Zaštita bilja

Prijemni ispit obuhvata test opšteg obrazovanja ili test iz matematike. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer poljoprivrede

Oblast

Biotehničke nauke

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2017/2018. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje stručnjaka u oblasti poljoprivrednih nauka, specijalnosti za zaštitu bilja, osposobljenih  za racionalnu primenu mera za zaštitu bilja na polju tokom vegetacije i zaštitu poljoprivrednih proizvoda tokom skladištenja, vodeći računa o  zaštiti zdravlja ljudi i životinja. Stečena znanja treba da omoguće studentima razumevanje i mogućnost delovanja u suzbijanju patogena, štetočina i korova koji prouzrokuju značajne ekonomske gubitke, a sa druge strane, da obezbede proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, bez štetnih rezidua i zagađenja spoljašnje sredine.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

6

2.

Hemija

9

3.

Biologija 1

9

4.

Primena računara

3

5.

Fiziologija biljaka

9

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Meteorologija sa klimatologijom

6

7.

Uvod u agronomiju

9

8.

Sociologija i poslovne komunikacije

3

9.

Mikrobiologija

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Fizika, hemija i zaštita zemljišta

6

11.

Ratarstvo sa semenarstvom

9

12.

Hortikultura

6

13.

Fitopatologija

6

14.

Poljoprivredna mehanizacija

5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Povrtarstvo

6

16.

Entomologija

6

17.

Melioracije

7

18.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Mašine u zaštiti bilja

6

Zakonska regulativa

6

19.

Radna (ferijalna) praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

20.

Voćarstvo i vinogradarstvo

5

21.

Fitofarmacija

6

22.

Korovi i njihovo suzbijanje

5

23.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Dijagnoza biljnih bolesti

9

Bakterioze i viroze

9

24.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Mikoze biljaka

5

Lekovito i začinsko bilje

5

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

25.

Organska poljoprivreda

6

26.

Organizacija rada

5

27.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Zaštita agroekosistema

9

Akarologija i nematologija

9

28.

Proizvodna praksa

2

29.

Tehnološko-organizaciona praksa

1

30.

Završni rad

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                          6

     2.         Hemija                     9

     3.         Biologija 1          9

     4.         Primena računara            3

     5.         Fiziologija beljaka                9

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Meteorologija sa klimatologijom                            6

     7.        Uvod u agronomiju           9

     8.        Sociologija i poslovne komunikacije                          3

     9.        Mikrobiologija                    6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.      Fizika, hemija i zaštita zemljišta          6

    11.      Ratarstvo sa semenarstvom          9

    12.      Hortikultura         6

    13.      Fitopatologija         6

    14.      Poljoprivredna mehanizacija         5

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.      Povrtarstvo        6

    16.      Entomologija          6

    17.      Melioracije          7

   18.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Mašine u zaštiti bilja          6

                  Zakonska regulativa          6

    19.        Radna (ferijalna) praksa          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    20.      Voćarstvo i vinogradarstvo          5

    21.      Fitofarmacija          6

    22.      Korovi i njihovo suzbijanje          5

   23.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Dijagnoza biljnih bolesti          9

                  Bakterioze i viroze         9

   24.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Mikoze biljaka        5

                  Lekovito i začinsko bilje         5

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    25.      Organska poljoprivreda         64

    26.      Organizacija rada          5

    27.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Zaštita agroekosistema          9

                  Akarologija i nematologija          9

    28.      Proizvodna praksa          2

    29.      Tehnološko-organizaciona praksa          1

    30.       Završni rad          7