Sticky Background

ЕКОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање струковних менаџера који ће планирати, организовати, и управљати различитим активностима у области екотуризма и руралног развоја, која имају значај у туристичким предузећима и агенцијама која се баве свим видовима туризма и послују на домаћем и мећународном тржишту. Студенти стичу компетенције и вештине неопходне за развијање компетенција и овладавање вештинама потребним за формирање туристичког производа екотуризма, уз препознавање значаја очувања и унапређења животне средине, заштићених природних вредности, националних паркова, као и рационалну организацију производње на пољопривредном газдинству.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни менаџер

Област

Менаџмент и бизнис

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Примена рачунара

6

Основи економије

6

Математика

6

Основи пословања

4

Основи екологије

8

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Национална туристичка географија

8

Одрживи развој и животна средина

6

Увод у туризам

3

Финансијско-рачуноводствено пословање

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Културна баштина и туризам

7

Анимација у руралном туризму

7

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основе квалитета

6

Економика туристичких предузећа

5

Еко и сеоски туризам

7

Логистика и ланци снабдевања

5

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Вински туризам

7

Здравствени туризам

7

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Рурални развој

5

Основи маркетинга

6

Менаџмент туристичких дестинација

6

Енглески језик 2

3

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Зелене политике

5

Управљање националним парковима

5

Пословно право и етика

5

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Вештине и технике пословне комуникације

5

Стратегијски менаџмент у туризму

4

Предузетништво

4

Интернет и електронско пословање

6

Стручна пракса

3

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Спортско рекреативни туризам

7

Традиционална храна и кулинарско наслеђе

7

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Управљање ризицима и континуитетом пословања

5

Смарт системи менаџмента

5

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Рурални обичаји и традиције

4

Заштићене природне вредности

4

Планирање и организација у пољопривреди и руралном развоју

3

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7