Održive tehnologije

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer tehnologije

Oblast

Tehnološko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2023/2024. godina

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

Božić i sinovi d.o.o , Inmold d.o.o

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje studenata za rad u uslovima prelaska na održive i konkurentne tehnologije, zasnovane na praćenju tokova materijala i korišćenju obnovljivih ili recikliranih sirovina. Studenti će biti osposobljeni za kontrolu, praćenje i unapređenje tehnoloških procesa i proizvodne sisteme sa posebnim fokusom na doprinos razvoju i prelazak na održive i konkurentne tehnologije, rukovođenje održivim tehnologijama u proizvodnim sistemima, upravljanje tokovima materijala, minimizaciju otpada i maksimalno iskorišćenje sirovina i primenu koncepta savremene industrijske proizvodnje.

Kurikulum – Klasični model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Osnovi poslovanja

4

3.

Održivi razvoj

7

4.

Primena računara

6

5.

Uvod u inženjerstvo

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Materijali

8

7.

Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu

8

8.

Pravo životne sredine

4

9.

Engleski jezik 2

3

10.

Proizvodni sistemi i automatizacija

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Logistika i lanci snabdevanja

5

12.

Bezbednost tehnoloških procesa

6

13.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Ekološki menadžment

6

Ekološki rizici

6

14.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Preventivna zaštita od požara i eksplozija

6

Internet i elektronsko poslovanje

6

15.

Tehnički propisi i standardi

5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Operacije i uređaji za transformaciju materijala

6

17.

Stručna praksa

3

18.

Kontrola kvaliteta

6

19.

Upravljanje industrijskim otpadom

6

20 .

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Polimerni i biomaterijali

6

Industrijska energetika

6

21.

Savremena industrijska proizvodnja

5

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

22.

Karakterizacija materijala

5

23.

Cirkularna ekonomija

3

24.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Biorafinerije

6

Obnovljivi izvori energije

6

25.

Upravljanje projektima

6

26.

Preduzetništvo

4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

27.

Logistika povratnih tokova

8

28.

Koncept 4R

4

29.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Internet stvari

5

Zelene politike

5

30.

Ekodizajn

5

31.

Završni rad - stručno-istraživački rad

7

32.

Završni rad – izrada i odbrana

7

Kurikulum – Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Osnovi poslovanja

4

3.

Održivi razvoj

7

4.

Primena računara

6

5.

Uvod u inženjerstvo

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Materijali

4

7.

Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu

8

8.

Pravo životne sredine

4

9.

Engleski jezik 2

3

10.

Proizvodni sistemi i automatizacija

3

11.

Učenje kroz rad 1

8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

12.

Logistika i lanci snabdevanja

3

13.

Bezbednost tehnoloških procesa

4

14.

Ekološki menadžment

4

15.

Preventivna zaštita od požara i eksplozija

5

16.

Tehnički propisi i standardi

4

17.

Učenje kroz rad 2

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

18.

Operacije i uređaji za transformaciju materijala

3

19.

Kontrola kvaliteta

4

20.

Učenje kroz rad 3

14

21.

Upravljanje industrijskim otpadom

4

22.

Industrijska energetika

4

23.

Savremena industrijska proizvodnja

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

24.

Karakterizacija materijala

4

25.

Cirkularna ekonomija

3

26.

Upravljanje projektima

4

27.

Preduzetništvo

3

28.

Biorafinerije

3

29.

Učenje kroz rad 4

7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

30.

Logistika povratnih tokova

4

31.

Koncept 4R

2

32.

Zelene politike

5

33.

Učenje kroz rad 5

8

34.

Ekodizajn

3

35.

Završni rad - stručno-istraživački rad

7

35.

Završni rad – izrada i odbrana

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                      6

     2.        Osnovi poslovanja                  4

     3.      Održivi razvoj      7

     4.        Primena računara           6

     5.        Uvod u inženjerstvo             7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Materijali                      8

     7.         Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu        8

     8.       Pravo životne sredine                    4

     9.        Engleski jezik 2                  3

    10.       Proizvodni sistemi i automatizacija      7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Logistika i lanci snabdevanja      5

    12.      Bezbednost tehnoloških procesa        6

    13.     Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)   

                 Ekološki menadžment          6

                Ekološki rizici                     6

    14.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Preventivna zaštita od požara i eksplozija         6

                Internet i elektronsko poslovanje         6

    15.      Tehnički propisi i standardi              5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.      Operacije i uređaji za transformaciju materijala         6

    17.      Stručna praksa          3

    18.      Kontrola kvaliteta         6

    19.        Upravljanje industrijskim otpadom      6

    20.      Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)  

                  Polimerni i biomaterijali          6

                  Industrijska energetika          6

    21.      Savremena industrijska proizvodnja          5

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    22.      Karakterizacija materijala         5

    23.      Cirkularna ekonomija         3

    24.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Biorafinerije          6

                  Obnovljivi izvori energije          6

    25.      Upravljanje projektima          6

    26.      Preduzetništvo          4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    27.      Logistika povratnih tokova          8

    28.      Koncept 4R       4

    29.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Obnovljivi izvori energije          5

                  Energetsko iskorišćenje otpadnih materijala          5

    30.       Ekodizajn          5

    31.       Završni rad – stručno-istraživački rad          7

    32.       Završni rad – izrada i odbrana          7

Kurikulum – Dualni model studija (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                          6

     2.         Osnovi poslovanja                    4

     3.       Održivi razvoj         7

     4.       Primena računara           6

     5.       Uvod u inženjerstvo           7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.         Materijali              4

     7.        Osnovi bezbednosti i zdravlja na radu          8

     8.         Pravo životne sredine           4

     9.       Engleski jezik 2                          3

     10.     Proizvodni sistemi i automatizacija                    3

     11.        Učenje kroz rad 1          8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    12.      Logistika i lanci snabdevanja         3

    13.      Bezbednost tehnoloških procesa        4

    14.      Ekološki menadžment       4

    15.       Preventivna zaštita od požara i eksplozija          5

    16.      Tehnički propisi i standardi    4

     17.        Učenje kroz rad 2           8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    18.     Operacije i uređaji za transformaciju materijala          3

    19.      Kontrola kvaliteta         4

    20.      Učenje kroz rad 3        14

    21.      Upravljanje industrijskim otpadom        4

    22.       Industrijska energetika         4

     23.        Savremena industrijska proizvodnja          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

     24.        Karakterizacija materijala           4

     25.        Cirkularna ekonomija          3

     26.        Upravljanje projektima           4

     27.        Preduzetništvo         3

     28.        Biorafinerije          3

     29.        Učenje kroz rad 4           7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    30.      Logistika povratnih tokova     4

    31.      Koncept 4R          2

    32.        Zelene politike          5

     33.        Učenje kroz rad 5          8

     34.        Ekodizajn         3

     35.        Završni rad – stručno-istraživački rad       7

     36.        Završni rad – izrada i odbrana          7