Zdravstvena nega

Prijemni ispit obuhvata test iz biologije. Informacije o prijemnom ispitu pogledajte ovde.

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovna medicinska sestra

Oblast

Medicinske nauke

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Planirani početak realizacije studijskog programa

Školska 2023/2024. godina

O studijskom programu

Cilj studijskog programa je obrazovanje stručnog medicinskog kadra u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, Direktivama EU i Zakonom o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija u skladu sa sistemom obrazovanja u Srbiji. Klinička praksa studenata obavlja se u relevantnim regionalnim zdravstvenim ustanovama Opštoj bolnici Požarevac, Domu zdravlja Požarevac i Opštoj bolnici Smederevo, kao i Vojnomedicinskoj akademiji. Diplomirani studenti imaće mogućnost zapošljavanja na stručnim poslovima u domovima zdravlja, opštim i specijalnim bolnicama, kliničko bolničkim centrima, institutima, zavodima za javno zdravlje, obrazovnim ustanovama, ustanovama dečje zaštite i ustanovama socijalne zaštite (domovi za stare, ustanove za osobe sa posebnim potrebama).

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Anatomija i fiziologija

7

2.

Osnovi zdravstvene nege

5

3.

Etika zdravstvene nege

4

4.

Biohemija

6

5.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Primena računara

6

Osnove kvaliteta

6

6.

Stručna praksa 1

4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

7.

Socijalna medicina

4

8.

Patofiziologija

5

9.

Primarna zdravstvena zaštita sa zdravstvenom negom

4

10.

Biofizika sa osnovama radiologije

6

11.

Higijena sa osnovama mikrobiologije i parazitologije

5

12.

Stručna praksa 2

4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

13.

Hirurgija sa zdravstvenom negom u hirurgiji

6

14.

Interna medicina sa zdravstvenom negom u internoj medicini

6

15.

Pedijatrija sa zdravstvenom negom u pedijatriji

4

16.

Farmakologija

6

17.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)​

Osnovi psihologije i pedagogije

4

Mentalna higijena

4

18.

Stručna praksa 3

4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

19.

Medicinska rehabilitacija

4

20.

Komunikacione veštine u zdravstvu

4

21.

Osnovi psihijatrije sa zdravstvenom negom psihijatrijskih pacijenata

6

22.

Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo

5

23.

Organizacija zdravstvene delatnosti

7

24.

Stručna praksa 4

4

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

25.

Urgentna medicina i zdravstvena nega u slučaju vanrednih situacija

5

26.

Ginekologija i akušerstvo sa zdravstvenom negom u ginekologiji i akušerstvu

4

27.

Osnovi onkologije sa zdravstvenom negom u onkologiji

6

28.

Osnovi infektologije i zdravstvena nega pacijenata na infektivnoj klinici

4

29.

Neurologija sa zdravstvenom negom u neurologiji

4

30.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)​​

Dijetetika i ishrana hospitalozovanih pacijenata

3

Zbrinjavanje rana

3

31.

Stručna praksa 5

4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

32.

Palijativno zbrinjavanje

4

33.

Engleski jezik

3

34.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)​​​

Metodologija zdravstvenog obrazovanja i promocija zdravlja

4

Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama

4

35.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)​​​​

Gerijatrija i zdravstvena nega u gerijatriji

3

Kućna nega i patronaža

3

36.

Završni rad – stručno-istraživački rad

6

37.

Završni rad - izrada i odbrana

6

38.

Stručna praksa 6

4

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Anatomija i fiziologija                  7

     2.        Osnovi zdravstvene nege                  5

     3.        Etika zdravstvene nege      4

     4.        Biohemija            6

     5.        Izborni blok 1 (bira se 1 od 2)              

                  Primena računara          6

                Osnove kvaliteta         6

     6.        Stručna praksa 1             4

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     7.        Socijalna medicina       4

     8.        Patofiziologija                         5

     9.        Primarna zdravstvena zaštita sa zdravstvenom negom             4

     10.        Biofizika sa osnovama radiologije                   5

    11.      Higijena sa osnovama mikrobiologije i parazitologije      6

    12.      Stručna praksa 2        4

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    13.      Hirurgija sa zdravstvenom negom u hirurgiji         6

    14.      Interna medicina sa zdravstvenom negom u internoj medicini       6

    15.     Pedijatrija sa zdravstvenom negom u pedijatriji         4

    16.      Farmakologija       6

    17.      Izborni blok 2 (bira se 1 od 2)         

                  Osnovi psihologije i pedagogije         4

                  Mentalna higijena          4

    18.      Stručna praksa 3         4

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    19.      Medicinska rehabilitacija           4

 20.  Komunikacione veštine u zdravstvu        4

 21.      Osnovi psihijatrije sa zdravstvenom negom psihijatrijskih pacijenata         6

 22.  Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo     5

 23.      Organizacija zdravstvene delatnosti         7

 24.      Stručna praksa 4          4

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    25.      Urgentna medicina i zdravstvena nega u slučaju
vanrednih situacija     5

 26.  Ginekologija i akušerstvo sa zdravstvenom negom u
ginekologiji i akušerstvu      4

 27.  Osnovi onkologije sa zdravstvenom negom u onkologiji   6

   28.      Osnovi infektologije i zdravstvena nega pacijenata
na infektivnoj klinici        4

    29.      Neurologija sa zdravstvenom negom u neurologiji          4

    30.      Izborni blok 3 (bira se 1 od 2)         

                  Dijetetika i ishrana hospitalozovanih pacijenata         3

                  Zbrinjavanje rana         3

    31.      Stručna praksa 5        4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    32.       Palijativno zbrinjavanje      4

    33.       Engleski jezik      3

    34.       Izborni blok 4 (bira se 1 od 2)      

                  Metodologija zdravstvenog obrazovanja i promocija zdravlja         4

                  Kultura sigurnosti pacijenata u
zdravstvenim ustanovama        4

    35.       Izborni blok 5 (bira se 1 od 2)     

                  Gerijatrija i zdravstvena nega u gerijatriji         3

                  Kućna nega i patronaža         3

    36.       Završni rad – stručno-istraživački rad      6

    37.      Završni rad – izrada i odbrana          6

    38.      Stručna praksa 6          4