Sticky Background

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

О студијском програму

Циљ студијског програма је да се на квалитетан и савремен начин, кроз теоријску и практичну наставу, образују струковни инжењери електротехничког и рачунарског инжењерства. Студијски програм је заснован је на савременом курикулуму у складу са развојем елекроенергетских система и претварача, рачунарске технике, информационих и комуникационих технологија и других релевантних области. Студенти се оспособљавају да пројектују, изводе, одржавају и управљају енергетским ресурсима, рачунарским мрежама и системима, као и да развијају софтверске апликације, базе података и рачунарске мреже.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер електротехнике и рачунарства

Област

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Почетак реализације студијског програма

Школска 2007/2008. година

Курикулум – модул Енергетика

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика 1

8

Техничка физика

6

Основи електротехнике 1

8

Социологија и пословне комуникације

5

Примена рачунара

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика 2

8

Основи електротехнике 2

8

Увод у програмирање

6

Технички материјали

5

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основи електронике

8

Пројектовање помоћу рачунара

7

Електричне инсталације са осветљењем

8

Електричне машине 1

8

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Софтверски алати

7

Електрична мерења

8

Електричне машине 2

8

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

Основи инжењерске технике

6

Инжењерска графика

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Разводна постројења

6

Електромоторни погони

6

Електране

6

Аутоматско управљање

6

Изборни блок 2 (студент бира по 1 предмет)

Енергетска електроника

7

Уградња и одржавање рачунара

7

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Организација рада

4

Изборни блок 3 (студент бира по 1 предмет)

Оперативни системи

7

Релејна заштита

7

Изборни блок 4 (студент бира по 1 предмет)

Контрола квалитета

8

Електроенергетске мреже

8

Стручна пракса – енергетика

2

Завршни рад

8

Курикулум – модул Рачунарство и информатика

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика 1

8

Техничка физика

6

Основи електротехнике 1

8

Социологија и пословне комуникације

5

Примена рачунара

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика 2

8

Основи електротехнике 2

8

Увод у програмирање

6

Технички материјали

5

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основи електронике

8

Пројектовање помоћу рачунара

7

Објектно програмирање

8

Основи рачунарске технике

8

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Софтверски алати

7

Електрична мерења

8

Базе података

8

Увод у рачунарске мреже

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

Администрација рачунарских мрежа

7

Рачунарска графика

7

Аутоматско управљање

6

Изборни блок 2 (студент бира по 1 предмет)

Енергетска електроника

7

Уградња и одржавање рачунара

7

Микроконтролери

6

Увод у интернет технологије

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Организација рада

4

Изборни блок 3 (студент бира по 1 предмет)

Оперативни системи

7

Релејна заштита

7

Изборни блок 4 (студент бира по 1 предмет)

Аутоматизација производње

7

Интернет програмирање

7

Стручна пракса – рачунарство и информатика

2

Завршни рад

8