GRAFIČKO INŽENJERSTVO

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer tehnologije

Oblast

Tehnološko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 1990/1991. godina

Dokumenta

Osnovni cilj studijskog programa Grafičko inženjerstvo je obrazovanje strukovnih inženjera grafičke tehnologije za potrebe grafičke industrije, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za obavljanje tekućih inženjerskih poslova. Studijski program je koncipiran tako da se zasniva na proučavanju nekoliko osnovnih oblasti kao što su priprema, štampa i dorada kao specifične tehnološke faze i da celovito te faze integriše u efikasan proces dobijanja grafičkog proizvoda.. Po završetku studija student stiče stručni naziv Strukovni inženjer tehnologije – grafičko inženjerstvo.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Grafičko inženjerstvo, student će moći da se neposredno i adekvatno uključi u one segmente grafičke proizvodnje koji odgovaraju njegovim afinitetima. Specifikacijom predmeta stavlja se akcenat na samostalan i praktičan rad studenta, kao i na njegovu pojačanu ličnu odgovornost i aktivno učestvovanje u nastavnom procesu. Studije su praktično orijentisane, tako da su zastupljeni i laboratorijski rad i praktični rad u eksternim nastavnim bazama.

Studijski program se realizuje kroz dva modula: Grafička tehnologija i Digitalno grafičarstvo.

Modul Grafička tehnologija

 • Sposobnost samostalnog i rada u timu;
 • Sposobnost komunikacije sa okruženjem na maternjem i engleskom jeziku, primenom savremenih tehnika;
 • Sposobnost povezivanja teoretskih i praktičnih znanja u cilju rešavanja problema;
 • Sposobnost praćenja novina u oblasti grafičke tehnologije;
 • Sposobnost integrisanja pravila društvene odgovornosti u prozvodne procese;
 • Sposobnost za nastavak studija;
 • Sposobnost otvaranja i analiziranja digitalanog zapisa koji definiše određeni grafički proizvod (knjiga, kutija, novine, poster, časopis, plakat i sl.);
 • Sposobnost planiranja, organizovanja, rukovođenja i kontrolisanja svih aktivnosti u procesu izrade grafičkog proizvoda;
 • Sposobnost određivanja troškova izrade razčličitih grafičkih proizvoda ;
 • Sposobnost razumevanja i utvrđivanja kvaliteta grafičkih proizvoda i repromaterijal;
 • Sposobnost razumevanja dopunjavanja digitalnih i klasičnih štamparskih postupaka;
 • Sposobnost izrade štamparske forme u skladu sa tehnološkim procesom;
 • Sposobnost samostalnog i rada u timu;
 • Planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrolisanje klasičnih štamparskih procesa.

Modul Digitalno grafičarstvo

 • Sposobnost komunikacije sa okruženjem na maternjem i engleskom jeziku, primenom savremenih tehnika;
 • Sposobnost povezivanja teoretskih i praktičnih znanja u cilju rešavanja problema;
 • Sposobnost praćenja novina u oblasti grafičke tehnologije;
 • Sposobnost integrisanja pravila društvene odgovornosti u prozvodne procese;
 • Sposobnost za nastavak studija.
 • Sposobnost otvaranja i analiziranja digitalanog zapisa koji definiše određeni grafički proizvod (knjiga, kutija, novine, poster, časopis, plakat i sl.);
 • Sposobnost planiranja, organizovanja, rukovođenja i kontrolisanja svih aktivnosti u procesu izrade grafičkog proizvoda;
 • Sposobnost određivanja troškova izrade razčličitih grafičkih proizvoda ;
 • Sposobnost razumevanja i utvrđivanja kvaliteta grafičkih proizvoda i repromaterijal;
 • Sposobnost razumevanja dopunjavanja digitalnih i klasičnih štamparskih postupaka.
 • Sposobnost izrade štamparske forme u skladu sa tehnološkim procesom;
 • Planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrolisanje klasičnih štamparskih procesa.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Grafičko inženjerstvo – modul Grafička tehnologija student će moći da:

 • Pretražuje stručnu literaturu;
 • Vodi komunikaciju u verbalnom i pisanom obliku sa profesionalnim i društvenim okruženjem na maternjem i engleskom jeziku, primenom savremenih tehnika;
 • Primenjuje specifične softverske pakete kojima se kreiraju različiti grafički proizvodi;
 • Primenjuje tipografska pravila pri oblikovanju grafičkih proizvoda;
 • Izvede grafičku montažu u skladu sa štamparskim procesom;
 • Planira, organizuje, rukovodi i kontroliše sve aktivnosti u procesu izrade grafičkog proizvoda;
 • Odredi troškove izrade razčličitih grafičkih proizvoda;
 • Primenjuje standarde u oblasti kvaliteta grafičkih proizvoda i repromaterijala;
 • Primenjuje mere bezbednosti na radu i zaštite životne sredine.
 • Napravi štamparsku formu za različite štamparske tehnike;
 • Organizuje proces štampe za različite klasične štamparske tehnike.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Grafičko inženjerstvo – modul Digitalno grafičarstvo, student će moći da:

 • Pretražuje stručnu literaturu;
 • Vodi komunikaciju u verbalnom i pisanom obliku sa profesionalnim i društvenim okruženjem na maternjem i engleskom jeziku, primenom savremenih tehnika;
 • Primenjuje specifične softverske pakete kojima se kreiraju različiti grafički proizvodi;
 • Primenjuje tipografska pravila pri oblikovanju grafičkih proizvoda;
 • Izvede grafičku montažu u skladu sa štamparskim procesom;
 • Planira, organizuje, rukovodi i kontroliše sve aktivnosti u procesu izrade grafičkog proizvoda;
 • Odredi troškove izrade razčličitih grafičkih proizvoda;
 • Primenjuje standarde u oblasti kvaliteta grafičkih proizvoda i repromaterijala;
 • Primenjuje mere bezbednosti na radu i zaštite životne sredine.
 • Organizuje proces štampe za različite štamparske tehnike digitalne štampe
 • Poveže računare i štamparske mašine u mrežu;
 • Instalira potrebne softverske pakete;
 • Kalibriše digitalne štamparske mašine;
 • Održava i dopunjava veb prezentacije i druge oblike elektronskih medija.

