GRAFIČKO INŽENJERSTVO

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer tehnologije

Oblast

Tehnološko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Gama Digital centar; DC Grafički centar; Foka d.o.o.

Početak realizacije studijskog programa

Školska 1990/1991. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa Grafičko inženjerstvo je obrazovanje inženjera grafičke tehnologije za potrebe grafičke industrije, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za obavljanje inženjerskih poslova. Studijski program je koncipiran tako da se zasniva na proučavanju oblasti kao što su priprema, štampa i dorada, kao specifične tehnološke faze, i njihova integracija u efikasan proces dobijanja kvalitetnog grafičkog proizvoda. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju i partnerski odnos sa grafičkim preduzećima i strukovnim udruženjima, kako bi se sagledali zahtevi i potrebe okruženja u cilju osavremenjavanja sadržaja i metoda nastavnog procesa.

Kurikulum - Klasični model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Osnovi grafičke proizvodnje

6

2.

Primena računara - grafika 1

7

3.

Osnovi poslovanja

4

4.

Matematika

6

5.

Odabrana poglavlja fizike

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Grafički materijali

8

7.

Grafičko oblikovanje izdanja

7

8.

Hemija

7

9.

Priprema za štampu

8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Izrada štamparske forme za klasične tehnike štampe

7

11.

Tehnike štampe sa štamparskom formom

7

12.

Preduzetništvo

4

13.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Engleski jezik 1

3

Cirkularna ekonomija

3

14.

Zaštita životne sredine

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)​

Grafika zaštićenih i vrednosnih papira

5

3D Štampa

5

16.

Ambalaža 1

7

17.

Engleski jezik 2

3

18.

Grafičke i doradne mašine

8

19.

Digitalna štampa

7

20.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Tehnologija dorade

5

22.

Kolor menadžment

5

23.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Ambalaža 2

6

Projektovanje grafičkih i ambalažnih proizvoda

6

24.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Boje u grafičkoj industriji

5

Moderni sistemi pakovanja

5

25.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Tehnologija proizvodnje papira

6

Osnove kvaliteta

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26.

Izborni blok 6 (student bira 1 predmet)

Internet stvari

5

Savremena industrijska proizvodnja

5

27.

Kontrola kvaliteta

6

28.

Štampa ambalaže

4

29.

Primena digitalne fotografije u reprodukcionim tehnikama

4

30.

Završni rad - stručno-istraživački rad

7

31.

Završni rad - izrada i odbrana

7

Kurikulum - Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Osnovi grafičke proizvodnje

4

2.

Primena računara - grafika 1

5

3.

Osnovi poslovanja

4

4.

Matematika

6

5.

Odabrana poglavlja fizike

7

6.

Učenje kroz rad 1

4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

7.

Grafički materijali

6

8.

Grafičko oblikovanje izdanja

5

9.

Hemija

7

10.

Priprema za štampu

5

11.

Učenje kroz rad 2

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

12.

Izrada štamparske forme za klasične tehnike štampe

3

13.

Tehnike štampe sa štamparskom formom

3

14.

Preduzetništvo

4

15.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)​

Engleski jezik 1

3

Cirkularna ekonomija

3

16.

Učenje kroz rad 3

8

17.

Zaštita životne sredine

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

18.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Grafika zaštićenih i vrednosnih papira

3

3D Štampa

3

19.

Ambalaža 1

5

20.

Engleski jezik 2

3

21.

Grafičke i doradne mašine

5

22.

Digitalna štampa

4

23.

Učenje kroz rad 4

13

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

24.

Tehnologija dorade

3

25.

Kolor menadžment

3

26.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

3

Ambalaža 2

3

Projektovanje grafičkih i ambalažnih proizvoda

3

27.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Boje u grafičkoj industriji

3

Moderni sistemi pakovanja

3

28.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Tehnologija proizvodnje papira

6

Osnove kvaliteta

6

29.

Učenje kroz rad 5

9

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

30.

Izborni blok 6 (student bira 1 predmet)​

Internet stvari

5

Savremena industrijska proizvodnja

5

31.

Kontrola kvaliteta

6

32.

Štampa ambalaže

2

33.

