Elektrotehnika i računarstvo

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva

Oblast

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2007/2008. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju strukovni inženjeri elektrotehničkog i računarskog inženjerstva. Studijski program je zasnovan je na savremenom kurikulumu u skladu sa razvojem elekroenergetskih sistema i pretvarača, računarske tehnike, informacionih i komunikacionih tehnologija i drugih relevantnih oblasti. Studenti se osposobljavaju da projektuju, izvode, održavaju i upravljaju energetskim resursima, računarskim mrežama i sistemima, kao i da razvijaju softverske aplikacije, baze podataka i računarske mreže.

Kurikulum - modul Energetika

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika 1

8

2.

Tehnička fizika

6

3.

Osnovi elektrotehnike 1

8

4.

Sociologija i poslovne komunikacije

5

5.

Primena računara

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Matematika 2

8

7.

Osnovi elektrotehnike 2

8

8.

Uvod u programiranje

6

9.

Tehnički materijali

5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Osnovi elektronike

8

11.

Projektovanje pomoću računara

7

12.

Električne instalacije sa osvetljenjem

8

13.

Električne mašine 1

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Softverski alati

7

15.

Električna merenja

8

16.

Električne mašine 2

8

17.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Osnovi inženjerske tehnike

6

Inženjerska grafika

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.

Razvodna postrojenja

6

19.

Elektromotorni pogoni

6

20.

Elektrane

6

21.

Automatsko upravljanje

6

22.

Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

Energetska elektronika

7

Ugradnja i održavanje računara

7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

23.

Organizacija rada

4

24.

Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

Operativni sistemi

7

Relejna zaštita

7

25.

Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

Kontrola kvaliteta

8

Elektroenergetske mreže

8

26.

Stručna praksa - energetika

2

27.

Završni rad

8

Kurikulum - modul Računarstvo i informatika

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika 1

8

2.

Tehnička fizika

6

3.

Osnovi elektrotehnike 1

8

4.

Sociologija i poslovne komunikacije

5

5.

Primena računara

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Matematika 2

8

7.

Osnovi elektrotehnike 2

8

8.

Uvod u programiranje

6

9.

Tehnički materijali

5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Osnovi elektronike

8

11.

Projektovanje pomoću računara

7

12.

Objektno programiranje

8

13.

Osnovi računarske tehnike

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Softverski alati

7

15.

Električna merenja

8

16.

Baze podataka

8

17.

Uvod u računarske mreže

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.

Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

Administracija računarskih mreža

7

Računarska grafika

7

19.

Automatsko upravljanje

6

20.

Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

Energetska elektronika

7

Ugradnja i održavanje računara

7

21.

Mikrokontroleri

6

22.

Uvod u internet tehnologije

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

23.

Organizacija rada

4

24.

Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

Operativni sistemi

7

Relejna zaštita

7

25.

Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

Automatizacija proizvodnje

7

Internet programiranje

7

26.

Stručna praksa - računarstvo i informatika

2

27.

Završni rad

8

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        Matematika 1         8

     2.          Tehnička fizika                        6

     3.        Osnovi elektrotehnike 1        8

     4.        Sociologija i poslovne komunikacije                5

     5.        Primena računara           6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Matematika 2          8

     7.        Osnovi elektrotehnike 2         8

     8.        Uvod u programiranje          6

     9.      Tehnički materijali          5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Osnovi elektronike      8

    11.      Projektovanje pomoću računara        7

    12.      Električne instalacije sa osvetljenjem       8

    13.      Električne mašine 1      8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.      Softverski alati      7

    15.      Električna merenja        8

    16.      Električne mašine 2       8

 17.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Osnovi inženjerske tehnike         6

                  Inženjerska grafika         6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    18.      Razvodna postrojenja         6

    19.      Elektromotorni pogoni         6

    20.      Elektrane        6

    21.      Automatsko upravljanje       6

22.       Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

                  Energetska elektronika         7

                  Ugradnja i održavanje računara         7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    23.      Organizacija rada        4

 24.       Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

                  Operativni sistemi         7

                  Relejna zaštita         7

 25.       Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

                  Kontrola kvaliteta         8

                  Elektroenergetske mreže         8

    26.      Stručna praksa – energetika          2

    27.       Završni rad          8

Kurikulum - modul Računarstvo i informatika

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        Matematika 1         8

     2.          Tehnička fizika                        6

     3.        Osnovi elektrotehnike 1        8

     4.        Sociologija i poslovne komunikacije                5

     5.        Primena računara           6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Matematika 2          8

     7.        Osnovi elektrotehnike 2         8

     8.        Uvod u programiranje          6

     9.      Tehnički materijali          5

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Osnovi elektronike      8

    11.      Projektovanje pomoću računara        7

    12.      Objektno programiranje      8

    13.      Osnovi računarske tehnike     8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    14.      Softverski alati      7

    15.      Električna merenja        8

    16.      Baze podataka      8

    17.      Uvod u računarske mreže       6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

 18.       Izborni blok 1 (student bira po 1 predmet)

                  Administracija računarskih mreža         7

                  Računarska grafika         7

    19.      Automatsko upravljanje      6

20.       Izborni blok 2 (student bira po 1 predmet)

                  Energetska elektronika         7

                  Ugradnja i održavanje računara         7

    21.      Mikrokontroleri     6

    22.      Uvod u internet tehnologije    6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    23.      Organizacija rada        4

 24.       Izborni blok 3 (student bira po 1 predmet)

                  Operativni sistemi         7

                  Relejna zaštita         7

 25.       Izborni blok 4 (student bira po 1 predmet)

                  Automatizacija proizvodnje         7

                  Internet programiranje         7

    26.      Stručna praksa – računarstvo i informatika        2

    27.      Završni rad       8