Sticky Background

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

О студијском програму

Студијски програм се заснива на наставном плану у оквиру којег се изучавају прописи у саобраћају и транспорту, организација транспорта путника и терета, безбедност и регулисање саобраћаја, утицаји инфраструктурних, просторних и временских услова. Након дипломирања студенти стичу знања и вештине за обављање послова организације друмског превоза, јавног превоза, логистике, технологије претовара, безбедности и регулисања саобраћаја и транспорта, организације паркирања, контроле постављања и одржавања саобраћајне сигнализације и опреме пута, интермодалног транспорта и др.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер саобраћаја

Област

Саобраћајно инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Одабрана поглавља физике

7

Техничка механика

8

Основи инжењерства

7

Енглески језик 1

4

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Енглески језик 2

3

Информатика

6

Роба у транспорту

7

Увод у саобраћај и транспорт

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Заштита од буке и вибрација

6

Одрживи развој и животна средина

6

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Организација и технологија друмског транспорта

6

Основе примене рачунара у инжењерству

6

Логистика

5

Теорија саобраћајних токова

7

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Предузетништво и маркетинг у саобраћају

6

Прописи у саобраћају и транспорту

6

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Мотори и моторна возила

7

Електротехника са електроником

5

Безбедност саобраћаја

7

Технологија претовара

5

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Транспорт опасне робе

6

Процена штете на возилима

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Регулисање саобраћаја

7

Паркирање

7

Интермодални транспорт

6

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Осигурање у саобраћају и транспорту

6

Интернет и електронско пословање

6

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Организација јавног превоза путника

6

Експлоатација и одржавање техничких средстава

6

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмета)

Методика оспособљавања кандидата за возаче

6

Технике безбедности и контроле саобраћаја

6

Стручна пракса

4

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

5

Завршни рад – израда и одбрана

7