Primena digitalne fotografije u reprodukcionim tehnikama

2

34.

Učenje kroz rad 6

4

35.

Završni rad - stručno-istraživački rad

7

36.

Završni rad - izrada i odbrana

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.         Osnovi grafičke proizvodnje        6

     2.          Primena računara – grafika 1       7

     3.           Osnovi poslovanja           4

     4.          Matematika         6

     5.          Odabrana poglavlja fizike          7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.          Grafički materijali                         8

     7.          Grafičko oblikovanje izdanja                        7

     8.          Hemija                  7

     9.          Priprema za štampu                8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     10.          Izrada štamparske forme za klasične tehnike štampe           7

     11.          Tehnike štampe sa štamparskom formom                  7

    12.       Preduzetništvo                       4

    13.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Engleski jezik  1          3

                  Cirkularna ekonomija          3

     14.          Zaštita životne sredine                     6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     15.          Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)                   

                  Grafika zaštićenih i vrednosnih papira        5

                  3D Štampa          5

     16.          Ambalaža 1                          7

     17.          Engleski jezik 2                          3

     18.          Grafičke i doradne mašine         8

     19.          Digitalna štampa                          7

    20.       Stručna praksa                      3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.             Tehnologija dorade             5

    22.             Kolor menadžment             5

    23.        Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)  

                  Ambalaža 2         6

                  Projektovanje grafičkih i ambalažnih proizvoda          6

    24.        Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)  

                  Boje u grafičkoj industriji         5

                  Moderni sistemi pakovanja          5

    25.        Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)  

                  Tehnologija proizvodnje papira          6

                  Osnove kvaliteta          6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

     26.          Izborni blok 6 (student bira 1 predmet)            

                  Internet stvari          5

                  Savremena industrijska proizvodnja          5

     27.         Kontrola kvaliteta             6

     28.         Štampa ambalaže                         4

     29.         Primena digitalne fotografije u reprodukcionim tehnikama                          4

     30.         Završni rad – stručno-istraživački rad                7

     31.        Završni rad – izrada i odbrana                  7

Kurikulum - Dualni modul studija (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Osnovi grafičke proizvodnje        4

     2.          Primena računara – grafika 1         5

     3.          Osnovi poslovanja                    4

     4.          Matematika           6

     5.          Odabrana poglavlja fizike        7

     6.          Učenje kroz rad 1                    4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     7.          Grafički materijali                    6

     8.          Grafičko oblikovanje izdanja         5

     9.          Hemija                         7

     10.          Priprema za štampu                      5

     11.          Učenje kroz rad 2                      7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     12.          Izrada štamparske forme za klasične tehnike štampe                     3

     13.          Tehnike štampe sa štamparskom formom                         3

     14.          Preduzetništvo                        4

     15.          Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)  

                  Engleski jezik  1        3

                  Cirkularna ekonomija        3

     16.          Učenje kroz rad 3      8

     17.          Zaštita životne sredine        6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     18.          Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)            

                  Grafika zaštićenih i vrednosnih papira       3

                  3D Štampa         3

     19.         Ambalaža 1                         5

     20.          Engleski jezik 2                     3 

     21.       Grafičke i doradne mašine            5

     22.         Digitalna štampa                       4

     23.        Učenje kroz rad 4                        13

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

     24.        Tehnologija dorade                      3

     25.        Kolor menadžment            3

     26.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)     

                  Ambalaža 2         3

                  Projektovanje grafičkih i ambalažnih proizvoda         3

     27.        Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)     

                  Boje u grafičkoj industriji         3

                  Moderni sistemi pakovanja         3

     28.          Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)     

                  Tehnologija proizvodnje papira         6

                  Osnove kvaliteta         6

     29.          Učenje kroz rad 5                    9

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

     30.          Kontrola kvaliteta              6

     31.          Štampa ambalaže                   2

     32.          Primena digitalne fotografije u reprodukcionim tehnikama         2

     33.          Izborni blok 6 (student bira 1 predmet)     

                  Internet stvari         5

                  Savremena industrijska proizvodnja         5

     34.          Učenje kroz rad 6                4

     35.          Završni rad – stručno-istraživački rad          7

     36.          Završni rad – izrada i odbrana          7