Sticky Background

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

О студијском програму

Циљ студијског програма је да се на квалитетан и савремен начин, кроз теоријску и практичну наставу, развијају креативне способности и техничка знања студената. Студенти стичу знања и вештине потребне за дизајнирање графичког знака, визуелног идентитета, амбалаже, опрему књиге, каталога, рекламног материјала и сродних графичких материјала. На студијама се образују графички дизајнери оспособљени да професионално обављају послове у дизајнерским студијима, агенцијама, бироима и другим компанијама. Програм је усмерен на сарадњу са привредним организацијама кроз студијске посете, стручну праксу и пројекте.

Пријемни испит обухвата цртање, тест склоности и способности и тест општег информисања. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни дизајнер

Област

Примењене уметности и дизајн

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 1994/1995. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основи графичке производње

6

Теорија форме

9

Цртање 1

6

Векторска графика

5

Развој производа

7

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Писмо

7

Основи типографије

6

Цртање 2

6

Историја уметности

3

Растерска графика

5

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Сликање

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Заштита животне средине

6

Одрживи дизајн

6

Графичке комуникације

7

Рачунарски прелом

5

Историја дизајна

3

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Припрема за штампу

5

Графички материјали

4

Енглески језик 2

4

Графички дизајн

7

Стручна пракса

3

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Дизајнирање корисничког искуства

6

Дигитална илустрација

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Дизајнирање амбалаже

5

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Технологија дораде

5

Колор менаџмент

5

Предузетништво

4

Графички дизајн публикација

5

Фотографија

5

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Портфолио и презентација

3

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Интернет ствари

5

3D Штампа

5

Интернет графика

5

Изборни блок 5(студент бира 1 предмет)

Медијска култура

5

Социологија културе

5

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

9

Завршни рад – израда и одбрана

9