz rad 1

4

10.

Metrologija

9

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Sistem menadžmenta kvalitetom

3

12.

Proizvodne i uslužne organizacije

6

13.

Logistika i lanci snabdevanja

2

14.

Menadžment informacijama

2

15.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Zaštita životne sredine

6

Ekološki rizici

6

16.

Učenje kroz rad 2

11

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Menadžment humanim resursima

2

18.

Standardizovani sistemi menadžmenta

2

19.

Upravljanje rizicima i kontinuitetom poslovanja

3

20.

Izborni blok 2 (bira se 1 predmet)

Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu

8

Logistika povratnih tokova

8

21.

Učenje kroz rad 3

12

22.

Engleski jezik 2

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

23.

Uspostavljanje i integracija sistema menadžmenta

2

24.

Učenje kroz rad 4

10

25.

Metode i tehnike u menadžmentu

2

26.

Organizaciono ponašanje i digitalne transformacije

2

27.

Izborni blok 3 (bira se 1 predmet)

Internet i elektronsko poslovanje

6

Baze podataka

6

28.

Menadžment znanjem i inovacijama

2

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

29.

Provere sistema menadžmenta

2

30.

Smart sistemi menadžmenta

2

31.

Izborni blok 4 (bira se 1 predmet)​

Sociologija kulture

5

Medijska kultura

5

32.

Izborni blok 5 (bira se 1 predmet)​

Savremena industrijska proizvodnja

5

Internet stvari

5

33.

Učenje kroz rad 5

8

34.

Završni rad – izrada i odbrana

7

35.

Završni rad - stručno istraživački rad

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Osnove kvaliteta                        6

     2.        Razvoj proizvoda                    7

     3.        Veštine i tehnike poslovne komunikacije        5

     4.        Primena računara           6

     5.        Matematika               6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Standardizacija i ocenjivanje usglašenosti                    8

     7.        Osnove digitalnog menadžmenta           7

     8.      Primenjena statistika                          6

     9.        Metrologija                   9

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Sistem menadžmenta kvalitetom          7

    11.      Proizvodne i uslužne organizacije         6

    12.      Logistika i lanci snabdevanja       5

    13.      Menadžment informacijama        6

    14.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Zaštita životne sredine          6

                Ekološki rizici          6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.      Standardizovani sistemi menadžmenta         6

    16.      Menadžment humanim resursima         5

    17.      Upravljanje rizicima i kontinuitetom poslovanja         5

    18.      Engleski jezik 2         3

    19.        Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)         

                Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu          8

                Logistika povratnih tokova          8

    20.        Stručna praksa          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.      Uspostavljanje i integracija sistema menadžmenta         6

    22.      Metode i tehnike u menadžmentu         6

    23.      Organizaciono ponašanje i digitalne transformacije        4

    24.      Menadžment znanjem i inovacijama       4

    25.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Internet i elektronsko poslovanje         6

                  Baze podataka          6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    26.      Provere sistema menadžmenta         5

    27.      Smart sistemi menadžmenta         5

    28.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Sociologija kulture          5

                  Medijska kultura          5

    29.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Savremena industrijska proizvodnja          5

                  Internet stvari          5

    30.      Završni rad – izrada i odbrana          7

    31.      Završni rad – stručno istraživački rad        7

Kurikulum – Dualni model studija (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Osnove kvaliteta                    6

     2.        Veštine i tehnike poslovne komunikacije                   5

     3.        Primena računara        6

     4.        Razvoj proizvoda           7

     5.      Matematika           6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Standardizacija i ocenjivanje usglašenosti              4

     7.        Osnove digitalnog menadžmenta                          7

     8.        Primenjena statistika           6

     9.      Učenje kroz rad 1                          4

     10.    Metrologija                    9

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     11.        Sistem menadžmenta kvalitetom          3

    12.      Proizvodne i uslužne organizacije        6

    13.      Logistika i lanci snabdevanja       2

    14.      Menadžment informacijama       2

    15.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Zaštita životne sredine          6

                Ekološki rizici          6

     16.        Učenje kroz rad 2           11

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    17.      Menadžment humanim resursima         2

    18.      Standardizovani sistemi menadžmenta         2

    19.      Upravljanje rizicima i kontinuitetom poslovanja        3

    20.      Izborni blok 2 (bira se 1 predmet)         

                Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu          8

                Logistika povratnih tokova          8

    21.      Učenje kroz rad 3        12

    22.        Engleski jezik 2        3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

     23.        Uspostavljanje i integracija sistema menadžmenta          2

     24.        Učenje kroz rad 4           10

     25.        Metode i tehnike u menadžmentu        2

     26.        Organizaciono ponašanje i digitalne transformacije          2

     27.      Izborni blok 3 (bira se 1 predmet)         

                Internet i elektronsko poslovanje          6

                Baze podataka          6

     28.        Menadžment znanjem i inovacijama         2

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

     29.        Provere sistema menadžmenta          2

    30.      Smart sistemi menadžmenta        2

    31.      Izborni blok 4 (bira se 1 predmet)         

                Sociologija kulture          5

                Medijska kultura          5

    32.        Izborni blok 5 (bira se 1 predmet)         

                Savremena industrijska proizvodnja          5

                Internet stvari          5

     33.        Učenje kroz rad 5         8

     34.        Završni rad – izrada i odbrana         7

     35.        Završni rad – stručno istraživački rad           7