Kurikulum - Modul Grafička tehnologija

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

7

2.

Inženjerske komunikacije 1

7

3.

Osnovi grafičke proizvodnje

5

4.

Osnovi poslovanja

6

5.

Odabrana polja fizike

8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Materijali

7

7.

Inženjerske komunikacije 2

7

8.

Sociologija

5

9.

Hemija

8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Priprema za štampu

8

11.

Ambalaža 1

6

12.

Primena računara - grafika 1

6

13./14.

Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

Engleski jezik 1

5

Zaštita životne sredine

5

Bezbednost i zdravlje na radu

5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Engleski jezik 2

5

16.

Proizvodni sistemi

8

17.

Slog

6

18.

Tehnologija štampe

8

19.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

20.

Tehnologija dorade

9

21./24.

Izborni blok 2 (student bira 4 predmeta)

Ambalaža 2

6

Grafički dizajn

6

Menadžment kvalitetom

6

Održavanje i pregled sredstava za rad

6

Teorija upravljanja bojama

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

25.

Inženjerska istraživanja

7

26.

Upravljanje projektima

4

27.

Psihologija rada

4

28.

Završni rad

12

Kurikulum - Modul Digitalno grafičarstvo

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Primena računara - grafika 1

7

2.

Vizuelne komunikacije

7

3.

Osnovi grafičke proizvodnje

6

4.

Priprema za štampu

9

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Materijali

8

6.

Slog

8

7.

Sociologija

6

8.

Uvod u veb dizajn

9

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

9.

Tehnologija dorade

9

10.

Osnovi poslovanja

5

11.

Grafički dizajn

6

12./13.

Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

Bezbednost i zdravlje na radu

5

Engleski jezik 1

5

Zaštita životne sredine

5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

14.

Engleski jezik 2

5

15.

Proizvodni sistemi

8

16.

Štampa tekstila

6

17.

Tehnologija štampe

8

18.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

19.

Računarske mreže

7

20./23

Izborni blok 2 (student bira 4 predmeta)

Ambalaža 1

6

Fotografija

6

Menadžment kvalitetom

6

Bezbednost informacionih sistema

6

Održavanje i pregled sredstava za rad

6

Teorija upravljanja bojama

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

24.

Inženjerska istraživanja

7

25.

Upravljanje projektima

5

26.

Psihologija rada

5

27.

Završni rad

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                          7

     2.        Inženjerske komunikacije 1                    7

     3.        Osnovi grafičke proizvodnje          5

     4.        Osnovi poslovanja            6

     5.        Odabrana poglavlja fizike                8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Materijali                            7

     7.        Inženjerske komunikacije 2           7

     8.        Sociologija                         5

     9.        Hemija                    8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Priprema za štampu          8

    11.      Ambalaža 1          6

    12.      Primena računara – grafika 1          6

    13./14.       Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

                  Engleski jezik  1          5

                 Zaštita životne sredine          5

                  Bezbednost i zdravlje na radu          5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.       Engleski jezik  2          5

    16.      Proizvodni sistemi          8

    17.       Slog          6

    18.      Tehnologija štampe          8

    19.        Stručna praksa          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    20.      Tehnolgogija dorade          9

    21./24.       Izborni blok 2 (student bira 4 predmeta)

                  Ambalaža 2          6

                  Grafički dizajn          6

                  Menadžment kvalitetom          6

                  Održavanje i pregled sredstava za rad          6

                  Teorija upravljanja bojama          6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    25.      Inženjerska istraživanja          7

    26.      Upravljanje projektima         4

    27.      Psihologija rada          4

    28.       Završni rad          12

Kurikulum - Modul Digitalno grafičarstvo

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Primena računara – grafika 1                         7

     2.          Vizuelne komunikacije                   7

     3.          Osnovi grafičke proizvodnje                    6

     4.          Priprema za štampu           9

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.          Materijali                     8

     6.          Slog                         8

     7.          Sociologija                          6

     8.          Uvod u veb dizajn                          9

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     9.          Tehnologija dorade                          9

     10.          Osnovi poslovanja                         5

     11.          Grafički dizajn                          6

    12./13.       Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

                  Bezbednost i zdravlje na radu          5

                  Engleski jezik  1          5

                  Zaštita životne sredine          5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

     14.          Engleski jezik 2                          5

     15.          Proizvodni sistemi                    8

     16.          Štampa tekstila                          6

     17.          Tehnologija štampe                          8

     18.          Stručna praksa                          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

     19.          Računarske mreže                          7

    20./23.       Izborni blok 2 (student bira 4 predmeta)

                  Ambalaža 1          6

                  Fotografija          6

                  Menadžment kvalitetom         6

                  Bezbednost informacionih sistema          6

                  Održavanje i pregled sredstava za rad          6

                  Teorija upravljanja bojama          6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

     24.          Inženjerska istraživanja                          7

     25.          Upravljanje projektima                    5

     26.          Psihologija rada                          5

     27.          Završni rad                          12