Ekoturizam i ruralni razvoj

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni menadžer

Oblast

Menadžment i biznis

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2023/2024. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih menadžera koji će planirati, organizovati, i upravljati različitim aktivnostima u oblasti ekoturizma i ruralnog razvoja, koja imaju značaj u turističkim preduzećima i agencijama koja se bave svim vidovima turizma i posluju na domaćem i mećunarodnom tržištu. Studenti stiču kompetencije i veštine neophodne za razvijanje kompetencija i ovladavanje veštinama potrebnim za formiranje turističkog proizvoda ekoturizma, uz prepoznavanje značaja očuvanja i unapređenja životne sredine, zaštićenih prirodnih vrednosti, nacionalnih parkova, kao i racionalnu organizaciju proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu.
 

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Primena računara

6

2.

Osnovi ekonomije

6

3.

Matematika

6

4.

Osnovi poslovanja

4

5.

Osnovi ekologije

8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Nacionalna turistička geografija

8

7.

Održivi razvoj i životna sredina

6

8.

Uvod u turizam

3

9.

Finansijsko-računovodstveno poslovanje

6

10.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Kulturna baština i turizam

7

Animacija u ruralnom turizmu

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Osnove kvaliteta

6

12.

Ekonomika turističkih preduzeća

5

13.

Eko i seoski turizam

7

14.

Logistika i lanci snabdevanja

5

15.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Vinski turizam

7

Zdravstveni turizam

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Ruralni razvoj

5

17.

Osnovi marketinga

6

18.

Menadžment turističkih destinacija

6

19.

Engleski jezik 2

3

20.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Zelene politike

5

Upravljanje nacionalnim parkovima

5

21.

Poslovno pravo i etika

5

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

22.

Veštine i tehnike poslovne komunikacije

5

23.

Strategijski menadžment u turizmu

4

24.

Preduzetništvo

4

25.

Internet i elektronsko poslovanje

6

26.

Stručna praksa

3

27.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Sportsko rekreativni turizam

7

Tradicionalna hrana i kulinarsko nasleđe

7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

28.

Upravljanje rizicima i kontinuitetom poslovanja

5

29.

Smart sistemi menadžmenta

5

30.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Ruralni običaji i tradicije

4

Zaštićene prirodne vrednosti

4

31.

Planiranje i organizacija u poljoprivredi i ruralnom razvoju

3

32.

Završni rad – stručno-istraživački rad

7

33.

Završni rad – izrada i odbrana

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Primena računara                       6

     2.         Osnovi ekonomije              6

     3.        Matematika          6

     4.        Osnovi poslovanja           4

     5.         Osnovi ekologije               8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Nacionalna turistička geografija                   8

     7.      Održivi razvoj i životna sredina    6

   8.         Uvod u turizam           3

    9.        Finansijsko-računovodstveno poslovanje          6

     10.        Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)               

                  Kulturna baština i turizam          7

                Animacija u ruralnom turizmu         7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Osnove kvaliteta          6

    12.      Ekonomika turističkih preduzeća         5

    13.      Eko i seoski turizam       7

    14.      Logistika i lanci snabdevanja      5

    15.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Vinski turizam          7

                  Zdravstveni turizam         7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.      Ruralni razvoj        5

    17.      Osnovi marketinga          6

    18.      Menadžment turističkih destinacija         6

    19.      Engleski jezik 2          3

    20.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Zelene politike        5

                   Upravljanje nacionalnim parkovima       5

    21.        Poslovno pravo i etika         5

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    22.       Veštine i tehnike poslovne komunikacije          5

    23.       Strategijski menadžment u turizmu          4

    24.      Preduzetništvo          4

    25.      Internet i elektronsko poslovanje          6

    26.      Stručna praksa         3

    27.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Sportsko rekreativni turizam          7

                  Tradicionalna hrana i kulinarsko nasleđe          7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    28.      Upravljanje rizicima i kontinuitetom poslovanja          5

    29.      Smart sistemi menadžmenta        5

    30.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Ruralni običaji i tradicije          4

               Zaštićene prirodne vrednosti        4

   31.      Planiranje i organizacija u poljoprivredi i ruralnom razvoju      3

    32.      Završni rad – stručno-istraživački rad          7

    33.      Završni rad – izrada i odbrana          7