Sticky Background

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање стручног медицинског кадра у складу са Болоњском декларацијом, Директивама ЕУ и Законом о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација у складу са системом образовања у Србији. Kлиничка пракса студената обавља се у релевантним регионалним здравственим установама Општој болници Пожаревац, Дому здравља Пожаревац и Општој болници Смедерево, као и Војномедицинској академији. Дипломирани студенти имаће могућност запошљавања на стручним пословима у домовима здравља, општим и специјалним болницама, клиничко болничким центрима, институтима, заводима за јавно здравље, образовним установама, установама дечје заштите и установама социјалне заштите (домови за старе, установе за особе са посебним потребама).

Пријемни испит обухвата тест из биологије. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковна медицинска сестра

Област

Медицинске науке

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Анатомија и физиологија

7

Основи здравствене неге

5

Етика здравствене неге

4

Биохемија

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Примена рачунара

6

Основе квалитета

6

Стручна пракса 1

4

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Социјална медицина

4

Патофизиологија

5

Примарна здравствена заштита са здравственом негом

4

Биофизика са основама радиологије

6

Хигијена са основама микробиологије и паразитологије

5

Стручна пракса 2

4

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Хирургија са здравственом негом у хирургији

6

Интерна медицина са здравственом негом у интерној медицини

6

Педијатрија са здравственом негом у педијатрији

4

Фармакологија

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)​

Основи психологије и педагогије

4

Ментална хигијена

4

Стручна пракса 3

4

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Медицинска рехабилитација

4

Комуникационе вештине у здравству

4

Основи психијатрије са здравственом негом психијатријских пацијената

6

Здравствено и социјално законодавство

5

Организација здравствене делатности

7

Стручна пракса 4

4

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Ургентна медицина и здравствена нега у случају ванредних ситуација

5

Гинекологија и акушерство са здравственом негом у гинекологији и акушерству

4

Основи онкологије са здравственом негом у онкологији

6

Основи инфектологије и здравствена нега пацијената на инфективној клиници

4

Неурологија са здравственом негом у неурологији

4

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)​​

Дијететика и исхрана хоспиталозованих пацијената

3

Збрињавање рана

3

Стручна пракса 5

4

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Палијативно збрињавање

4

Енглески језик

3

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)​​​

Методологија здравственог образовања и промоција здравља

4

Култура сигурности пацијената у здравственим установама

4

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)​​​​

Геријатрија и здравствена нега у геријатрији

3

Кућна нега и патронажа

3

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

6

Завршни рад – израда и одбрана

6

Стручна пракса 6

4