Sticky Background

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРА

О студијском програму

Циљ студијског програма је да студенти стекну потребна теоријска и практична знања у области заштите од катастрофалних догађаја и пожара укључујући решавање задатака за потребе привредних субјеката и установа. Студенти се оспособљавају за тумачење прописа, реорганизовање снага и средстава интегрисаног система заштите и спасавања, управљање ризицима, аналитичко сагледавање и процену последица од пожара на објектима и саобраћајним средствима, као и еколошких последица од пожара у животној средини, тумачење методологије националне стратегије Србије у области заштите од пожара и спасавања и др.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара

Област

Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

TE GROUP DOO

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум – Класични модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Примена рачунара

6

Основи машинства

7

Основи пословања

4

Увод у заштиту од пожара

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Енглески језик 2

3

Медицина рада

7

Хемија

7

Физика

6

Основи безбедности и здравља на раду

8

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Опасне и штетне материје

6

Основе примене рачунара у инжењерству

6

Објекти и инсталације намењени за радне процесе

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Процена ризика на раду

6

Еколошки менаџмент

6

Превентивна заштита од пожара и експлозија

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Заштита од пожара индустријских објеката

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Индустријска енергетика

6

Средства и опрема за личну заштиту на раду

6

Термодинамика пожара и средства за гашење

7

Стручна пракса

3

Заштита грађевина од пожара

7

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Предузетништво

4

Управљање у заштити и спасавању

5

Тактика гашења пожара

6

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Безбедност технолошких процеса

6

Микроклима и радна околина

6

Осигурање од пожара

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмета)

Енергетска ефикасност и заштита животне средине

6

Процеси сагоревања и термоенергетска постројења

6

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмета)

Интернет ствари

5

Савремена индустријска производња

5

Виртуелна реалност

3

Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавање

5

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7

Курикулум – Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Примена рачунара

6

Основи машинства

7

Основи пословања

4

Увод у заштиту од пожара

6

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Енглески језик 2

3

Медицина рада

7

Хемија

7

Физика

6

Основи безбедности и здравља на раду

8

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Учење кроз рад 1

11

Опасне и штетне материје

4

Основе примене рачунара у инжењерству

2

Објекти и инсталације намењени за радне процесе

4

Превентивна заштита од пожара и експлозија

4

Еколошки менаџмент

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Заштита од пожара индустријских објеката

4

Термодинамика пожара и средства за гашење

3

Индустријска енергетика

6

Заштита грађевина од пожара

4

Учење кроз рад 2

12

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Предузетништво

4

Управљање у заштити и спасавању

3

Тактика гашења пожара

3

Безбедност технолошких процеса

3

Осигурање од пожара

2

Учење кроз рад 3

12

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Виртуелна реалност

2

Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавање

3

Процеси сагоревања и термоенергетска постројења

2

Савремена индустријска производња

2

Учење кроз рад 4

10

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7