Sticky Background

ДИЗАЈН КОРИСНИЧКОГ ИНТЕРФЕЈСА И ИСКУСТВА (UI/UX ДИЗАЈН)

О студијском програму

Циљ студијског програма UI/UX дизајн је оспособљавање студента за израду идејног концепта, решења корисничког интерфејса и искуства рачунарске апликације. Студенти се оспособљавају да професионално и визуелно обликују и пренесу идеју, не само визуелних елемената рачунарске апликације, већ да свој дизајн фокусирају на укупно искуство интеракције између компаније и купца. На студијама студенти уче да користе стратегије критичког и креативног мишљења, имајући у виду навике и потребе корисника, функционалност интерфејса и сложеност апликације. 

Након завршених студија студенти ће моћи да дизајнирају корисничко искуство и кориснички интерфејс веб сајтова и мобилних апликација, те да комбинују аспекте дизајна и технологије, психологије, начина пословања и истраживања тржишта. Сврха студијског програма је образовање струковних инжењера рачунарске мултимедије у складу са потребама компанија које се баве развојем рачунарских апликација и дизајном интеракције човека са софтвером. Савладавањем знања и вештина на предметима овог студијског програма образују се професионалци компетентни за обављање послова у дизајнерским студијима и компанијама који се баве дизајном корисничког интерфејса и/или корисничког искуства за рачунарске апликације.

Пријемни испит обухвата цртање, тест склоности и способности и тест општег информисања. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер рачунарске мултимедије

Област

Мултидисциплинарне студије

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Цртање 1

6

Основи пословања

4

Векторска графика

5

Теорија форме

9

WEB дизајн

5

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Објектно оријентисано програмирање

6

Растерска графика

5

Историја уметности

3

CRM

5

Принципи интеракције човек – машина

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Интернет графика

5

Интернет ствари

5

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

WEB дизајн и WEB употребљивост

6

Историја дизајна

3

Дизајн корисничког интерфејса

8

Графички дизајн

5

Дигитално моделовање 1

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Програмирање мобилних платформи

6

Дизајнирање корисничког искуства

6

Стручна пракса

3

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Медијска култура

5

Социологија културе

5

Основи типографије

6

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Дигитална илустрација

6

Машинско учење

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Експериментални дизајн и UX тестирање

6

Дизајн размишљање

5

Предузетништво

4

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Одрживи дизајн

6

Заштита животне средине

6

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Android / IOS програмирање

6

Дигитално сликање 1

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Портфолио и презентација

3

Виртуелна реалност

3

Енглески језик 2

4

Софтверско инжењерство

5

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

9

Завршни рад – израда и одбрана

9