Sticky Background

КОНЦЕПТ И КАРАКТЕР ДИЗАЈН

О студијском програму

Циљ студијског програма Концепт и карактер дизајн је оспособљавање студената за визуелне комуникације, применом практичних, техничких и уметничких знања и вештина. Студенти се оспособљавају да професионално визуелно уобличе и пренесу идеје, визуелне поруке, да дизајнирају карактере, реквизите, просторе, позадинске призоре и сториборд за филмску индустрију, рекламне филмове и видео игре, као и да креирају визуелни идентитет видео игре или филма за наручиоца. Настава се одвија уз коришћење савремених средстава, што студентима пружа могућност да користе напредне технологије у овој области.

Пријемни испит обухвата цртање, тест склоности и способности и тест општег информисања. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни дизајнер

Област

Примењене уметности и дизајн

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 2018/2019. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Аналитичко цртање

6

Пластична анатомија

6

Изборни блок 1 (студент бира по 1 предмет)

WEB дизајн

5

Векторска графика

5

Цртачке технике

6

Сликање 1

7

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Цртање фигуре 1

6

Просторно компоновање

7

Историја уметности

3

Сликање 2

7

Изборни блок 2 (студент бира по 1 предмет)

Моделовање

7

Модни цртеж

7

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Сториборд 1

6

Основи пословања

4

Изборни блок 3 (студент бира по 1 предмет)

Графички дизајн

5

Рачунарски прелом

5

Дигитално сликање 1

6

Дигитално моделовање 1

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Сториборд 2

6

Дизајн карактера 1

7

Дигитално сликање 2

6

Дигитално моделовање 2

6

Изборни блок 4 (студент бира по 1 предмет)

Медијска култура

5

Социологија културе

5

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Историја дизајна

3

Предузетништво

4

Изборни блок 5 (студент бира по 1 предмет)

Визуелне уметничке праксе

6

Креативне визуелне технике

6

Концепт арт 1

5

Дизајн карактера 2

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Цртање фигуре 2

5

Портфолио и презентација

3

Концепт арт 2

6

Енглески језик 2

4

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

9

Завршни рад – израда и одбрана

9