Dizajn industrijskih proizvoda

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni dizajner

Oblast

Primenjene umetnosti i dizajn

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 1994/1995. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Na studijskom programu Dizajn industrijskih proizvoda studenti se osposobljavaju da profesionalno obavljaju poslove u dizajnerskim studijima i biroima koji se bave dizajnom industrijskih proizvoda, dizajnom unutrašnjeg prostora, planiranjem i opremanjem izložbenih prostora i dizajnom urbanog mobilijara. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete i stručnu praksu.

Studije industrijskog dizajna u cilju nastavnih procesa na ovom studijskom programu predviđaju obrazovanje profesionalnog strukovnog dizajnera – projektanta industrijskih proizvoda, kreativnog, spremnog da usvojena i stečena znanja i veštine primeni u praksi. Konceptima i idejnim rešenjima kroz kreiranje idejnih skica, proučavanje tehničkih karakteristika i finalizaciju proizvoda, studenti stiču znanja iz tehničke kulture. Studenti razvijaju sistem vrednovanja primenjujući analitičnost, kreativnost i unapređuju sposobnost da prate logiku razvoja proizvoda. Društveno humanistički predmeti osposobljavaju ih da nađu svoje mesto u budućem radnom i profesionalnom okruženju.

 • Primenjuje teorijska i praktična znanja u praksi;
 • Razvija sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja;
 • Sposobnost analiziranja i kreativnog izražavanja;
 • Razume ulogu i način rada dizajnera industrijskih proizvoda;
 • Adaptira i maksimalizuje svoj učinak i doprinos u uslovima projektantskog timskog rada;
 • Sposobnost komuniciranja u profesionalnom i društvenom okruženju i izradi tehničke dokumentacije;
 • Sposobnost komuniciranja na engleskom jeziku;
 • Sposobnost za doškolovavanje i nastavak studiranja;
 • Sposobnost učenja, usavršavanja, praćenja i prepoznavanja novina u oblasti dizajna industrijskih proizvoda;
 • Razumevanje sopstvene uloge i uloga drugih stručnjaka kao i uticaj metafaktora u ciklusu kreacije na teorijskom i praktičnom planu;
 • Sposobnost da sagleda i kontroliše kreativni proces pre, za vreme i nakon dizajniranja u zadatim okvirima;
 • Primenjuje specijalizovane softverske pakete koji su neophodni u razvoju, projektovanju i izvođenju dizajna industrijskih proizvoda;
 • Sposobnost da dizajnira industrijske proizvode po zahtevu naručioca (investitora);
 • Sposobnost kreiranja tehničkih rešenja koja zadovoljavaju estetske, funkcionalne, ergonomske i tehničko – tehnološke zahteve;
 • Sposobnost planiranja i opremanja prostora.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Dizajn industrijskih proizvoda, student će moći da:

 • Analizira i vrednuje svoj i rad drugih;
 • Komunicira na engleskom jeziku;
 • Koristi prezentacione tehnike kao način izražavanja u komunikaciji sa okruženjem;
 • Dizajnira industrijske proizvode po zahtevu naručioca (klijenta, investitora);
 • Kreativno projektuje u skladu sa proizvodnim i tržišnim realnostima na lokalnom i širem planu;
 • Modeluje, konstruiše i sklapa jednostavniju trodimenzionalnu maketu ili prototip dizajniranog industrijskog proizvoda u cilju odabira materijala i elemenata sklopova za realizaciju industrijskog proizvoda;
 • Razume i koristi različite metode i tehnike iz struke u rešavanju problema;
 • Objasni sopstvenu ulogu i uloge drugih stručnjaka, kao i uticaj metafaktora u ciklusu kreacije na teorijskom i praktičnom nivou;
 • Izrađuje idejne projekte i potrebnu tehničku dokumentaciju;
 • Učestvuje u izradi projekata u projektantskom timu;
 • Koristi aktuelne softverske pakete;
 • Dizajnira modularni sistem nameštaja prilagođen za industrijsku proizvodnju;
 • Planira i oprema prostore u enterijeru i eksterijeru;
 • Koristi literaturu, kataloge, periodiku i internet u cilju stručnog usavršavanja.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Tehničko crtanje

7

2.

Osnovi dizajniranja 1

8

3.

Crtanje 1

7

4.

Razvoj proizvoda

6

5.

Engleski jezik 1

3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Istorija umetnosti 1

4

7.

Osnovi dizajniranja 2

9

8.

Crtanje 2

7

9.

Engleski jezik 2

3

10.

Prezentacione tehnike 1

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Slikanje

6

12.

Istorija umetnosti 2

4

13.

Dizajniranje proizvoda 1

9

14.

Prezentacione tehnike 2

6

15.

Materijali

5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Dizajniranje proizvoda 2

9

17.

Izrada modela

8

18.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Upravljanje projektima

5

Fotografija

5

19.

CAD 1

5

20.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Dizajniranje proizvoda 3

9

22.

Dizajniranje enterijera

8

23.

CAD 2

6

24.

Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

Zaštita životne sredine

4

Menadžment kvalitetom

4

Osnovi poslovanja

4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

25.

Dizajn urbanog mobilijara

7

26.

Sociologija kulture

4

27.

Psihologija

4

28.

Priprema završnog rada

6

29.

Završni rad

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Tehničko crtanje                          7

     2.         Osnovi dizajniranja                    8

     3.         Crtanje 1          7

     4.         Razvoj proizvoda            6

     5.         Engleski jezik 1                3

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.         Istorija umetnosti 1                            4

     7.         Osnovi dizajniranja 2           9

     8.        Crtanje 2                          7

     9.        Engleski jezik 2                     3

    10.       Prezentacione tehnike 1          6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.       Slikanje          6

    12.       Istorija umetnosti 2          4

    13.       Dizajniranje proizvoda 1          9

    14.       Prezentacione tehnike 2          6

    15.       Materijali          5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.       Dizajniranje proizvoda 2          9

    17.       Izrada modela          8

    18.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Upravljanje projektima          5

                  Fotografija          5

    19.        CAD 1          5

    20.       Stručna praksa          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.       Dizajniranje proizvoda 3          9

    22.       Dizajniranje enterijera          8

    23.       CAD 2          7

    24.       Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

                  Zaštita životne sredine          4

                  Menadžment kvalitetom          4

                  Osnovi poslovanja          4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    25.       Dizajn urbanog mobilijara          7

    26.       Sociologija kulture          4

    27.       Psihologija          4

    28.       Priprema završnog rada          6

    29.       Završni rad          12