Sticky Background

ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

О студијском програму

Циљ студијског програма Графичко инжењерство је образовање инжењера графичке технологије за потребе графичке индустрије, који ће имати потребна знања, способности и вештине за обављање инжењерских послова. Студијски програм је конципиран тако да се заснива на проучавању области као што су припремa, штампa и дорадa, као специфичнe технолошкe фазе, и њихова интеграција у ефикасан процес добијања квалитетног графичког производа. Студијски програм је усмерен на перманентну сарадњу и партнерски однос са графичким предузећима и струковним удружењима, како би се сагледали захтеви и потребе окружења у циљу осавремењавања садржаја и метода наставног процеса.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер технологије

Област

Технолошко инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Gama Digital centar; DC Графички центар; Фока д.о.о., Визартис д.о.о., Штампарија РП, Папир принт д.о.о.

Почетак реализације студијског програма

Школска 1990/1991. година

Курикулум – Класични модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основи графичке производње

6

Примена рачунара – графика 1

7

Основи пословања

4

Математика

6

Одабрана поглавља физике

7

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Графички материјали

8

Графичко обликовање издања

7

Хемија

7

Припрема за штампу

8

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Израда штампарске форме за класичне технике штампе

7

Технике штампе са штампарском формом

7

Предузетништво

4

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Енглески језик 1

3

Циркуларна економија

3

Заштита животне средине

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)​

Графика заштићених и вредносних папира

5

3D Штампа

5

Амбалажа 1

7

Енглески језик 2

3

Графичке и дорадне машине

8

Дигитална штампа

7

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Технологија дораде

5

Колор менаџмент

5

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Амбалажа 2

6

Пројектовање графичких и амбалажних производа

6

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Боје у графичкој индустрији

5

Модерни системи паковања

5

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Технологија производње папира

6

Основе квалитета

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 6 (студент бира 1 предмет)

Интернет ствари

5

Савремена индустријска производња

5

Контрола квалитета

6

Штампа амбалаже

4

Примена дигиталне фотографије у репродукционим техникама

4

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7

Курикулум – Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Основи графичке производње

4

Примена рачунара – графика 1

5

Основи пословања

4

Математика

6

Одабрана поглавља физике

7

Учење кроз рад 1

4

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Графички материјали

6

Графичко обликовање издања

5

Хемија

7

Припрема за штампу

5

Учење кроз рад 2

7

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Израда штампарске форме за класичне технике штампе

3

Технике штампе са штампарском формом

3

Предузетништво

4

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)​

Енглески језик 1

3

Циркуларна економија

3

Учење кроз рад 3

8

Заштита животне средине

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Графика заштићених и вредносних папира

3

3D Штампа

3

Амбалажа 1

5

Енглески језик 2

3

Графичке и дорадне машине

5

Дигитална штампа

4

Учење кроз рад 4

13

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Технологија дораде

3

Колор менаџмент

3

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Амбалажа 2

3

Пројектовање графичких и амбалажних производа

3

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Боје у графичкој индустрији

3

Модерни системи паковања

3

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Технологија производње папира

6

Основе квалитета

6

Учење кроз рад 5

9

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 6 (студент бира 1 предмет)​

Интернет ствари

5

Савремена индустријска производња

5

Контрола квалитета

6

Штампа амбалаже

2

Примена дигиталне фотографије у репродукционим техникама

2

Учење кроз рад 6

4

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7