Sticky Background

ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТА

О студијском програму

Циљ студијског програма је стицање знања из инжењерских дисциплина, менаџмента квалитетом, осталих система менаџмента, као и савремених технологија. Студенти се образују у области система менаџмента квалитетом и осталих система менаџмента неопходних за реализацију програма пројектовања, успостављања, одржавања и побољшавања система менаџмента у организацији, и разумевање ”смарт” контекста прозводних и услужних организација. По завршетку студија студенти ће моћи да раде у сертификационим и контролним телима и лабораторијама, у службама квалитета у производним и услужним организацијама.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер менаџмента

Област

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Институт за стандардизацију Србије

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум – Класични модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основе квалитета

6

Развој производа

7

Вештине и технике пословне комуникације

5

Примена рачунара

6

Математика

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Стандардизација и оцењивање усглашености

8

Основе дигиталног менаџмента

7

Примењена статистика

6

Метрологија

9

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Систем менаџмента квалитетом

7

Производне и услужне организације

6

Логистика и ланци снабдевања

5

Менаџмент информацијама

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Заштита животне средине

6

Еколошки ризици

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Стандардизовани системи менаџмента

6

Менаџмент хуманим ресурсима

5

Управљање ризицима и континуитетом пословања

5

Енглески језик 2

3

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Основи безбедности и здравља на раду

8

Логистика повратних токова

8

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Успостављање и интеграција система менаџмента

6

Методе и технике у менаџменту

6

Организационо понашање и дигиталне трансформације

4

Менаџмент знањем и иновацијама

4

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Интернет и електронско пословање

6

Базе података

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Провера система менаџмента

5

Smart системи менаџмента

5

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Социологија културе

5

Медијска култура

5

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Савремена индустријска производња

5

Интернет ствари

5

Завршни рад – израда и одбрана

7

Завршни рад – стручно истраживачки рад

7

Курикулум – Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основе квалитета

6

Вештине и технике пословне комуникације

5

Примена рачунара

6

Развој производа

7

Математика

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Стандардизација и оцењивање усглашености

4

Основе дигиталног менаџмента

7

Примењена статистика

6

Учење кроз рад 1

4

Метрологија

9

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Систем менаџмента квалитетом

3

Производне и услужне организације

6

Логистика и ланци снабдевања

2

Менаџмент информацијама

2

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Заштита животне средине

6

Еколошки ризици

6

Учење кроз рад 2

11

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Менаџмент хуманим ресурсима

2

Стандардизовани системи менаџмента

2

Управљање ризицима и континуитетом пословања

3

Изборни блок 2 (бира се 1 предмет)

Основи безбедности и здравља на раду

8

Логистика повратних токова

8

Учење кроз рад 3

12

Енглески језик 2

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Успостављање и интеграција система менаџмента

2

Учење кроз рад 4

10

Методе и технике у менаџменту

2

Организационо понашање и дигиталне трансформације

2

Изборни блок 3 (бира се 1 предмет)

Интернет и електронско пословање

6

Базе података

6

Менаџмент знањем и иновацијама

2

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Провере система менаџмента

2

Smart системи менаџмента

2

Изборни блок 4 (бира се 1 предмет)​

Социологија културе

5

Медијска култура

5

Изборни блок 5 (бира се 1 предмет)​

Савремена индустријска производња

5

Интернет ствари

5

Учење кроз рад 5

8

Завршни рад – израда и одбрана

7

Завршни рад – стручно истраживачки рад

7